Verdieping

Sociale media in Nederland: Erwin Blom over het schrijven en promoten van een boek

0

Hoe kun je sociale media succesvol inzetten? Afgelopen maandag was ik aanwezig op de inspirerende presentatie van Erwin Blom’s Handboek Communities, waarin vele voorbeelden van het succesvol inzetten van sociale media worden besproken. Dit artikel vertelt je de lessen van Erwin Blom zelf, hoe je sociale media kunt gebruiken bij het schrijven en promoten van een boek.

Dat sociale media belangrijk zijn weten inmiddels veel mensen, maar hoe kun je het nou inzetten binnen je bedrijf? Een vraag waar veel organisaties nog mee worstelen, maar waar ook al mooie praktijkvoorbeelden van beschikbaar zijn. In het recent uitgekomen Handboek Communities van Erwin Blom worden diverse voorbeelden uit de Nederlandse praktijk besproken die laten zien hoe je sociale media als organisatie succesvol kunt inzetten. Om het boek nog eens extra onder de aandacht te brengen, en om op een leuke manier de ideeën uit het boek te presenteren, was er afgelopen maandagmiddag een sessie  waarin een aantal belangrijke spelers uit de Nederlandse praktijk vertelden hoe zij van sociale media een succes hebben gemaakt. Namens Frankwatching was ik aanwezig en ik vertel je mijn belangrijkste inzichten.

Sociale media en de promotie van een boek

Handboek bij postAls eerste sprong Erwin Blom zelf op het podium om te vertellen hoe hij zelf sociale media slim heeft ingezet om z’n boek onder de aandacht te brengen. Hij vertelde dat na het traditionele promotietraject vanuit de uitgever slechts 50 exemplaren van z’n boek bij voorintekening waren verkocht, een maand voordat z’n boek in de winkels zou liggen. Toen hij echter zelf z’n boek onder de aandacht ging brengen, onder meer via Twitter, werd het boek bekender en steeg hij langzamerhand op de hitlijsten van de boekverkopers zoals Managementboek.nl. Op Twitter begon een dialoog over het boek te ontstaan die stimulerend werkte. Zo gingen mensen op Twitter aan elkaar vertellen dat ze het boek hadden besteld, wat weer voor bekendheid en nieuwe bestellingen zorgde. Ook werden er volop foto’s gepost van mensen die het boek net hadden ontvangen.

Al met al heeft de promotie via internet voor ongeveer 16x zoveel verkopen gezorgd als de traditionele verkoop, zo meldt Blom. Even doorrekenen leert dan dat als de traditionele verkoop 50 verkochte boeken opleverde, er dankzij de promotie in sociale media nog eens zo’n 800 exemplaren zijn verkocht. Het is overigens wel de vraag of deze extra verkopen allemaal aan de promotie via Twitter zijn toe te wijzen. Het is normaal dat de voorinschrijvingen in de laatste maand voordat een boek wordt uitgebracht nog sterk stijgen en dat was ook hier vast en zeker gebeurd, ook zonder dat Twitter was ingezet. Laten we het er op houden dat de promotie via Twitter een extra impuls heeft gegeven.

Blom geeft aan dat dankzij sociale media de tradionele media voor hem minder belangrijk werd voor de promotie. Zo was er een interview gepland met Marketingfacts dat werd afgeblazen. Vroeger zou dat een kleine ramp zijn geweest voor de promotie, maar nu was dat interview voor hem niet meer zo essentieel om het boek onder de aandacht te brengen.

Schrijven van een boek met sociale media

Niet alleen rond de promotie van z’n boek, maar ook rond het schrijven zelf heeft Blom sociale media volop ingezet. Zo heeft hij een wiki gemaakt waaraan ongeveer 60 mensen hebben meegewerkt die hun ervaringen hebben gedeeld. Via een online enquête van ongeveer 10-15 vragen heeft hij eigenaren van enkele tientallen sites gevraagd naar hun succesverhalen. Via Google Docs werden cases uitgewerkt en dit werd een prachtige bron van inspiratie voor de cases in het uiteindelijke boek. Blom vertelt dat mensen soms meer dan twee uur staken in het beschrijven en uitwerken van hun verhaal, informatie die hij vervolgens relatief eenvoudig in zijn boek kon gebruiken. Een voordeel van content van een boek delen voordat het af is, is volgens Blom dat het boek al gaat leven en bijvoorbeeld Google het al kan vinden en indexeren. Een grote groep mensen is er bovendien al van op de hoogte dat je met het boek bezig bent en deze groep gaat meedenken en nuttige ideeën aanleveren.

