Boek Sociale netwerken

Sociale netwerken

B. Volker, G. Mollenhorst, H. Flap
Noordhoff Uitgevers
2013
Nederlandstalig
€ 37.95
0
0
0
0

Het boek ‘Sociale netwerken’ is zowel voor de student als voor de professional bestemd, die aan de hand van probleemstellingen, theorieën en onderzoek met dit onderwerp kennis wil maken. Deel 1 gaat over de ontwikkeling en gangbare theorieën in netwerkonderzoek en de verklaring voor netwerkeffecten. Deel 2 belicht verschillende populaire onderzoeksterreinen. Als laatste onderdeel leert u netwerkgegevens verzamelen.

Het boek biedt:
– Nederlandse tekst waarin op begrijpelijke wijze de stand van zaken op het gebied van onderzoek naar sociale netwerken wordt beschreven.
– De zienswijze waarbij netwerken niet alleen worden gezien als een methode van onderzoek, maar als een reëel verschijnsel dat belangrijk is voor de verklaring va menselijk gedrag
– De wetenschappelijke bijdrage van netwerkonderzoek en een overzicht op een aantal belangrijke onderzoeksterreinen
– Een hulpmiddel hoe u zelf netwerkonderzoek doet
– De mogelijkheid voor docenten om hoofdstukken ook los van elkaar in het onderwijs te gebruiken (hoewel als leerboek geschreven)Alle boeken