Onderzoek & Trends

39% van de Nederlanders en Vlamingen zien AI als bedreiging op de werkvloer

Luca Nowak

Dat blijkt uit onderzoek van Technerds.nl onder 278 Nederlandse en Vlaamse respondenten. Deze onverschrokkenheid hangt vooral samen met hoe digitaal vaardig we onszelf vinden: hoe vaardiger we denken te zijn, hoe minder we AI als dreigement zien. Daarbij blijft vooral de ICT-sector erg rustig onder het ‘dreigement’ van baanovername door kunstmatige intelligentie.


Meer Vlamingen bang voor AI-banenroof dan Nederlanders
Onder de Nederlanders valt niet te spreken over een angstepidemie: het onderzoek toont aan dat 37% onder de Nederlanders matig tot erg bang is voor het verlies van werkkansen aan kunstmatige intelligentie. Onder de Vlaamse respondenten bedraagt dit 59%.

Ondanks de drastische toename in blootstelling aan ChatGPT sinds afgelopen november, blijven de Nederlanders en Vlamingen er gemiddeld rustig onder. Het gemiddelde cijfer dat respondenten toekenden aan de ernst van hun angst, was een 6,4.

Een onderzoek uit 2018 onder 28 Europese landen liet hogere scores voor de ervaren mate van angst zien: daarin gaven respondenten hun angstgevoelens gemiddeld een 7,3. Het onderzoek van Technerds.nl zet Nederlanders en Vlamingen dan ook als onverschrokken neer.
Digitaal vaardige individuen ervaren het minste angst
Ook bevestigt de data dat hoe beter we onze eigen digitale vaardigheden inschatten, hoe minder angst voor banenroof door AI we ervaren.

Luca Nowak verklaart: “Dit heeft onder andere te maken met de zogeheten ‘locus of control’: de mate van geloof in onze eigen invloed op de koers die we varen. In dit geval vertaalt dat zich als volgt: hoe meer we in controle denken te zijn over digitale technologie, hoe minder angst ervoor, inclusief AI, we ervaren – ook op de werkvloer,” zegt hoofdredacteur bij Technerds.nl en psycholoog.
De ICT-sector toont de minste angst voor AI-banenroof
En dat terwijl men erop los speculeert dat werknemers binnen de ICT de eersten zullen zijn die hun banen kwijtraken aan AI. “Dat doet denken dat ICT’ers nuchter kijken naar de hele bedoeling: zonder de mens, bestaat kunstmatige intelligentie niet,” laat Luca Nowak weten.

Verder geven sectoren vrij uniform aan gering tot gematigd bang te zijn voor baanovername door AI. De hoogste niveaus van angst zijn te vinden binnen de gezondheidszorg en welzijn, en justitie, veiligheid en openbaar bestuur.

Op het eerste gezicht schijnt dit verrassend, maar dat is het niet: AI heeft een poos geleden al zijn intrede gemaakt in de gezondheidszorg. Zo weten we dat het gestaag meer wordt ingezet in onder andere de diagnostiek, omdat het sneller abnormaliteiten en patronen in data over de gezondheid van patiënten opspeurt dan een mens. Ziektebeelden kunnen hierdoor een stuk vroeger worden herkend.

Binnen justitie herkent men eveneens de potentie voor vlottere procedures door kunstmatige intelligentie in te zetten. Ook hier is tot nu toe het doel om data over rechtszaken te verzamelen en analyseren, om zo patronen in rap tempo te herkennen en snelle reacties hierop mogelijk te maken.

“Dat neemt de mens werk uit handen, maar kan ook leiden tot het idee dat ons steeds meer werk wordt afgenomen, tot er niets meer overblijft. Dat maakt ruimte voor de hogere mate van onzekerheid die binnen deze sectoren heerst,” meldt Luca Nowak.
Samenwerking is de toekomst
Voorgaand onderzoek laat zien dat de mens en kunstmatige intelligentie elkaar goed aanvullen. “We weten al dat AI uitblinkt in de verwerking van ingewikkelde data, terwijl de mens de overhand heeft bij keuzeprocessen die om empathie, intuïtie en creativiteit vragen. Hieronder vallen vraagstukken waar je met een enkele rekensom geen antwoord op krijgt, zoals beladen HR-keuzes in een bedrijf. AI kan wel nuttige informatie verzamelen om een beter geïnformeerde keuze te maken, maar je in een ander inleven, sociale factoren in acht nemen en andere persoonlijke elementen creatief in een uiteindelijke keuze verwerken, is mens-specifiek,” aldus Luca Nowak.

Lees hier meer: https://technerds.nl/angst-voor-banenroof-door-kunstmatige-intelligentie/

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Innovatie.

0
0
0
0