Google Chrome OS: Coming to a netbook near you

0

Al jaren gaat het gerucht: Google is bezig met het ontwikkelen van een Operating Systeem. Zoals wel vaker ging Google niet in op de geruchten. Ik heb het niet over Android, het operating systeem voor mobiele telefoons wat eind 2008 is geïntroduceerd, maar over Chrome OS. Een webcentered OS gebaseerd op dezelfde ontwerpstrategie als de Chrome Browser. Afgelopen woensdag kon ik bij Google Nederland een sneak preview krijgen van het nieuwe OS wat eind 2010 wordt verwacht.

Zoals bij wel meer producten van Google is Chrome OS iets waar mensen met veel spanning naar uitkijken. Dat bleek ook wel uit de aanwezigheid van de pers, aanwezig waren computertijdschriften als PCM, Management Team maar ook landelijke dagbladen als NRC. Toch was het ook een bijeenkomst met veel ‘disclaimers’ en werd herhaaldelijk gezegd dat als Chrome OS op de markt komt, zoals het er nu naar uitziet alleen als geïnstalleerd OS op netbooks, alles er anders uit kan zien.

The Web is and will be The Platform

Google ziet voor een hoop mensen die veel online werken en leven het web als het platfom en met Chrome (de browser) en Chrome OS willen ze de beste web experience maken. De beste ervaring krijg je volgens Google door een keten te realiseren:

  • sites moeten goed zijn / genoeg bandbreedte hebben
  • je moet voldoende bandbreedte hebben
  • je moet sneller kunnen opstarten (hardware)
  • de software (browser en OS) moet goed zijn

Anders Sandhol, Chrome OS engineerGoogle zet zwaar in op HTML 5, een nieuwe HTML standaard die meer mogelijk gaat maken in de browser (inclusief rich internet applications, waar nu nog Flash of bijvoorbeeld Silverlight voor nodig  is). HTML 5 is een W3C ontwikkeling die nog wel enige jaren op zich laat wachten om een standaard te worden. Niettemin kunnen stabiele onderdelen wel al commercieel worden ingezet in applicaties.

Anders Sandholm (foto) is een van de engineers die bezig is met het werken aan Chrome OS en hij nam   ons mee in de design principes van het OS en ook van de browser:

  • simplicity
  • security
  • speed

Google heeft, naar eigen zeggen, Chrome browser ontwikkeld om een browser te maken die meer dan alleen HTML aankan. Zo staan de tabs los van elkaar (in andere browsers staan ze gelinkt) en is phishing en malware beveiliging ingebouwd. Met de introductie van Chrome for Mac en Chrome for Linux, zal de groep Chrome Gebruikers alleen maar groeien (de teller staat nu op 40 miljoen actieve gebruikers).

Waarom Google OS

Google ziet het als een natuurlijke extensie van de browser: verbetering van de webervaring, de groei in verkoop van netbooks en het feit dat een hoop mensen online zijn voor hun werk of plezier. De laatste groep is dan ook de doelgroep: mensen die het grootste gedeelte van de tijd online zijn.

Chrome OS 1 klein

Chrome OS

Als onderdeel van de demonstratie werd het netbook opgestart: binnen 17 seconden is het startscherm zichtbaar, een eenvoudig inlog scherm met naam en password. Daarna kom je in de standaardzoekpagina. Volgens Anders is de snelheid mogelijk omdat in samenwerking met hardwareleverancier de bootprocedures is geschoond van allerlei onnodige checks, zoals het zoeken naar floppy drives.

Chrome OS Web Applicaties

Chrome OS Web Applicaties

Naast snelheid zijn er ook veiligheidsaspecten ingebouwd: 3rd party apps zitten in een ‘sandbox’ en bij het starten van het OS wordt gekeken of er wijzigingen zijn die vreemd zijn (malware). Als dit het geval is wordt er een nieuwe versie gedownload van het OS. Chrome maakt gebruik van panels die op het scherm blijven als je tussen de tabs wisselt. Ook is er gedacht aan offline zijn en toch kunnen werken, ontwikkelaars kunnen HTML 5 capabilities (local storage) in de web apps inbouwen waarmee de gebruiker offline kan werken en wanneer hij weer online is de verbinding weer kan worden gemaakt.

Vragen uit het publiek

Tijdens de meeting kwamen ook wat meer politieke vragen aan de orde, zoals de ondersteuning van Microsoft Silverlight. Het antwoord is dat daar nog geen keuze in is gemaakt c.q. antwoord op is.

Het verschil tussen Android en Chrome OS is ook niet geheel duidelijk. Alhoewel Anders aangeeft dat er overlap is, moet Chrome OS toch gezien worden als web apps only OS en Android ook voor andere, niet web apps. Er komen extentions in Chrome OS, alle applicaties worden web apps. Er is een lijst met use cases (bijvoorbeeld photo editing) waar Google en anderen nu mee bezig zijn.
Chrome OS Panels cutout
Windows wordt in veel gevallen geleverd met standaard apps. Gaat Google dit ook doen, zo was een van de vragen. Het antwoord is dat de bookmarks waarschijnlijk kunnen worden verwijderd. Een andere vraag was of mensen niet hun eigen applicaties op Chrome OS willen installeren. Het antwoord is dat de tijd het zal leren. Er is een focus op een bepaald type mensen die veel tijd online zijn. Andere mensen die toch zelf applicaties willen installeren zullen waarschijnlijk terugpakken op andere besturingssystemen.

Een volgende vraag ging over het feit of Chrome OS als download geleverd gaat worden. Het antwoord daarop is nee, alleen met hardware (netbooks). Een laatste vraag was of netbooks het enige doelplatform is. Hierover was Anders heel duidelijk: Chrome OS kan op veel meer platformen gebruikt worden.

Conclusie

De mensen van Google lieten tijdens de demonstratie een vroege versie van Chrome OS zien die erg veel lijkt op de browser. Het prettige is dat het systeem snel kan opstarten (in de demo was dit 16 seconden, in een andere test bij Google werd al 7 seconden gehaald) en dat het speciaal gemaakt is voor mensen die veel online zijn en via webinterfaces werken. Of Chrome OS een succes wordt en hoe groot het marktaandeel van Google Chrome OS gaat worden, dat kan nu nog niet worden voorspeld.

Mij persoonlijk lijkt Google Chrome een prettige interface om op mijn netbook mee te werken als ik aan het reizen ben. Ik ga de ontwikkelingen rond Chrome OS zeker in de gaten houden.