Onderzoek & Trends

Worldfavor onderzoek neemt stand van zaken rond SFDR-rapportage onder de loep

Worldfavor

• Bijna de helft van de ondervraagde financiële marktpartijen wereldwijd voert PAI-verklaringen uit vanwege wettelijke verplichting.
• 38% verzamelt data simpelweg om “klaar te zijn voor de toekomst”.
• 22% zegt nog niet te zijn begonnen met het verzamelen van data.
• Gebrek aan ESG kennis, volledige data en begrip van de richtlijnen worden genoemd als grootste obstakels

Stockholm, 22 maart 2023 — Worldfavor, aanbieder van een digitaal platform dat bedrijven in staat stelt om duurzaamheidsinformatie te verzamelen en beheren en daarover verslag uit te brengen, presenteert vandaag de resultaten van de 2023-editie van zijn onderzoek “Ready or not…”.

Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken rond SFDR-rapportage in kaart vanuit het oogpunt van investeerders. Het biedt daarnaast waardevolle inzichten in de manier waarop wereldwijde spelers in de financiële markten zich opmaken voor compliance in aanloop naar de eerste verplichte rapportageperiode. Het onderzoek maakt onder meer duidelijk hoe zij data verzamelen voor hun ‘verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’.

De SFDR, ook wel ‘Verordening met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector’ genoemd, is een nieuwe richtlijn van de EU. Deze heeft als doel om kapitaalstromen te heroriënteren naar een duurzame economie. Doel is ook om voor meer transparantie te zorgen rond het ESG-beleid en de duurzaamheidsprestaties van financiële instellingen en marktspelers. Begin 2023 trad de tweede fase van de SFDR in werking. Dat betekent dat deelnemers aan financiële markten met meer dan 500 werknemers nu zijn verplicht om hun ESG-informatie openbaar te maken.

Met het oog op deze ontwikkelingen deed Worldfavor een onderzoek om in kaart te brengen hoe spelers in de financiële markten naar de SFDR kijken, hoe zij daar in de praktijk mee omgaan en welke problemen en kansen zij zien ten aanzien van hun toekomstige rapportage. De onderzoeksresultaten vormen de neerslag van antwoorden op een vragenlijst die Worldfavor naar zijn wereldwijde netwerk van financiële marktpartijen verzond. Ze bieden inzicht in de standpunten, acties en ervaringen van de deelnemers op wie de nieuwe eisen van toepassing zijn.

De drie belangrijkste uitdagingen waarmee de respondenten te maken krijgen wanneer ze proberen om ESG-informatie te verkrijgen van hun portefeuillebedrijven zijn onvoldoende kennis over het onderwerp (36%), gaten in de beschikbare data (32%) en onzekerheid over welke data ze precies moeten verzamelen (30%). Onder de oplossingen om rapporteren in de toekomst te versimpelen gaven de respondenten aan behoefte te hebben aan meer duidelijkheid in de richtlijnen, de manier waarop statistieken moeten worden berekend, verbeterde afstemming tussen sectoren, efficiëntere processen voor het verzamelen van data en meer begeleiding en begrip.

Feiten en cijfers
48% van alle respondenten verzamelt data omdat ze wettelijk verplicht zijn om principal adverse impacts (PAI)-verklaringen op te stellen of omdat stille vennoten dit van hen vragen.
38% verzamelt data simpelweg om “klaar te zijn voor de toekomst”.
39% weet welke data ze moeten verzamelen en zijn daar al mee begonnen.
22% zegt nog niet te zijn begonnen met het verzamelen van data.
16% zegt niet te weten welke data zij moeten verzamelen.
9% weet dat ze deze data nodig hebben, maar hebben daar geen toegang toe.
14% heeft een externe SFDR-consultant ingeschakeld.
16% verzamelt data handmatig.
29% maakt gebruik van verschillende digitale tools voor het verzamelen van data.
25% maakt gebruik van één digitale tool voor het verzamelen, beheren en analyseren van hun data op een centrale locatie.

Ga voor meer informatie naar de perspagina van Worldfavor.

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of Data analytics.

0
0
0
0