Boek Togaf versie 9

Togaf versie 9

A. Josey
Van Haren Publishing B.V.
2010
Nederlandstalig
€ 19.57
0
0
0
0

TOGAF is een open raamwerk en methode voor enterprise architectuur.

Deze Pocket guide is gebaseerd op de TOGAF Version 9 manual. Het geeft een compacte introductie van TOGAF 9. Daarnaast zijn er diverse bijdragen in verwerkt van leden van het Architecture Forum van The Open Group.

De doelgroep voor dit boek bestaat uit:
-Enterprise architecten, business architecten, IT-architecten, data-architecten, systeemarchitecten, applicatie-architecten en managers die een eerste kennismaking willen met TOGAF

Eerdere kennis van enterprise architectuur is niet noodzakelijk.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
– Een hoog-niveau overzicht van TOGAF, enterprise architectuur en de belangrijkste concepten van TOGAF
– Een introductie van de Architectuur Development Method (ADM) – de methode die TOGAF biedt voor de ontwikkeling van enterprise architecturen
– Een overzicht van de belangrijkste technieken en deliverables van de ADM-cyclus
– Een overzicht van richtlijnen om de ADM aan te passen
– Een introductie op het Architecture Content Framework, een gestructureerd metamodel voor architectuurartefacten
– Een introductie op het Enterprise Continuum dat samen met ADM is te gebruiken bij het opzetten van een Enterprise Architectuur
– Een introductie op de TOGAF-referentiemodellen, waaronder de TOGAF foundation Architecture en het Integrated Information Infrastructuur Referentie Model (III-RM)
– Een introductie op het Architecture Capability Framework, een verzameling bronnen voor het opzetten en onderhouden van een architectuurfunctie binnen organisaties
– Een overzicht van de verschillen tussen TOGAF 9 en TOGAF 8.1.1Alle boeken