Innovatie

Nationaal ICT Event: Tips voor startups

0

In Utrecht vindt vandaag het Nationaal ICT Event plaats, een event gericht op “startende ondernemers met een ICT component”. Het thema is dit jaar “Quick start your business”. In deze eerste reportage doen we verslag van de presentaties over Startups en venture capital (PWC), het schrijven van een ondernemersplan (Rabobank) en de inzet van Open Source Software (CWI).
Maurits Bruel van De Geluksfabriek is dagvoorzitter van het Nationaal ICT Event. Hij opent de dag met een overzicht van het programma.

De nieuwe realiteit in Private equity en Venture capital

De eerste spreker is Andries Mak van Waay, hij is venture capital capitalist van PricewaterhouseCoopers (PWC) en leidt daar de corporate finance praktijk.

Andries Mak van Waay

Andries Mak van Waay

Hij opent met een slide waaruit blijkt dat de venture capital (durfkapitaal) markt geen nationale markt meer is. De kans dat ergens anders in de wereld eenzelfde idee is bedacht, is zo ontzettend groot dat een partij als PWC een groot netwerk moet hebben en onderhouden om steeds van relevante ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Het gaat bovendien om een netwerk met een groot aantal specialisten.

Hij schetst de markt van investeringen in private equity en vertelt dat er sinds 2006 een enorme groei is geweest in investeringen in startups. In een jaar was er sprake van een verdrievoudiging en de trend heeft zich doorgezet.

private-equity

Tegelijk is er ook een flinke groei geweest in de mate waarin er gedesinvesteerd is, het gaat daarbij om afstotingen door venture capitalists. Anders gezegd: de portefeuilles (investeringen en desinvesteringen) zijn in korte tijd flink toegenomen.

PWC doet, samen met de NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) jaarlijks onderzoek naar de ontwikkelingen in de private equity markt. Wat kerncijfers:

 • 19% van bnp
 • 6% werkgelegenheid particuliere sector

Nederlandse participatiemaatschappijen hebben:

 • € 23,3 miljard onder beheer
 • 1.350 ondernemingen wereldwijd
 • 1.050 ondernemingen in Nederland
 • omzet € 84 miljard
 • 320.000 werknemers

Voor 2008 en 2009 is er een sterke afname zichtbaar ten opzichte van 2007 op het gebied van investeringen en desinvesteringen. Verder is interessant dat er nog steeds veel seed capital beschikbaar is voor investeringen in ondernemingen in innovatieve sectoren.


Presentatie Andries Mak van Waay van PricewaterhouseCoopers

Hij benadrukt dat het bij dit soort investeringen voor ondernemers erg belangrijk is dat ze een persoonlijke klik hebben met de investeerder. Kijk ook heel kritisch of je je niet tot in het einde van de dagen overlevert aan een investeerder, of je er echt voor een langere tijd aan vast wil zitten.

Hoe schrijf je een goed ondernemersplan?

Maurits Aberson is van de Rabobank Utrecht e.0, hij legt uit hoe je een goed ondernemersplan kunt schrijven.

Het traject van een zakelijke kredietaanvraag is bij een bank als volgt opgebouwd:

 1. Gesprek met klant door accountmanager en kredietanalist.
 2. Kredietanalist werkt het verzoek uit in een financieringsvoorstel.
 3. Financieringsvoorstel wordt beoordeeld door een kredietbeoordelaar.
 4. Financieringsvoorstel wordt gefiatteerd door directielid, kredietcommissie of Rabobank Nederland.

Bij de beoordeling van het ondernemingsplan let men op zaken als de achtergrond van de ondernemer (ervaring, privé omstandigheden, opleiding etc.), de aard van de te starten onderneming (branche, grootte, concurrentie, rechtsvorm, marktomstandigheden, etc.), het investeringsplan en het financieringsplan en men doet ook een gevoeligheidsanalyse.

Aberson geeft vervolgens een aantal tips waaraan de inhoud van het ondernemingsplan moet voldoen, daarbij is een viertal pijlers van belang: ondernemer en onderneming, cashflow / betalingscapaciteit, vermogen en zekerheid.


