Onderzoek & Trends

Negen van de tien ouders geeft aan dat het spelen van videogames voordelen oplevert voor hun kinderen

VGFN

Negen van de tien ouders (92%) erkent dat videogames voordelen opleveren voor hun kinderen. Dit blijkt uit recent onderzoek naar het gamegedrag van kinderen dat in opdracht van VGFN is uitgevoerd. Het jaarlijkse onderzoek is afgenomen bij 1058 Nederlandse ouders tussen de 25 en 60 jaar oud met een kind tussen de 4 en 17 jaar oud. Naast het erkennen van voordelen geven ouders ook aan voorwaarden aan hun kind te stellen om een videogame te mogen spelen. Verder benadrukken ouders steeds meer behoefte te hebben aan informatie over het gamegedrag van hun kind.

Voordelen en voorwaarden van het spelen van videogames
Meer dan voorgaande jaren erkennen ouders dat videogames voordelen kunnen bieden voor hun kinderen. Ouders (en met name ouders van oudere kinderen tussen de 10 en 17 jaar) geven vergeleken met vorig jaar steeds vaker (+8%) aan dat het spelen van videogames goed is voor de Engelse taalvaardigheid van hun kind. Ouders van jonge kinderen (4-9 jaar) geven daarentegen weer vaker aan dat videogames goed zijn voor de creativiteit van hun kind. Kijken we naar alle leeftijden samen, dan was er bij zowel Engelse taalvaardigheid als creativiteit een significante stijging te zien vergeleken met het onderzoek uit 2022. Ook vinden de meeste ouders videogames goed voor de intelligentie (32%) en sociale vaardigheden (31%) van hun kind.

Naast het feit dat ouders inzien dat het spelen van videogames voordelen biedt aan hun kinderen, vinden ze het belangrijk om voorwaarden te stellen om te spelen. Net zoals voorgaande jaren geldt voor het merendeel van de ouders (66%) het af hebben van huiswerk als de belangrijkste voorwaarde om te mogen spelen. Opvallend is dat dit percentage significant is gestegen (+12%) in vergelijking met vorig jaar. In tegenstelling tot vorig onderzoek stellen ouders als tweede belangrijkste voorwaarde dat hun kind eerst zijn of haar kamer moet opruimen voordat ze videogames mogen spelen (35%). Daarnaast stellen ouders ook het behalen van goede rapportcijfers (34%) als belangrijke voorwaarde.

Ouders hebben steeds meer behoefte aan informatie over het gamegedrag van hun kind
Bijna driekwart van de ouders geeft aan dat ze redelijk tot goed op de hoogte zijn van het gamegedrag van hun kind. Toch geeft het merendeel van de ouders alsnog aan beter op de hoogte te willen zijn. Vooral ouders van jonge kinderen (4-9 jaar) vinden het erg belangrijk om meer inzicht in het gamegedrag van hun kind te krijgen. Vragen over het gamegedrag van hun kind en over de manier van opvoeden zijn de voornaamste vragen onder ouders. Deze vragen hebben betrekking op allerlei onderwerpen, maar richten zich voornamelijk op de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan het spelen van videogames. Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders hierover het liefst informatie vergaren via een informatieve website.

“Uit de resultaten van het onderzoek zien we dat veel ouders het gevoel hebben voldoende controle over het gamegedrag van hun kinderen te hebben, maar dat ze toch nog nieuwsgierig zijn naar meer informatie”, zegt Martijn Schenderling van Videogames Federatie Nederland (VGFN). “Op ons platform https://www.rulethegame.nl/ geven we ouders en verzorgers handvatten in de vorm van een stappenplan, waarbij we tips geven over hoe het gesprek aan te gaan met kinderen. Het is aan te raden om duidelijke afspraken te maken met je kind over videogames en af en toe zelf eens mee te spelen.”

Kijk voor meer informatie over het onderzoek en andere handige tips op https://www.rulethegame.nl/. Hier wordt onder andere meer informatie gegeven over het instellen van ouderlijk toezicht, waarmee de hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan het spelen van videogames beperkt kan worden.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Social media.

0
0
0
0