Onderzoek & Trends

Onderzoek: groot deel Nederlandse bedrijven kan geen AI-vaardig personeel vinden

SoftwareOne

SoftwareOne maakt nieuwe bevindingen uit zijn Cloud Skills Report bekend die aantonen dat er een grote vaardigheidskloof is tussen ‘mens en machine’. Meer dan de helft (55%) van de Nederlandse bedrijven zegt momenteel over onvoldoende mensen te beschikken die vaardig zijn met AI-toepassingen. 43% heeft grote moeite met het vinden van mensen die bedreven zijn met AI.

Het onderzoek wijst op de noodzaak om prioriteit te geven aan het informeren over en trainen van medewerkers over geavanceerde technologieën. Dit is van cruciaal belang met het oog op het groeiende tekort aan vaardigheden op het gebied van cloud computing en de angst rond AI die bij mensen leeft. Volgens het onderzoek is 97% van alle bedrijven van plan om prioriteit toe te kennen aan ‘upskilling’ oftewel het verbeteren van de vaardigheden van hun personeel.

Het tekort aan cloudgerelateerde vaardigheden heeft de werkdruk van 81% van alle respondenten in Nederland vergroot, internationaal is dat 66%. Dit heeft merkbaar negatieve gevolgen gehad, waaronder burn-out en een hoog personeelsverloop binnen afdelingen. Wereldwijd denkt meer dan een kwart van alle IT-managers erover na om te stoppen vanwege het vaardigheidstekort, maar in Nederland ligt het percentage met 14% beduidend lager. Problemen rond het behoud van IT-talent zijn een belangrijke uitdaging voor maar liefst 35% van alle Nederlandse bedrijven.

Conflicten binnen teams verergeren de problemen met het behoud van personeel. 15% van alle respondenten zegt dat het tekort aan cloudgerelateerde vaardigheden voor spanningen met hun leidinggevende heeft gezorgd. 65% zegt dat dit voor wrijving binnen het team zorgt. Hoewel het vergaren van AI-kennis en het opbouwen van ervaring de oplossing voor dit probleem is, geeft 18% van de respondenten aan zich niet op hun gemak te voelen bij het vragen om extra training waarmee ze hun vaardigheden kunnen verbeteren.

“De snelle ontwikkelingen op het gebied van AI en generative AI bieden bedrijven veelbelovende kansen. Maar wat talent betreft zitten organisaties op een tikkende tijdbom. Zonder training en upskilling van hun werknemers zullen zij niet in staat zijn om het volledige potentieel van AI te benutten”, zegt Brian Duffy, de CEO van SoftwareOne. “Uit ons onderzoek blijkt dat de meerderheid van organisaties van plan is om hun IT-team nieuwe vaardigheden bij te brengen om de inzet van AI en de overstap naar de cloud te bespoedigen. Door mensen centraal te stellen en hen te laten zien hoe deze innovaties hun werk kunnen verbeteren in plaats van een bedreiging te vormen kunnen organisaties een cultuur van optimisme creëren waarin iedereen zich gesteund voelt. Dit doet wonderen voor het personeelsbehoud en de productiviteit en resulteert in werk dat meer voldoening biedt.”

Meer informatie over het Cloud Skills Report is hier te vinden: https://www.softwareone.com/nl-nl/now/technologie-en-het-gebrek-aan-it-expertise

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


0
0
0
0