Apps & Tools

Wat is de waarde van een retweet?

0

Dinsdagavond vond de meetup plaats van The Future of Web 2.0. Sprekers waren Ellen Petry Leanse van Google en Adam Wallace van The Roger Smith Hotel (het sociale media hotel in New York). Na de presentaties van beide sprekers was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Naar aanleiding van een van de vragen uit het publiek ontstond er een interessante discussie over de waarde van een retweet.

science-retweetsEen retweet is een bijdrage – een foto, een link, een commentaar, een gedachte – op Twitter die je zo waardevol vindt, dat je deze doorstuurt binnen je eigen netwerk. Dan Zarella heeft zelfs een 24 pagina’s tellend rapport gewijd aan de retweet. Uit dit rapport blijkt onder andere dat tweets voorzien van een url de grootste kans maken om doorgestuurd te worden. Zarella heeft ook een etiquette opgesteld waaraan een goede retweet moet voldoen.

Uit de discussie bleek dat de waarde van een retweet ligt in het feit dat een tweet meerdere netwerken kan aanboren. Een retweet ontsluit de virale kracht van een tweet waardoor deze zich als een olievlek kan verspreiden over diverse netwerken. Meerdere mensen krijgen de kans om jouw tweet onder ogen te krijgen. Op Twitter ben je een autoriteit wanneer je vaak wordt geretweet. Het gaat dus niet om het aantal volgers dat je hebt. Om te meten hoe vaak een tweet wordt doorgestuurd zijn verschillende tools voorhanden, zoals Twitter zelf, TweetReach, RetweetRadar, Retweetist, RetweetRank en Bit.ly (de meest gebruikte URL-shortener op Twitter).

Het aantal retweets kan zelfs leiden tot interessante wedstrijden. Zo vertelde Adam Wallace dat hij ooit een wedstrijd had uitgeschreven, waarin de persoon die een bepaalde tweet voor de 453ste keer het internet op slingerde, beloond werd met een gratis overnachting.

tweet-retweetEen vraag waar ik die avond echter mee bleef zitten en die helaas niet geadresseerd werd tijdens de groepsdiscussie, heeft te maken met het feit dat ik slechts een simpel doorgeefluik ben. Ik voeg niets concreets toe aan een tweet, niets oorspronkelijks. En mijn netwerk dat netjes op hun beurt mijn retweet doorstuurt naar hun eigen netwerken geven geen feedback. En dat is toch iets wat ik mis aan de retweet.

But what about the value of the ReTweet? Does it really provide your followers with something they need? Would there be more value in an original Tweet or, perhaps, responding to a Tweet?

Uiteindelijk wil ik zelf orginele gedachten formuleren en delen met anderen en hopelijk ook originele antwoorden terugkrijgen. Maakt retweeting ons dom? Wat mij betreft is de kracht van een retweet gedeeltelijk onbenut. Het gaat niet alleen om de virale verspreiding, om Twitter te gebruiken als een broadcast mechanisme, het gaat mij zeer zeker ook om de authenticiteit van iemands gedachten. Leer mij iets! En hopelijk leer ik ook jou iets.

Tot slot nog een leestip. Het artikel van Erwin Blom (@erwblo) over waarom hij Twitter waardevol vindt. Aanrader! Please RT.