Gratis weggeven om verkoop te stimuleren

BlomNaast de papieren versie van het boek wilde Blom experimenteren met een gratis PDF-versie, waarin ruimte werd opgenomen voor adverteerders. Via Twitter werd aangekondigd dat de versie beschikbaar was, waarna Blom via tweetreach zag hij dat zijn berichtje bij meer dan 100.000 mensen terecht is gekomen die het boek inmiddels meer dan 10.000 maal hebben gedownload. Hij is niet bang dat deze versie de papieren verkoop zal verdringen, maar verwacht juist dat mensen de papieren versie makkelijker doorsturen en zo laagdrempelig kunnen kennismaken met het boek. Om te stimuleren dat mensen toch de papieren versie kopen, heeft de PDF bijvoorbeeld veel gekleurde afbeeldingen, zodat in kleur printen van de gratis versie duurder is dan het boek kopen. Op dit moment heeft Blom meer verdiend met de advertenties in deze gratis PDF, dan met de eerste druk van zijn boek, dat inmiddels bijna is uitverkocht.

Door in een vroeg stadium over het boek te vertellen, werd het een gedeeld project van uitgever, auteur, managementboek en lezers zelf. Ook in deze fase, nu het boek al in de winkel ligt, maakt Blom graag gebruik van zijn lezers, bijvoorbeeld door lezers te vragen spelfouten te melden die in een volgende druk worden gecorrigeerd. Op de vraag hoeveel geld hij in de promotie heeft gestoken is Blom duidelijk: het heeft hem vooral tijd gekost, maar ook veel opgeleverd. Hij heeft bijvoorbeeld inspirerende voorbeelden gevonden waar hij ook voor z’n werk als consultant bij The Crowds veel aan heeft.

Sociale media is experimenteren, ook voor de kenners

Ik vind het leuk om te zien in het verhaal van Erwin Blom dat ook kenners nog aan het zoeken zijn. Blom is een expert in sociale media, hij heeft er immers een boek over geschreven en verdient er zijn geld mee als adviseur. Aan de andere kant is het ook voor hem nog steeds zoeken om uit te proberen wat aanslaat en succes heeft. Het uitbrengen van een gratis PDF was bijvoorbeeld een risico: zou de verkoop van het boek nu niet stilvallen? Zijn case laat echter ook zien dat je met slimme communicatie veel op gang kunt brengen. Zo was de sessie van maandagmiddag zeer snel volgeboekt en ook de extra beschikbare plaatsen waren binnen enkele uren na aankondiging via Twitter weer vergeven.

Verder laat zijn case zien dat sociale media niet alleen geschikt zijn om een bericht te sturen, maar met name ook geschikt zijn voor een dialoog en het uitwisselen van kennis. Als je dat op een open en authentieke manier doet, dan is het indrukwekkend wat je kunt bereiken. Zo was ik persoonlijk onder de indruk van het publiek dat maandag bij de sessie aanwezig was, zo waren er veel eigenaren en schrijvers van grote blogs. Als alle aanwezigen die middag een bericht op hun blog, website of Twitter hadden geplaatst, dan was daarmee een groot deel van de Nederlandse bevolking bereikt. Of zoals één van de sprekers het uitdrukte: “als je vanmiddag een bom laat afgaan in deze zaal, dan is vrijwel de hele Nederlandse Twitter-community in één klap uitgevaagd”. Bljkbaar is het mogelijk om met enkele berichten op Twitter een belangrijk deel van de Nederlandse bloggers en Twitteraars te mobiliseren. Dat je daarmee je boek promoot is mooi, maar dat je daarmee de in Nederland aanwezige kennis over sociale media verder verspreidt om anderen verder te helpen, dat is fantastisch.HandboekCommunities

Titel: Handboek Communities
Auteur: Erwin Blom
Uitgever: AW Bruna
Jaar: 2009
Nummer: ISBN-13 9789022959480
Mediatype: Boek (170 pagina’s)
Prijs: € 19.95