Producten & Diensten

Normative en Exponential Roadmap Initiative introduceren Net Zero Score-framework

Normative

Normative en het Exponential Roadmap Initiative presenteren een nieuw framework dat bedrijven een wetenschappelijke, gestandaardiseerde manier biedt om de vorderingen op weg naar een netto nul-uitstoot te meten en met elkaar te vergelijken. Dit open source framework wordt ontwikkeld met steun van deskundige adviseurs uit de academische wereld en het bedrijfsleven, waaronder Exponential Roadmap Initiative, Nordea en Planet Mark.

“De streefdata voor het bereiken van netto nul komen steeds dichterbij, dus we moeten het voor bedrijven interessant maken om hun progressie nauwkeurig te meten en te rapporteren. Anders riskeren we dat de wereldwijde doelstelling om de temperatuurstijging tot maximaal 1,5 graden te beperken niet wordt gehaald”, aldus Kaya Axelsson, Policy Engagement lead bij Oxford Net Zero, die het project op persoonlijke titel adviseert.

“Bedrijven zijn straks wettelijk verplicht om hun CO2-uitstoot te rapporteren, maar er is geen standaard framewerk waarmee de cruciale informatie in die rapporten kan worden gedeeld”, zegt Kristian Rönn, CEO en medeoprichter van Normative, ’s werelds eerste tool voor CO2-boekhouding.

De wetgeving op dit gebied breidt zich uit in het VK, de VS en de EU, en het meten van de uitstoot is cruciaal voor bedrijven om aan de regels te blijven voldoen. Het meten van de uitstoot helpt bedrijven ook hun merkwaarde te verbeteren, omdat dit aantoont dat hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid vruchten afwerpen.

Om bedrijven te kunnen voorzien van de middelen om hun voortgang naar netto nul te delen, werkt Normative samen met toonaangevende onderzoekers op het gebied van netto nul, Race to Zero-partners en de particuliere sector. Het framework zal begin 2023 voor het eerst worden getest door de deelnemende partners.

Op de internationale klimaatconferentie COP27 zal Normative samen met diverse stakeholders het gesprek over de Net Zero Score aftrappen.

De score zal de huidige CO2-prestaties van bedrijven uitdrukken in een enkel getal. Dit getal is gebaseerd op de nauwkeurigheid van de data die is gebruikt voor de uitstootberekeningen en de progressie van het bedrijf richting netto nul. De score meet dus in hoeverre een bedrijf op schema ligt om de doelstelling van netto nul in 2050 te bereiken, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. Als aanvulling op de Net Zero Tracker van Oxford Net Zero en de Race to Zero van de VN, die de integriteit van zakelijke doelstellingen beoordelen, zal het Net Zero Score-framework een hulpmiddel zijn voor investeerders, klanten, onderzoekers en bedrijven om de vooruitgang op het gebied van CO2-reductie te vergelijken. Het framework zal open source en publiekelijk beschikbaar zijn, zodat het breed kan worden toegepast en volledig transparant is.

De methodologie is gebaseerd op vier principes:
– Focus op netto nul: het meten van de vooruitgang op weg naar netto nul-uitstoot volgens het “Carbon Law-principe”, dat stelt dat de uitstoot elk decennium moet halveren en uiterlijk in 2050 netto nul moet zijn.
– Volledigheid: omvat alle economische activiteiten binnen de drie scopes van het GHG-protocol.
– Betrouwbaarheid: betreft de betrouwbaarheid van de methoden en data waarmee de progressie van een bedrijf op weg naar netto nul wordt geschat.
– Transparantie: de methodologie achter de score is volledig transparant en voor iedereen beschikbaar.
Bedrijven die zich inzetten voor netto nul kunnen in contact komen met Normative om verder over dit onderwerp te discussiëren.

“Vandaag de dag rapporteren bedrijven hun uitstoot op verschillende manieren, waardoor het lastig is om hun klimaatprestaties te vergelijken. De score zal de klimaatprestaties van bedrijven inzichtelijk maken aan de hand van één getal”, besluit Kristian Rönn.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Innovatie.

0
0
0
0