Bezuinigen op innovatie verkleint kans op herstel

0

Bezuinigen op innovatie snijdt in de toekomstige slagkracht van ondernemingen én de nv Nederland. Terwijl Nederland het juist van innovatie moet hebben om de concurrentiestrijd aan te kunnen met de Verenigde Staten, India en China. Nu de financiële crisis de reële economie definitief lijkt te besmetten, kijken ondernemingen naar manieren om zo ongeschonden mogelijk door deze crisis te komen. De meest voor de hand liggende stap is bezuinigen. Naast zaken als minder reizen en lagere bonussen, staat ook innovatie op de lijst. Want, zo is de redenering, vernieuwing levert nu even geen geld op en kan dus wel even wachten.

Probleem is dat innovatie nog geen stabiele basis heeft binnen de meeste ondernemingen. Los van de kredietcrisis moet innovatie zich continu bewijzen om op de batenkant van de bestuursagenda te staan. Vooral in het najaar barst de strijd vaak los. Als de bladeren van de bomen vallen zet menig ondernemingsbestuur het mes in de budgetten om de kosten te verlagen voor het sluiten van de boeken.

Innovatie-DNA

Innovatie hoort echter niet thuis in het rijtje van reizen en lunches, maar in de groep van strategische kernactiviteiten. Bedrijven moeten anders gaan denken. Innovatie komt niet vanzelf tot stand en moet in de processen van het bedrijf verweven worden. Bedrijven moeten het innovatie-DNA ontwikkelen, zoals het DNA van iedere levende cel alle informatie bevat die de cel nodig heeft om te ontwikkelen en te functioneren.

Innovatie-DNA bevat alle informatie, voor medewerkers en bedrijf, die nodig is om innovatie een duurzaam proces te laten worden. Dit heeft gelijk een aantal voordelen. Er is geen reden meer om het innovatiebudget te verstoppen voor de financiële topman: innovatie is dan onderdeel van het primaire proces en krijgt de aandacht en budgetten die het verdient.

Daarnaast gaat het rendement van innovatie omhoog omdat de voorwaarden en mentaliteit geregeld zijn. In tijden van krimpende of op zijn best gelijkblijvende innovatiebudgetten bestaat de mogelijkheid om meer innovatie te realiseren voor hetzelfde geld. Ook wordt innovatie stabieler: het gaat niet meer om ad-hocbeslissingen, maar om een constante stroom vernieuwingen die het bedrijf helpen de concurrentie op achterstand te zetten.

Voor het ontwikkelen van een innovatie-DNA is moed nodig, want het druist in tegen de bestaande opvattingen. Het is geen garantie voor succes, maar wel nodig als we willen dat ‘Nederland Innovatieland’ serieus wordt genomen en de groei oplevert die wij nodig hebben om in de mondiale slag overeind te blijven.

Deze column is eveneens gepubliceerd in Het Financieele Dagblad.