The power of the blogs

0

[[image:seconds.jpg::left:1]]Hoewel het aantal bloglezers nog klein is, behoren ze tot de meest
invloedrijke groepen. Dat is tenminste de uitkomst van een studie van
het Amerikaanse blog advertentienetwerk Blogads.com.

Verder
nieuwe Amerikaanse statistieken van de gespecialiseerde weblog
zoekmachine Technorati over het groeiend aantal blogs en interessant en
eveneens nieuw materiaal van CNN/USA Today/Gallup
over de samenstelling van de groep bloglezers.

De conclusie van dit alles kan er maar een zijn: the power of the blogs neemt toe.


Bij het onderzoek van Blogads.com. waren 30.000 internetgebruikers betrokken. De meest bloglezers zijn “involved, upscale, intelligent, individuals who also read Atlantic Monthly, The Economist, The New Yorker, National Geographic, The Nation and WSJ.com.” Misschien wel de belangrijkste uitkomst: 70% van de bloggers valt in de categorie influentials, opinionmakers.

Op de vraag ”
Please rate how well the following media provide you with news and
opinion” geeft maar liefst 50% aan blog extremely useful te vinden en
nog eens 33% useful. De naaste concurrent is online newspapers, maar
die scoort slechts 19% op extremely useful en nog eens 38% op useful. Klik
op de afbeelding voor een weergave van deze resultaten.
[[popup:usefulnuss.jpg:(thumbnail)::center:1]]
De volledige enqueteresultaten kun je vinden bij Blogads.com, zie blog reader survey.

Blogs worden dus heel nuttig gevonden, maar tegelijkertijd is het lezen
ervan nog steeds het tijdverdrijf van slechts een minderheid, aldus een
tweede onderzoek van CNN/USA Today/Gallup
in februari. Meer dan de helft van alle Amerikaanse volwassenen (56%)
zegt dat men nog nooit van blogs heeft gehoord. Zo’n 32% van de
internetgebruikers geeft aan dat ze erg of enigszins bekend zijn met
blogs. Overigens toch al een hoge score. Zo’n 15% (19% van de
internetgebruikers) geeft aan blogs ook regelmatig (minstens enkele
keren per maand) te lezen. Voor politieke blogs, erg populair in de USA, geldt dat voor 12%.

[[image:frequency.jpg::center:1]]

In dit tweede onderzoek komt er nog iets interessants voorbij.
Het meerdere keren per maand lezen van blogs is als volgt verdeeld:

  • 21% onder de 18- tot 29-jarigen
  • 16%
    onder de 30- to 49-jarigen
  • 14% onder de 50- to 64-jarigen
  • 7% onder de 65-jarigen en ouder

Deze leeftijdsopbouw is precies tegenovergesteld aan de typische
leeftijdsopbouw voor nieuwsconsumptie. Zo leest bijvoorbeeld slechts
32% van de 18- to 29-jarigen dagelijks nieuws in een lokale krant en is
dat bij 65-jaar en ouder juist 61%.

Tot slot zijn er de nieuwe cijfers van weblog zoekmachine Technorati over de groei van blogs.

[[image:tracked.jpg::center:1]]

Technorati volgt nu 7.8 miljoen weblogs en 937 miljoen links. Dat is ongeveer een verdubbeling van de cijfers uit oktober
2004. Een verdubbeling in vijf maanden die zich nu voor de vierde
achereenvolgende keer afspeelt. Volgens Marketingfacts dekt Technnorati daarmee ongeveer een vijfde deel van de totale blogosfeer.

Iets bijzonders doet zich voor met de
ontwikkeling van het aantal weblogs dat gemiddeld per dag gestart
wordt.

[[image:new-weblogs.jpg::center:1]]

Dat aantal is namelijk de afgelopen drie maanden sterk gestegen tot
inmiddels zo’n 30.000 tot 40.000 nieuwe weblogs dat op dit moment dag
in dag uit gestart wordt. De verklaring hiervoor ligt in de start
nieuwe services als MSN Spaces en Le Monde (die laatste in Frankrijk) en de sterke groei in het gebruik van services als Blogger, AOL Journals en LiveJournal.

Al met al leidt dit tot de volgende conclusies over the power of the blogs:

  • Blogs breken echt  door en de invloed neemt snel toe
  • Blogging vormt voor steeds meer mensen een belangrijke nieuwsbron
  • Bloglezers zijn invloedrijker dan degenen die hun nieuws, informatie en opinies vergaren via radio en tv
  • Trekken we de lijnen van dit alles door naar de nabije toekomst, dan gaat de invloed van blogs sterk groeien

Voor meer achtergronden en verdieping kun je terecht bij Blogads.com blog reader survey 2004, Blogads.com blog reader survey 2005, Study: Blog Readers An Elite Minority, Are Bloggers Deluding Themselves About Their Influence?, Gallup Poll on Blogs
en Blogs Not Yet in the Media Big Leagues.