Arnout Ponsioen


Arnout Ponsioen (1972) heeft Culturele Antropologie gestudeerd in Utrecht. Tijdens zijn studie verbleef hij zes maanden in Mexico voor een onderzoek naar de rol die het internet speelde in de ontwikkeling van de lokale strijd van de Mexicaanse Zapatistas. Na zijn studie adviseerde hij vanuit TNO-ICT uiteenlopende ministeries, provincies en gemeenten over de impact van het maatschappelijk internetgebruik voor het openbaar bestuur in Nederland.

De afgelopen jaren was hij de drijvende kracht achter het beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het vlak van eParticipatie en Open Overheid. Daarbij lag de focus op het lokaal bestuur. In 2009 adviseerde hij het Ministerie van Buitenlandse Zaken over een webbased versie van de tweejaarlijkse Resultatenrapportage Ontwikkelingssamenwerking.

Zijn behoefte aan een meer constructieve rol in concrete lokale projecten, deed hem uiteindelijk bij [a href="http://www.politiekonline.nl" TITLE="Politiek Online"]Politiek Online[/a]. belanden. In zijn vrije tijd heeft hij veel oog voor natuur en muziek (funk). Dat laatste onder andere in de vorm van het schrijven en produceren van eigen composities.

Auteur

1

artikelen

0

reacties

1.3K

totaal

1.3K

per artikelArtikelen van Arnout

Meer tonen
We are Watching...