Boek Storytelling

Storytelling

G. Rijnja, R. van der Jagt
Boom Uitgevers Amsterdam
2004
Nederlandstalig
€ 47,90
0
0
0
0

Als een mutinational een chief storyteller aanstelt, een verzekeraar de kernwaarden van de organisatie verankert met een sustainable corporate story en een gemeente verhalenvertellers inzet om allochtonen te bereiken, kan niet langer worden gesproken van een praatje voor de vaak. Verhalen vertellen nestelt zich tussen de andere sturingsinstrumenten van organisaties. Waar komt die belangstelling vandaan? Wat zijn de toepassingsmogelijkheden? En: bieden verhalen louter nieuwe kansen of zijn er ook beperkingen en wellicht schaduwzijden?

Dit Communicatiedossier is geboren vanuit een prettige verwondering over de belangstelling voor ‘het verhaal’ als middel bij het betekenis geven aan complexe informatie. Of het nu gaat om bereiken van jongeren, om het binden van mensen aan een organisatie, het positioneren van een onderneming of om het creëren van draagvlak voor een reorganisatie: met een verhaal kun je mensen vervoeren. Wat modellen, theorieën en rationele argumentatie ontbeert, biedt het verhaal dubbel en dwars: een herkenbare, creatieve en toegankelijke manier om te zeggen waar het op staat.

Guido Rijnja en Ron van der Jagt presenteren in ‘Storytelling’ een terreinverkenning. Daarin komen de traditie van verhalen vertellen, het verhaal van de onderneming en de theorie achter twee dragende begrippen – framing en betekenisverlening – aan bod. Vier voorbeelden illustreren de aanpak van de corporate story: weloverwogen pogingen om de reputatie van de organisatie te verbeteren. In zes vertellingen komt vervolgens naar voren hoe verhalen helpen bij organisatieverandering, stedelijke ontwikkeling en het bereiken van specifieke doelgroepen.Alle boeken