Janina van Hees

van SURF


Janina werkt bij SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie in het hoger onderwijs, als coördinator van het programma voor open en online onderwijs. Dit programma wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs en biedt subsidiemogelijkheden voor projecten bij hogescholen en universiteiten. Janina coördineert de subsidieregeling en organiseert de kennisuitwisseling van alle betrokkenen op nationaal niveau.

Eerder heeft Janina bij SURF het Onderwijsvernieuwingsprogramma en het programma 'Studiekeuzegesprekken, wat werkt?' onder haar hoede gehad. Aansluitend op dit laatste project, heeft Janina twee jaar bij de VO-raad gewerkt bij het project 'Stimulering Loopbaanoriëntatie en -begeleiding'. In deze tijd heeft zij veel kennis opgedaan over de aansluiting van voortgezet en hoger onderwijs, over studiesucces en studieuitval, en de mogelijkheden die ICT daarbij biedt.

Auteur

1

artikelen

0

reacties

2.7K

totaal

2.7K

per artikelArtikelen van Janina

Meer tonen
We are Watching...