Bedrijven & Organisaties

Bijna de helft (48%) van Nederlandse bedrijven is “operationeel klaar” voor AI

Rackspace

De inzet van generatieve Artificial Intelligence (AI) voor het verbeteren van bedrijfsprocessen heeft inmiddels bij meer dan 60% van de Nederlandse organisaties de stap gemaakt van theorie naar praktijk. Dat blijkt uit het nieuwe onderzoeksrapport Foundry for AI by Rackspace (FAIR) 2024, dat werd uitgevoerd in opdracht van Rackspace Technology.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de adoptie van AI uitzonderlijk snel verloopt. Bij 30% van de Nederlandse organisaties is AI momenteel volledig geïntegreerd in toepassingen voor de productiviteit van werknemers en nog eens 26% van de bedrijven zetten hierin de eerste stappen. De respondenten zien ook voordelen van AI voor interne processen: 25% zegt AI hierin volledig te hebben geïntegreerd en 36% bevindt zich hiermee in een vroeg stadium. Het gebruik van AI is echter al het verst gevorderd in de ontwikkeling van producten en diensten voor klanten. Hierin heeft 30% van de Nederlandse bedrijven AI al volledig geïntegreerd en nog eens 35% bevindt zich hiermee in de beginfase. Bijna de helft (48%) van de Nederlandse respondenten gaf aan “operationeel klaar” te zijn voor AI.

“Eerdere innovaties op IT-gebied, zoals de mainframe, client-servers en cloud computing, hadden vaak een aanlooptijd van jaren. Wat AI betreft nemen organisaties echter nauwelijks een afwachtende houding aan. Sterker nog, ze springen er over de hele linie met beide voeten in”, zegt Boudewijn van Dulken, general manager Northern Europe bij Rackspace Technology. “Nu AI steeds meer gemeengoed wordt, onder meer dankzij eenvoudigere gebruiksmodellen, is het een tool die bijna overal past, en die een brede impact heeft op alle aspecten van de organisatie.”

Investeringen in AI blijven toenemen
Uit het onderzoek blijkt dat de budgetten voor AI in 2024 zullen zijn verdubbeld ten opzichte van 2023. Deze investeringen leveren ook een aanzienlijk rendement op: 87% van de Nederlandse respondenten meldt dat hun bedrijven tastbare voordelen hebben ondervonden van de implementatie van AI – een stijging van maar liefst 10% ten opzichte van de Rackspace-enquête van 2023.

Als de belangrijkste redenen om aan de slag te gaan met AI/Machine Learning (ML)-initiatieven noemen de respondenten efficiëntieverbeteringen op het vlak van intelligent zoeken (60%), documentverwerking (61%) en klantenbinding (55%). De drijvende kracht achter de AI-strategie van hun bedrijf is volgens 56% van de respondenten de IT-afdeling. IT-teams krijgen echter ook steun van verschillende andere afdelingen, zoals klantenservice (48%) en marketing, verkoop en financiën (41%). “De wijdverspreide toepassing van AI in verschillende bedrijfsonderdelen geeft aan dat organisaties het erkennen als een impactvolle technologie met ongekende nieuwe mogelijkheden”, zegt Van Dulken.

Beveiliging en ethiek blijven een punt van zorg
Ondanks de wijdverspreide en snelle adoptie van AI blijven organisaties voorzichtig met de daaraan gerelateerde risico’s, waaronder ethische en beveiligingsproblemen. Zestig procent van de Nederlandse respondenten noemt IT-beveiliging als het grootste risico voor de toepassing van AI, terwijl slechts 49% van hen aangeeft dat ze een goed beleid hanteren voor het naleven van regels voor gegevensbeheer en -beveiliging.

Ook ethiek is een belangrijk punt van zorg. Meer dan de helft van de respondenten beschouwt het verantwoord en ethisch gebruik als onderdeel van AI-governance. Onder ‘verantwoorde AI’ verstaan de respondenten onder meer privacybescherming (62%), verantwoordingsplicht (57%) en transparantie (52%).

AI-talent en bijscholing
Het onderzoek onderschrijft ook dat er een aanhoudend tekort is aan mensen met AI-vaardigheden. Bedrijven zoeken onder meer kandidaten voor softwareontwikkeling (53%), machine learning (46%) en data-analyse (49%) en technici op het gebied van machine learning (46%), automatisering (45%) en governance (49%). Bovendien biedt 34% van de bedrijven momenteel AI-trainings- en leerprogramma’s aan, terwijl nog eens 50% van plan is dergelijke programma’s in de nabije toekomst te ontwikkelen.

Foundry voor AI door Rackspace (FAIR)
In juni 2023 lanceerde Rackspace Technology FAIR, een aanpak die organisaties helpt om bij de verantwoorde en duurzame adoptie van generatieve AI. FAIR bestaat uit drie verschillende diensten: Ideate, Incubate en Industrialize. Deze ondersteunen organisaties in elke fase van hun AI-transformatie. De diensten onderzoeken allereerst samen met organisaties de beste use cases voor de toepassing van generatieve AI (FAIR Ideate). Daarna stellen ze vast wat de beste oplossing is en in hoeverre de technische en organisatorische kanten van het bedrijf klaar zijn voor de toepassing daarvan (FAIR Incubate). Tot slot helpen zij bij de implementatie van dit AI-model en zorgen ze het voor blijvende ontwikkelingen en verbeteringen daarvan (FAIR Industrialize).

Methodologie onderzoek
Het FAIR 2024 AI Research werd in januari en februari 2024 uitgevoerd door Coleman Parkes Research in opdracht van Rackspace Technology. De bevindingen zijn gebaseerd op de antwoorden van 1.420 IT-beslissers uit de sectoren productie/logistiek, detailhandel, horeca/toerisme, energie, gezondheidszorg/farmaceutisch/biomedisch, overheid, media/entertainment en financiële dienstverlening in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten. De meeste ondervraagde bedrijven/organisaties hebben 1.000 tot 10.000+ werknemers en een jaaromzet tussen $50 miljoen en $15 miljard.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


0
0
0
0