Branche & Sector

EC studie over de economische impact van open source software en hardware

NGI Outreach Office

De Europese Commissie heeft de resultaten gepubliceerd van een studie waarin de economische impact van Open Source Software en Hardware in de Europese economie wordt geanalyseerd. Geschat wordt dat in de EU gevestigde bedrijven in 2018 ongeveer 1 miljard euro in Open Source Software hebben geïnvesteerd, wat een positief effect op de Europese economie heeft gehad van tussen de 65 en 95 miljard euro. Veel door NGI gesteunde projecten zijn open source by design.

OPEN SOURCE TER ONDERSTEUNING VAN BBP-GROEI IN EUROPA

De studie voorspelt dat een toename met 10% van de bijdragen aan Open Source Software code jaarlijks een extra 0,4% tot 0,6% BBP zou genereren, alsook meer dan 600 extra ICT-start-ups in de EU.

Uit casestudies blijkt dat de overheidssector, door Open Source Software aan te schaffen in plaats van propriëtaire software, de totale eigendomskosten zou kunnen verlagen, vendor lock-in zou kunnen vermijden en zo zijn digitale autonomie zou kunnen vergroten. De studie geeft een aantal specifieke beleidsaanbevelingen die gericht zijn op het bereiken van een digitaal autonome publieke sector, open onderzoek en innovatie die Europese groei mogelijk maken, en een gedigitaliseerde en intern concurrerende industrie.

STRATEGIE VOOR OPENBRONSOFTWARE, DIGITALE STRATEGIE EN DIGITALE EUROPA

Op lange termijn kunnen de bevindingen van de studie worden gebruikt om de openbrondimensie te versterken bij de ontwikkeling van toekomstig software- en hardwarebeleid voor de EU-industrie. Bovendien heeft de Commissie sinds oktober 2020 haar eigen nieuwe strategie voor openbronsoftware 2020-2023, die het transformatieve, innovatieve en collaboratieve potentieel van open source verder aanmoedigt en benut, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de overkoepelende digitale strategie van de Commissie en het bijdragen aan het programma Digitaal Europa.

In de strategie van de Commissie wordt bijzondere nadruk gelegd op het delen en hergebruiken van softwareoplossingen, kennis en deskundigheid, alsmede op een intensiever gebruik van open source in informatietechnologieën en andere strategische gebieden.

Meer informatie over de studie: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4582

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen.

0
0
0
0