Boek Schrijven van beleidsnotities

Schrijven van beleidsnotities

Rinke Berkenbosch, Willem Koetsenruijter
Noordhoff
2017
€ 43.95
0
0
0
0

In Schrijven van beleidsnotities leren (aankomende) professionals teksten over beleidsnotities en korte adviesteksten over beleid te schrijven of aan te scherpen.

Waarom kiezen voor Schrijven van beleidsnotities?
-Specifiek gericht op het schrijven van beleidsnotities en adviesteksten over beleid;
-leert studenten lezersvriendelijk schrijven;
-uitgebreid met bijlagen over o.a. opdrachtgeving.

In Schrijven van beleidsnotities worden in zes hoofdstukken de volgende onderwerpen behandeld: de beleidsnotitie in het beleidsproces, de centrale vraag, tekstschema’s, alinea-indeling, de presentatie en leesbaarheid op zinsniveau. De leerstof is uitgebreid met bijlagen over opdrachtgeving, een schema voor de beoordeling van beleidsnotities en oefencasussen. Schrijven van beleidsnotities is geschreven voor hoger economische opleidingen waarbij in het curriculum aandacht aan het schrijven van beleidsnotities wordt besteed, zoals bij MER-Bedrijfskunde, Overheidsmanagement en Communicatie.

Wat is nieuw in de vijfde editie van Schrijven van beleidsnotities?
De inleiding is uitgebreid met didactische aanwijzingen en de theorie wordt aan de hand van nieuwe casussen en praktijkvoorbeelden behandeld. Het recent vastgestelde Referentiekader Taal van het ministerie van OCW vervangt de verwijzingen naar de eerder vermelde competenties.

Op de ondersteunende website vinden studenten de antwoorden op de oefeningen en uitwerkingen van de oefencasussen uit het boek en extra oefeningen.Alle boeken