Het nieuwe geld

0

Zijn we niet te afhankelijk van geld geworden? Dit is een vraag die mij de afgelopen tijd bezig houdt. Het lijkt vaak of we geld tekort komen, terwijl we het eigenlijk best goed hebben. Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe manier om dingen op hun waarde te schatten.

Elkaar voor niets helpen

Momenteel ben ik volop bezig met de verbouwing van mijn huis. Het geld gaat met bakken tegelijk mijn huis uit. Het heeft mij genoodzaakt om af te zien van werklui. Ik doe het zelf wel. Materiaal koop ik in de winkel. En dan de handen uit de mouwen. De praktijk leert echter dat ik dit niet alleen kan. Mensen uit mijn straat helpen mij. Voor nop. Nu helpen ze mij. We hebben lol en drinken bier (door mij gekocht). En soms kan ik iets terugdoen.

Mijn verbouwing heeft mij doen nadenken. Zijn wij met zijn allen niet te afhankelijk van geld geworden? Draait de wereld echt om geld? Er is te veel jaloezie, te veel hebzucht. Kunnen we de grote graai- en bonuscultuur niet uitbannen? Wanneer ik met mijn vrienden praat, lijkt het vaak alsof we geld tekort komen. Ik kan dit niet kopen, dat niet kopen. Nog even sparen. Rekeningen die niet betaald kunnen worden. Slapeloze nachten levert het op. En waarom? Waarom kunnen we elkaar niet helpen zoals bij de verbouwing van mijn huis?

money

Online op weg naar een betere wereld

De waarde van goederen en diensten wordt uitgedrukt in geld. Online geldt dit niet. Daar gaat het om het cognitieve surplus, de combinatie van onze talenten. Kosteloos leveren we bijdragen aan Wikipedia, Flickr, Delicious. Onze ideeën spuien we via Facebook, blogs en Twitter, in de hoop dat anderen – vaak onbekenden – hier voordeel van hebben. We verbeteren onze ideeën graag via online communities. Samen zijn we er op weg naar een betere wereld. En deze betere wereld is hard nodig gezien de vele crisissen die de mensheid teisteren.

Deze week werd mijn blik getroffen door een artikel in de Wall Street Journal – The Currency Revolution. Hierin werd verhaald over een aantal vormen van peer-2-peer-‘geld’. Dat is een soort van nieuwe maatstaf, waarin de diensten centraal staan die mensen in een community elkaar leveren. Vertrouwen, reputatie en attentie zijn de ontastbare kenmerken van dit nieuwe geld. Informatie is in overvloed aanwezig op het web, waarom zou ik er dan voor moeten betalen?

peer2peer

In Berkshare, een plaatsje in Engeland, hebben de inwoners hun eigen munt geslagen. De basis voor deze munt is vertrouwen in elkaar. De munt wordt gebruikt in de kleine gemeenschappen. Men koopt van elkaar en helpt elkaar zodoende een handje.

Tijd voor een nieuw monetair systeem

Kenners voorspellen dat we toe zijn aan een nieuw monetair systeem. Miljoenen netwerken zullen hun eigen (virtuele) waarderingssysteem creëren. Ik durf er mijn geld op te verwedden.

Interessant om te lezen