Branchenieuws

Meer omzet tekstschrijvers ondanks coronacrisis

Tekstnet - beroepsvereniging van tekstschrijvers

De coronacrisis had in 2020 relatief weinig invloed op de tarieven en omzet van professionele tekstschrijvers. Dat blijkt uit onderzoek van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstprofessionals. Bij de meeste leden zijn de tarieven en omzet gelijk gebleven of was sprake van lichte groei. Slechts 5 procent kreeg van opdrachtgevers een verzoek om een tariefsverlaging vanwege de coronacrisis.

De meest gehanteerde uurtarieven van tekstschrijvers in 2020 waren 80 en 85 euro (exclusief btw). De totale bandbreedte van uurtarieven van de leden ligt tussen de 40 en 95 euro, met een gemiddelde van € 69,39. De gemiddelde omzetstijging lag tussen de 0 en 10 procent.

Korting is gangbaar
Van hun gewerkte uren kunnen zij ongeveer 70 procent factureren bij opdrachtgevers. Ruim 80 procent van de tekstschrijvers hanteert meerdere uurtarieven en tariefvormen, bijvoorbeeld voor grote of langlopende projecten. Korting geven is gangbaar: 63 procent doet dat geregeld. Het meest gegeven kortingspercentage is 10 procent.

Wel of geen marges
Van de tekstprofessionals laat 45 procent weleens werk uitvoeren door een vakgenoot. Ruim driekwart wordt zelf weleens ingehuurd als ‘onderaannemer’, bijvoorbeeld door een communicatiebureau. Opvallend is dat de tekstschrijvers zelf meestal geen marge berekenen boven op het tarief van hun onderaannemer, terwijl dit in 91 procent van de gevallen wel gebeurt als zijzelf worden ingehuurd als onderaannemer.

Tekstnet Tarievenmonitor
De Tekstnet Tarievenmonitor is een jaarlijks onderzoek onder de 350 leden van Tekstnet, de beroepsvereniging van tekstprofessionals. De resultaten van 2020 zijn gebaseerd op een online enquête met 88 respondenten, uitgevoerd in november en december 2020. Hiermee is sprake van een representatieve steekproef met een betrouwbaarheidsniveau van 95% en 10% foutenmarge. Op de website van Tekstnet staat een pagina met infographics met de resultaten van het onderzoek.

Dit bericht is geplaatst op ons open community channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Digital business of Ondernemen.

0
0
0
0