Bedrijven & Organisaties

De Cookieless Era komt eraan

Traffic Builders

Vanaf 2022 verdwijnen third-party cookies*. Wat is de impact daarvan voor adverteerders, bedrijven en marketeers? En hoe zorgen we voor een goede transitie naar dit tijdperk? Traffic Builders heeft de gratis Cookie Impact Tool ontwikkeld, die binnen enkele seconden het effect van dit tijdperk voor bedrijven in kaart brengt.

Veel cookies zijn vanaf 2022 onbruikbaar, waardoor adverteerders en marketeers naar de Cookieless Era gelanceerd worden. Voor adverteerders en marketeers betekent dit dat 80 procent van de data die nu nog inzichtelijk is, in 2022 niet langer beschikbaar zal zijn. Dit heeft enorme impact op marketing zoals we die momenteel kennen. Uit de DDMA Barometer 2021* blijkt slechts 9 procent gereed te zijn voor de cookieless world. Daarom heeft Traffic Builders een tool ontwikkeld die met één druk op de knop de impact duidelijk maakt, om bedrijven zo goed mogelijk voor te bereiden.

Game-changing veranderingen op browserniveau

In 2022 vinden een aantal game-changing veranderingen plaats op browserniveau. Nagenoeg alle third-party cookie-informatie verdwijnt. Verwacht wordt dat browsers de levensduur van first-party cookies* verkorten van 30 dagen tot 24 uur. Deze informatie is bij veel browsers, zoals Google Chrome, nu nog 30 dagen beschikbaar. Vanaf 2022 zal dat ingrijpend veranderen. Apple was met Safari de eerste die de standaard levensduur van cookies verkortte naar 1 dag. Om het speelveld gelijk te trekken met Big Tech-tegenhangers wordt ook verwacht dat Google Chrome – in Nederland de meest gebruikte browser – de levensduur van first-party cookies zal verkorten van 30 dagen tot 24 uur.

Naast deze game-changing elementen op browserniveau, heeft Apple’s mobiele besturingssysteem iOS 14 een functionaliteit overgenomen waarbij gebruikers toestemming moeten verlenen voor tracking door andere bedrijven en apps. Dit leidt tot situaties waarbij iPhone-gebruikers die bijvoorbeeld de Facebook-app gebruiken, niet langer worden getrackt door adverteerders.

Waarom deze veranderingen?

Digital marketing draait om data, die zowel waardevol als privacygevoelig is. Consumenten hebben het recht te weten en bepalen hoe hun gegevens worden verzameld, gebruikt en gedeeld voor commerciële doeleinden. Cookies zijn op zichzelf onschadelijk. Maar omdat ze informatie kunnen bevatten die zonder toestemming op een individueel persoon kan worden teruggevoerd, valt het gebruik in sommige gevallen onder de GDPR*, de Europese privacywetgeving. Vanwege de impact die deze wetgeving heeft op digital marketing en advertising, zijn in de industrie initiatieven ontstaan om van het gebruik van cookies voor tracking-doeleinden af te stappen.

Impact verloren Cookiedata

De Cookieless Era is een van de grootste veranderingen in de geschiedenis van marketing. Bedrijven moeten opzoek naar een andere aanpak om inzicht in data te behouden en vertrouwde marketingactiviteiten uit te kunnen blijven voeren.

Meet de impact voor jouw bedrijf!

Om de impact van de Cookieless Era voor een bedrijf te weten te komen, heeft Traffic Builders een gratis tool ontwikkeld: de Cookie Impact Tool. Binnen enkele seconden brengt deze tool het effect van de Cookieless Era voor een bedrijf in kaart. Digital Marketingbureau Traffic Builders is expert en heeft alles in-house om bedrijven bij te staan in dit nieuwe tijdperk. Van roadmap en Cookie Impact Tool tot handboek en strategisch advies op maat. Cookie Impact Tool: https://info.traffic-builders.com/cookieless-era-impactscore

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Data analytics.

0
0
0
0