Innovatie

Sociale media zijn voor jongeren, maar niet bij gezondheid, ziekte en zorg

0

Zijn sociale media op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg onder jongeren net zo populair als andere thema’s? Uit onderzoek onder meer dan 2000 ondervraagde internetgebruikers blijkt dat tweederde zich aangemeld bij een of meer online communities als Hyves, Facebook, LinkedIn en communities van patiëntenverenigingen. 31% heeft zich bij één community aangemeld, 30% bij 2 of en en 5% bij 4 of meer. Eenderde heeft zich niet aangemeld.

Qua leeftijdscategorie zijn er grote verschillen, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.
deelname socmedia leeftijd

Onder de jongeren tot 30 jaar heeft 86% van de internetgebruikers zich aangemeld; onder de 50-plussers is dit slechts 39%. Vrouwen participeren meer dan mannen: 75% van de vrouwen tegen 59% van de mannen.

Hoog opgeleiden participeren meer dan laag opgeleiden

deelname socmedia opleiding

Van degenen die zich heeft aangemeld, doet het overgrote deel, namelijk bijna driekwart, dit voor hun sociale contact met familie en of vrienden.

Waarvoor deelname aan online communities? %
(meerdere antwoorden mogelijk) (n=1340)
familie/vrienden 73%
zakelijk 23%
muziek 17%
andere hobby’s 17%
onderwijs / scholen 16%
anders 13%
sport 13%
reizen 12%
gezondheid / ziekte / zorg 11%
games 10%
cultuur 8%
fanclubs 7%
mode 4%

Van al degenen die zich hebben aangemeld trekt 1 op de 10 de kar; zij leveren frequent bijdragen. De helft doet dit zo nu en dan; 20% volgt de discussies, leest de bijdragen van anderen, maar levert zelf geen bijdrage. En de overige 20% is niet verder gekomen dan zich aan te melden, daar is het verder bij gebleven.

Eenderde van de chronisch zieken gebruikt sociale media

Wanneer we bezien welke groepen deelnemen aan online communities op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg, dan blijkt dat er significante verschillen zijn.

Geslacht % dat deelneemt
Man 8%
Vrouw 15%
Leeftijd
18-29 jaar 8%
30-49 jaar 11%
50 jaar en ouder 17%
Gezondheidstatus
Doorgaans gezond 7%
Chronisch ziek 30%

Vrouwen participeren meer dan mannen. En ouderen participeren meer dan jongeren. Niet onverwacht, omdat ouderen meer last hebben van chronische ziekten dan jongeren. De chronisch zieken springen er dan ook uit qua deelname aan sociale media: bijna 1 op de drie participeert. Omgerekend betekent dit ongeveer 700.000 personen.

Deze informatie is afkomstig uit een door Flycatcher in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in november 2009 gehouden onderzoek onder 2042 internetgebruikers. Deze en andere resultaten van het onderzoek werden gebruikt bij de opstelling van het RVZ-advies Gezondheid 2.0, meer hierover lees je in het artikel Zorgsector moet werk maken van Gezondheid 2.0.