Presentatie Maurits Aberson van Rabobank

Zie voor meer informatie over dit onderwerp bijvoorbeeld Utrecht Inc, Een bedrijf starten (Rabobank) en Startersdesk Utrecht.

Open Source en starters

Paul Klint

Paul Klint

Paul Klint van het Centrum voor Wiskunde & informatica opent zijn presentatie met een mini-enquête en vraagt naar wie er ervaring heeft met Open Source, wie het overweegt te gebruiken en wie het niet gebruikt. Bij die laatste groep handen zet hij vraagtekens, “grote delen van de infrastructuur van Google zijn immers gebaseerd op Open Source!”.

Hij opent zijn presentatie met een korte geschiedenis van (open) software. Hij stipt daarin ook de ontwikkeling van Microsoft, bij uitstek natuurlijk een voorbeeld van een closed software product. Misschien is wel het meest tekenend dat de nieuwe zoekdienst die Microsoft aan het ontwikkelen is op Open Source werkt, toch een hele verandering…

voorbeelden-open-source-software

Vervolgens komt het GNU project voorbij, dat nooit echt gelukt is, maar je zou wel kunnen zeggen dat Linux het ‘gedroomde’ GNU-project is. Kenmerkend voor Open Source is :

 • decentraal ontwikkelmodel
 • decentrale besluitvorming
 • veel reviews van broncode
 • hiërarchie is gebaseerd op capaciteit van ontwikkelaar (meritocratie)

Eerst werd er gesproken over ‘Free software’. Belangrijk is om hierbij te bedenken dat ‘free’ niet vertaald moet worden met ‘gratis’ maar meer geinterpreteerd moet worden als ‘vrijheid van spreken, werken’ (‘freedom’).

open-source-versus-free-software

Uiteindelijk heeft toch Open Source het gewonnen: vrije distributie, broncode beschikbaar en afgeleid werk is toegestaan. ‘Free software’ is veel ideologischer gericht en heeft meer een socialistische maatschappijvisie (“alles delen”).

Kenmerkend voor Open Source Software (OSS) is dat het verspreid wordt onder een OS-licentie (vrije herdistributie, source code beschikbaar en afgeleid werk toegestaan) en dat het ontwikkeld wordt door de gemeenschap (allerlei organisatievormen en veel steun van bedrijven als IBM en Sun).

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de kwaliteitsaspecten van Open Source Software.

kwaliteitsaspecten-open-source-software

Als het gaat om de kwaliteit van OSS dan zijn de volgende sites interessant:

 • Bugdefects: scan.coverity.com
 • Quality Platform for Open Source Software: Qualipso
 • Keurmerk door software Improvement Group: SIG, samen met TUV (Paul Klint is hiervan medeoprichter)

OSS sluit trouwens op geen enkele manier commercie uit, er zijn voorbeelden van duale licentiemodellen en van OSS in combinatie met dienstverlening en hardware.

publiek-nie

Waar moet een starten op letten bij het gebruik van OSS? Je kunt daarbij twee soorten starters onderscheiden: een starter als gebruiker van een OSS en een starter als ICT-dienstverlener die het OSS gebruikt en verder ontwikkelt.

Allereerst de starter in de rol van gebruiker:

 • functionaliteit van OSS product
 • fase van OSS product
 • kwaliteit
 • moet het OSS product aangepast worden?
 • analyseer de totale kosten

Gaat het om een starter in de rol van ICT-dienstverlener, dan is het volgende van belang:

 • functionaliteit van OSS product
 • fase van OSS product
 • kwaliteit
 • zijn alle licenties te combineren?
 • verken de ontwikkelgemeenschap en leg daar ook contacten mee
 • neem het OSS product, maar geef ook verbeteringen terug

Paul Klint sluit af met allerlei voorbeelden van open en niet-open standaarden. Volgens hem kunnen starters veel baat hebben bij de verschillende open initiatieven. Hij adviseert hun wel om een rationele analyse te maken van de toepasbaarheid.


Presentatie Paul Klint van het Centrum voor Wiskunde & informatica

Tot zover dit eerste verslag van het Nationaal ICT Event 2009.

De andere reportages van het Nationaal ICT Event vind je hier.