Live vanaf e.day: Communities dominate brands

0

[[image:emerceeday.jpg::right:1]]De rol van communities, het belang van customer engagement en de invloed van co-creation worden belangrijker bij het opbouwen van merken. In de sessie Communities dominates brands wordt deze theorie getoetst aan het succesvolle praktijkvoorbeeld van Spreadshirt.

De sessie wordt geopend door Alan Moore, directeur/oprichter van SMLXL. We zijn op weg naar een nieuwe vorm van e-commerce, waarbij het meer gaat om samenwerken en ervaringen. Waar het in de 20e eeuw ging om het managen van efficiencies, gaat het in de 21 eeuw om het managen van experiences. Hij vertelt dat het karakter van brands aan het veranderen is (zie afbeelding)

[[image:nature.jpg::center:1]]

Moore vertelt dat we tegenwoordig allerlei identeiten aan kunnen nemen, bijvoorbeeld met avatars. Hij belicht waar het ons als individuen om gaat.

[[image:essentie.jpg::center:1]]

Het gaat niet langer om prime time, maar we zijn 24 uur per dag in bedrijf. Het gaat nu meer om de state of mind waarin je bent. We leven in een wereld van hot media, niet langer van cold media. Dus Amazon, eBay, blogs en wikis. ‘The information flows’. De BBC begrijpt dat goed, daar stapt men over van het broadcast model naar het network model.

[[image:bbc_copy1.jpg::center:1]]

We verschuiven van massamedia naar social media. Hij bespreekt kort de essentie van het boek The Pro-Am revolution: de 20e eeuw was van de professionals, de 21e eeuw is van de amateurs.

Het Amerikaanse HBO heeft haar website gebouwd rondom social medi, ziet het als een mogelijkheid om erg goed naar haar klanten te luisteren. ‘Advertising is the content and content is the advertising” en ‘Advertising is the conversation en conversation is the advertising’ zijn twee mooie uitspraken van Moore.

In het volgende deel gaat hij in op hoe je beter via mensen beter kunt zoeken.

[[image:search_copy2.jpg::center:1]]

Hij gaat vervolgens in op de taal van de postmoderne cultuur. Co creation, participation, trust zijn woorden die een paar begrippen die daarbij heel belangrijk zijn. Brands hebben ‘trust based strategies’ en ‘believe’ nodig. Het gaat ook om de vier c’s. Commerce, community, connectivity en culture.

[[image:cirkel.jpg::center:1]]

Cyworld, een Koreaans voorbeeld van een community, wordt als laatste besproken. 30% van de totale Koreaanse bevolking en 90% van de teenagers participeren daarin.