Inspiratie, Verdieping

Download: Social Media Update 2010

0

Het gebruik van social media door bedrijven is minder volwassen dan veel berichtgeving doet geloven. Er zijn relatief weinig mensen betrokken bij de activiteiten en meestal is de organisatie is er niet op ingericht. Dit blijkt uit onderzoek dat internet adviesbureau Jungle Minds recent uitvoerde onder 155 Nederlandse bedrijven en instellingen.

Organisatie social media nog in experimentele fase

Afgaande op de hoeveelheid publicaties en de aandacht die ernaar uitgaat, lijkt social media een volwassen vakgebied. Uit het onderzoek blijkt echter dat veel bedrijven nog maar minder dan een jaar social media inzetten. Ook zoeken ze nog naar de manier om dat het beste te doen.

Productgerichte insteek

social-media bandwagonSocial media worden voornamelijk gebruikt om producten en diensten te promoten, evalueren of innoveren. Mogelijkheden om personeel te werven via social media of om de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf te tonen worden veel minder benut. Het managen van de reputatie is een weinig genoemd motief.

Schieten met hagel en dan zoeken naar het doel

Gemiddeld zetten bedrijven maar liefst 5 verschillende soorten platforms in als Twitter, Facebook, Hyves of LinkedIn. Dit doen ze om ervaring op te doen en te achterhalen wat de effectiviteit van ieder platform is. Concrete doelstellingen worden nog amper gehanteerd.

Organisatie in kinderschoenen

Momenteel is bij de bedrijven slechts een beperkt aantal mensen betrokken bij de social media-activiteiten. In bijna 60% van de bedrijven voeren slechts 2 personen of minder de activiteiten uit. Vaak gebeurt dit zonder dat de taken officieel zijn vastgelegd in FTE’s of functiebeschrijvingen. Bedrijven willen de activiteiten alleen een vast plaats in de organisatie geven, als is aangetoond wat de toegevoegde waarde is van social media voor het bedrijf.

social-media-update“Op basis van het onderzoek verwachten we voor 2010 een sterke toename van de inzet van social media door bedrijven”, aldus de onderzoekers Bram Koster en Matthijs van Gaalen van Jungle Minds. “Uit de resultaten blijkt dat de budgetten groter worden, zonder dat de bedrijven weten wat de beste manier is om social media effectief in te zetten.”

“Om de toegevoegde waarde van social media aan te tonen, is het essentieel dat er concrete doelstellingen worden bepaald en de resultaten meetbaar worden gemaakt. Alleen zo komen de bedrijven de experimentele fase voorbij.”

Social media monitor 2010

Jungle Minds voerde onderzoek uit onder 155 Nederlandse bedrijven en instellingen. Het onderzoek bestond uit een online enquête, aangevuld met 14 interviews met internet- en communicatieverantwoordelijken uit organisaties met specifieke ervaring op het gebied van social media.

In het rapport worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • Welke activiteiten voeren bedrijven uit in social media?
  • Op welke manier maakt social media deel uit van het marketing- en communicatiebeleid?
  • Wie zijn er binnen de organisatie betrokken bij social media-activiteiten?
  • Hoe wordt dit georganiseerd en gecoördineerd?
  • Wat zijn de kansen voor 2010?

Meer lezen? Download dan gratis het hele rapport.socialmediadlbutton