Bedrijven & Organisaties

Dina-Perla Portnaar wordt director preventie, integriteitsmanagement

Dina-Perla Portnaar

Dina-Perla Portnaar wordt director preventie, integriteitsmanagement. Wanneer ze aan maatwerkprogramma’s in het bedrijfsleven werkt, verliest Dina-Perla Portnaar 1) moraal, ethiek en integriteit, gekoppeld aan 2) welzijn en aan 3) wat ze al jaren doet, namelijk reputatie en stakeholdermanagement – inclusief PR, marketing, communicatie en netwerken, nooit uit het oog. Deze drie pijlers zijn met elkaar verbonden.

De programma’s zijn gericht op het opbouwen van de zogeheten integriteitsspieren van mensen, om de grijze gebieden van onze tijd aan te kunnen. Om concreter te zijn: wilskracht opbouwen om de integriteit te versterken. Moeilijke gesprekken worden niet uit de weg gegaan en er wordt gespiegeld wat er gespiegeld moet worden. Mensen worden geïnspireerd om vast te houden aan hun innerlijke kompas en hun blauwdruk te (her)ontdekken. De programma’s integreren elk, persoonlijk blauwdruk binnen het team voor succesvolle samenwerking en synergie.

De kern van die programma’s zijn de relaties, dus hoe mensen met elkaar omgaan en de dagelijkse keuzes die ze maken. Natuurlijk zijn uitspreken en authentieke communicatie onderdeel van die reis. Anders is het zonde van iedereens tijd, energie en geld. Soms vereisen deze programma’s ook versterking van inclusiviteit, in de zin van interculturele communicatie, cultuur en gedragscodes.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Loopbaan.

0
0
0
0