Onderzoek & Trends

Onderzoek: slechts 32% van de uitgevers is voorbereid op een cookieloze toekomst 

Teads

Uit nieuw onderzoek van internationaal mediaplatform Teads blijkt dat slechts 32 procent van de uitgevers wereldwijd is voorbereid op een wereld zonder third-party cookies. Het onderzoeksrapport laat zien dat 45 procent een aanzienlijke daling van de advertentie-inkomsten verwacht, en meer dan 53 procent hier nog geen actie op onderneemt. De meeste uitgevers zijn overweldigd door de vele beschikbare cookieloze oplossingen. Slechts 28 procent voelt zich zeker van zijn rol in het nieuwe landschap. De afwachtende houding is opvallend te noemen, aangezien ook zonder Google al meer dan 45 procent van het wereldwijde webverkeer geen third-party cookies meer heeft.

IAB ziet onderzoek als een belangrijk signaal
Het onderzoek, waaraan 555 uitgevers uit 58 landen deelnamen, benadrukt de grote uitdagingen waarmee uitgevers worden geconfronteerd, aldus Angelina Eng, VP van IAB’s Measurement, Addressability & Data Center. Maar dat zoveel uitgevers worstelen met de overgang en zich niet voorbereiden, had zij niet verwacht. “Bij de IAB zien we dit als een belangrijk signaal om onze richtlijnen en raamwerken te verbeteren en zo de industrie nog beter te ondersteunen. We verwachten dan ook op zeer korte termijn nieuwe standaarden te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van een cookieloos web, zodat alle partijen zo gemakkelijk mogelijk door dit proces kunnen navigeren.”

“Ondanks de recente aankondiging van Google dat het definitief verwijderen van third party cookies is uitgesteld tot begin 2025, kunnen uitgevers niet langer een afwachtende houding aannemen. De cookieloze wereld is er al,” zegt Roy Vervenne, Publishing Manager Teads Nederland. “Onze enquête benadrukt de dringende noodzaak voor aanpassing in de hele industrie en de cruciale rol van innovatieve oplossingen in deze overgangsperiode.”

Veerkracht en kansen
Ondanks de verwachting inkomsten te verliezen, ziet 44 procent van de respondenten het afscheid van third-party cookies als een kans om hun first-party data te benutten en de kwaliteit van hun content te verbeteren. Hun grootste uitdaging in dit proces is om gebruikers aan te moedigen om in te loggen. Ruim 70 procent van de respondenten geeft aan dat minder dan 25 procent van de bezoekers inlogt. Slechts 24 procent geeft daarbij aan dat meer dan de helft van hun gebruikers hun website meer dan drie keer per maand bezoekt, wat volgens de onderzoekers en IAB bevestigt dat sommige cookieloze alternatieven die ingelogde gebruikers vereisen moeite kunnen hebben met schaalbaarheid.

——-

Over het onderzoek
Teads ondervroeg 555 uitgevers uit 58 landen om de stand van de industrie te begrijpen. Het veldwerk werd online uitgevoerd tussen 1 maart 2024 en 31 maart 2024. Teads heeft deze enquête vier opeenvolgende jaren uitgevoerd. Consistente vragen zijn behouden om veranderingen in sentiment in de tijd te volgen. Tijdgevoelige vragen zijn ontworpen als opzichzelfstaande vragen specifiek voor elk jaar. Voor alle vragen worden percentages bepaald op basis van het aantal respondenten per antwoord versus het totaal aantal respondenten voor die vraag. Wanneer respondenten meer dan één optie kunnen selecteren, zijn percentages gebaseerd op het totaal aantal reacties per optie versus het totaal aantal reacties voor die vraag. De enquête is anoniem, maar Teads kan respondenten identificeren en hen koppelen aan hun specifieke website/uitgever om hun land en uitgeverstypen te bepalen. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor analytische doeleinden.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


0
0
0
0