Boek Succes met de requirements!

Succes met de requirements!

M. Arendsen, J.J. Cannegieter, A. Grund
Academic Service
2012
Nederlandstalig
€ 49,50
0
0
0
0

De kwaliteit van requirements is essentieel voor het succes van een project. Onderschatting ervan leidt juist tot verlies van tijd, geld en kwaliteit. ‘Succes met de requirements!’ biedt een toegankelijke aanpak gebaseerd op bewezen praktijken om requirements te ontwikkelen, te valideren en te managen. Ook andere onderwerpen zoals het verbeteren van requirementsprocessen en de omgang met stakeholders komen aan bod. In de Nederlandstalige markt is dit boek inmiddels uitgegroeid tot standaardwerk over het thema.

De auteurs hebben deze derde herziene druk geheel aan de veranderingen in de praktijk aangepast. Zo besteden zij nadrukkelijk aandacht aan agile systeemontwikkeling met bijbehorende requirementsvastlegging (user stories en story boards). Verder hebben ze het werken met requirements nog beter geïntegreerd met projectmanagement door business cases op te nemen in de requirementswerkwijze. Ook hebben ze alle normen en referenties bijgewerkt aan de laatste stand van zaken.(Prince2-2009, ISO 25010, CMMI 1.3)

Dit boek is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, gebruikersvertegenwoordigers, informatiemanagers, functioneel beheerders, requirementsanalisten, architecten, ontwerpers, programmeurs, testers en andere mensen die betrokken zijn bij een project met een ICT-component.Alle boeken