Sandra Uittenbogaart

van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

webredactiecontentstrategiefotografie

Sandra Uittenbogaart werkt als online redacteur bij de Rijksoverheid. Ze heeft onder andere gewerkt voor de ministeries van VROM en Algemene Zaken en de Milieudienst Rijnmond. Momenteel werkt ze bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken.

De laatste jaren is ze zich meer gaan toeleggen op advisering, coaching en coördinatie van redacties. Zo heeft ze bij RVO.nl een centrale beeldredactie opgezet en is ze nu gevraagd de Engelstalige redactie van deze organisatie te leiden en een contentstrategie op te stellen voor alle Engelstalige informatie van het Rijk bedoeld voor ondernemers.

Naast haar redactiewerk, houdt ze veel van fotograferen.

Auteur

3

artikelen

0

reactiesArtikelen van Sandra