Onderzoek & Trends

Zombiebedrijven en faillissementen: hoe gaat het verder in 2023?

Experian

Sinds de pandemie is het begrip “zombiebedrijven” steeds meer op de voorgrond getreden. Deze bedrijven zijn een soort “levende doden” binnen onze economie. Ze worden meestal omschreven als ondernemingen of scale-ups die nog net genoeg geld verdienen om de uitgaven en lonen te dekken, maar niet genoeg cashflow hebben om de rente op hun krediet te dekken. En meestal maken ze geen winst. Toen de rentelasten laag waren, was dit minder een probleem, maar nu de rente blijft stijgen, moeten kredietverstrekkers en investeerders alert zijn bij het verstrekken van krediet of kapitaal aan dit soort bedrijven.

Herman Peeters, Principal Analyst bij Experian Nederland en voorzitter van het VCMB, is het eens met deskundigen die voor het komende jaar een stijging voorspellen van het aantal faillissementen en vrijwillige sluitingen onder deze bedrijven.

“Het is bijna gegarandeerd dat grotere bedrijven of scale-ups hun deuren moeten sluiten als de rente in Nederland stijgt en financiële instellingen kritischer zijn op de leningen en kredieten die ze verstrekken. Financiële instellingen kunnen het risico niet langer nemen dat deze bedrijven de stijgende rente op leningen kunnen terugbetalen – vooral omdat de overheidsfinanciering, die de meeste van deze bedrijven tijdens de pandemiejaren in leven hield, is opgedroogd.

Experts binnen het VCMB voorspellen een stijging van het aantal faillissementen met 58% in 2023 ten opzichte van 2022. Hoewel het beeld niet helemaal pessimistisch is, is het belangrijk te begrijpen dat er steeds meer risico’s naar voren komen. Technologie, data en inzichten spelen een grote rol om te zorgen voor nivellering op dit gebied in het komende jaar.

Onze recente data hebben aangetoond dat de stijgende inflatie de weg naar herstel voor mkb’ers beïnvloedt, maar dit zal ook gevolgen hebben voor bedrijven op enterprise-niveau. Geldschieters en investeerders moeten een volledig beeld van deze bedrijven krijgen en bepalen of een nieuwe lening deze bedrijven uiteindelijk uit hun zombiestatus zal helpen – of dat ze in plaats daarvan het risico lopen om vrijwillig te stoppen of een faillissement aan te vragen. Een nauwkeurig beeld van deze bedrijven aan de hand van realtime en historische data stelt kredietverstrekkers in staat weloverwogen beslissingen te nemen. Uiteindelijk moeten we de nadruk leggen op verantwoord lenen.”

Dit bericht is geplaatst op ons open Business channel en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.


Lees de Frankwatching-artikelen over Alle artikelen of E-commerce.

0
0
0
0