How to

Maurice-de-Hond-content voor dummies

0

Een vraaggericht webdesign maken is makkelijk genoeg. Maar vraaggerichte content…ai! In de praktijk gaat het vaak mis. Daarom vier tips, voor iedereen.

Een tijdje geleden schreef ik over de website van de gemeente Rijswijk. Die site won onlangs de Grand Prix Webcommunicatie door z’n ‘vraaggerichte ingang’. Het menu bestaat uit ‘Ik wil…-items’, als: Ik wil weten hoe ik bij het gemeentehuis kom, Ik wil meteen naar het zorgloket. Het menu stuurt de bezoeker op pad als een soort Maurice de Hond: ‘80% van de Nederlanders wil dit en niet dat’. Daar moet je dus ook zelfbewuste en vraaggerichte content tegenover zetten. Maurice-de-Hond-content.

Geef mij vraaggerichte content

Het is een lelijk woord, vraaggericht. Je zou er in de liefde niet van beticht willen worden. Vraaggerichte content is content die niet wordt bepaald door wat je toevallig in de aanbieding hebt, maar door wensen en behoeften van de bezoeker. Beste webredacteur, geef mij vraaggerichte content. Okay.

Vier adviezen, in oplopende complexiteit.

1. Begin je pagina met een vraag. En geef er vervolgens antwoord op.

Dat lijkt een makkie. Maar ga er maar aan staan. Je kunt de tekst dan in vraag-en-antwoordvorm presenteren. Daar zitten veel voordelen aan, schrijft Elise Dijkshoorn in haar blog. Het is nog eleganter om de vraag weg te laten (die kent de bezoeker al), en te volstaan met het antwoord.

De vraag is 'Waarom PvdA'?

Deze pagina op de PvdA-site is niet perfect, maar al veel beter dan wanneer de titel was geweest ‘Waarom PvdA?’.

In veel gevallen is het minder eenvoudig. De relevante vragen bedenken is meestal geen punt. Maar in 80% van de gevallen geven de brondocumenten, notities, beleidsstukken en projectformulieren die je basismateriaal vormen er geen antwoord op. Je kunt dan twee dingen doen. Domweg verder gaan, een tekst bakken, en daar dan een vraag bij bedenken. Maar wees eerlijk: is de vraag flauwekul? Weggooien die tekst.

2. Interview de inhoudelijk betrokkenen.

In bovenstaand geval moet je echt gaan praten met degene die je voorzag van notitie, rapport of projectinformatie. Niet mailen, praten. Maak een afspraak, en zeg dan niet dat je een interview wilt afnemen, maar zeg: ik heb de stukken gelezen en ik snap het toch niet. Wat gaan jullie nou precies doen? Of: welk probleem pakken jullie nou precies aan? Speel de onbenul. Je dwingt die ander zo de vertaalslag te maken naar spreektaal (voor onbenullen nog wel). Daarmee geeft hij/zij je de beste basis voor je webtekst. De brondocumenten kun je vervolgens gebruiken voor verder detaillering/achtergrond.

Tip: wees persoonlijk. Wat vindt die ander zelf nou het allerleukste of belangrijkste aan het project of het nieuwe beleid? Meestal zegt hij/zij dan: dit heeft echt betekenis voor echte mensen, we helpen hier mensen mee, we lossen echt een probleem op. Dan ben je al dicht bij vraaggerichte content, toch?

Tekst op www.rijswijk.nl

Een vraaggesprek met deze wethouder had een betekenisvollere, vraaggerichtere tekst opgeleverd. Klik op de afbeelding voor de hele tekst.

3. Onderzoek je bezoeker.

picture-43Jouw eigen vraag, dat is één. Maar de vragen van je bezoekers, daar gaat het natuurlijk echt om. Zoek uit wat die vragen zijn. Er is al veel geschreven over hoe je dat doet, ook hier op Frankwatching. Daarom volsta ik hier met een selectie belangrijke links.

  • Bezoekersstatistieken vertellen je welke content gewild is. Bijvoorbeeld Google Analytics; lees het artikel van Klaas Knook.
  • Persona’s helpen je om je bezoeker voor ogen te houden. Hij kijkt als het ware over je schouder mee. Lees het artikel van Raymond Klompsma.
  • Vraag feedback aan je bezoekers, bij voorkeur in het wild. Lees het artikel hierover van Floor van Riet. Je kunt een intensieve taakanalyse (laten) uitvoeren, zodat je weet waarvoor je bezoekers jouw informatie zouden kunnen gebruiken. Maar Rob Punselie beschrijft ook een quick and dirty methode: usability op straat.

4. Laat je bezoeker zelf content maken.

picture-52Vraaggerichte content, dat is dus content die aansluit op de behoefte van je bezoekers. En soms kunnen die bezoekers elkaar beter helpen dan jij.

Voorbeeld: je wilt vertellen over de voortgang van een project in Rijswijk-Zuid (zoals de wethouder hierboven). Laat dan bewoners van die wijk een blog bijhouden over…tja, zie maar wat er gebeurt. Waarschijnlijk gaat het dan vooral over verkeersoverlast, het tempo van de werkzaamheden, en minder over de Woonvisie 2007+ of de verhuizing van het projectbureau. (Daarover gaat het nu namelijk: https://www.rijswijk.nl/RijswijkZuid.)

Je bezoekers de ruimte geven op je site, zoals in het voorbeeld hierboven met een blog, dat is geen sinecure. Er zijn vele manieren te bedenken: je kunt bezoekers laten discussiëren in een forum, reageren op artikelen, informatie ranken, laten taggen, foto’s en filmpjes laten uploaden… Je moet het in ieder geval goed organiseren. Doe je het voor het eerst, laat je dan adviseren. Maar doe het. Als je aan de zaken in onderstaand checklistje denkt, kan het niet misgaan.

  • Formuleer heldere doelstellingen en formuleer ze scherp.
  • Zorg voor draagvlak in je organisatie.
  • Investeer genoeg tijd in het aanjagen en ondersteunen van je bezoekers/contentleveranciers.
  • Beloon ze ook voor hun bijdrages. Waardering, goodies, maar gewoon geld is ook perfect.
  • Rapporteer uitgebreid over het project: aan je bezoekers èn aan je organisatie.