Innovatie

Social media compleet: overzicht wat, waarvoor en hoe

0

Iedereen heeft het tegenwoordig over social media. En opeens wil iedereen er ook wat mee. Terecht. Social media kunnen uitermate effectief zijn in een persoonlijke en professionele context. Om je netwerk te verbreden, kennis te delen, je klanten te leren kennen en de dialoog aan te gaan. Dit besef is nu ook doorgedrongen in het bedrijfsleven (artikel met download).

Accepteer cookies

Maar hoe groot is het? Als we de meer dan 165 miljoen leden inwoners zouden noemen dan zou Facebook – de grootste social networking site – het zesde land ter wereld zijn na China, India, Verenigde Staten, Indonesië en Brazilië. Social networking lijkt een grotere groeimotor te worden dan de online services, welke markt gedomineerd wordt door Google. Het bereik en de mogelijkheden zijn zo groot dat Facebook door sommige internetexperts al de nieuwe Google wordt genoemd. De angst dat Google (zie deze video) echt web-alleenheerser zou worden lijkt met de komst van Facebook nu al achterhaald.

Een geruststellende gedachte wat mij betreft. Maar hoe komt het dan dat Facebook en meer algemeen social media zo’n enorme vlucht maken?

Na alles over social media op een rij te hebben gezet heb ik een model opgesteld. De zoektocht naar dit model is uitgevoerd in vier stappen die ook evenzoveel resultaten hebben opgeleverd:

  1. De “ruler of online DNA” als structurering van al je social media tools.
  2. De “social media scale” om aan te geven hoeveel social media je in actief en in totaal gebruikt
  3. De “social media flower” om zaken te clusteren en in een proces weer te geven.
  4. De “social media spiral” om op basis van allerlei gegevens een professioneel effectieve social media mix op te stellen.


1. Ruler of online DNA

De meetlat van je online DNA is een eenvoudige indeling van alle gebruikte social media tools van jezelf, je project of je organisatie. Deze is ingedeeld naar professionele relevantie. Het grootst zijn de tools die het meest van belang zijn en/of het vaakst gebruikt worden. Het kleinst zijn de zaken die je zelden of nooit gebruikt en ook niet echt nut hebben voor je professionele praktijk. Op deze manier krijg je een indeling met meerdere kolommen met in iedere kolom telkens één social media tool meer dan in de vorige kolom. De getallen aan de bovenzijde van de meetlat geven het aantal tools in die kolom weer. Deze eenvoudige indeling brengt snel en eenvoudig een structuur in de gebruikte social media tools. Tevens kan je op basis van deze meetlat al focus brengen in je aandacht voor bepaalde tools.

meetlat van online DNA

Meetlat van online DNA

2. Social Media Scale

De social media schaal is direct af te lezen uit de meetlat van je online DNA. Deze geeft twee getallen weer. De eerste geeft het hoogste kolomnummer weer dat je nog actief gebruikt en het tweede het totaal aantal kolommen dat je – actief en passief – gebruikt. Op deze manier ben ikzelf nu een 7:10 [spreek uit als zeven-op-tien]. Met deze schaal kun je jezelf eenvoudig aan collega’s of experts spiegelen.

social media schaal

Social media schaal

3. Social Media Flower

De meetlat van online DNA en de social media schaal geven geen verbetering, wel inzicht. En een manier om me snel te kunnen spiegelen. Voor het verbeteren ben ik gaan zoeken naar een clustering van alle social media die bij elkaar horen. In eerste instantie kwamen daar clusters als messaging en filesharing in voor. Ik bedacht me dat ik voor filesharing geen hele set social media sites nodig had dus schrapte dat cluster snel. Ook merkte ik dat ik in de loop der tijd al mijn messengers en chatboxes ben gaan verwaarlozen. Evolutionair was ook dit cluster rudimentair geworden.

Om houvast te krijgen heb ik de grootste stap genomen in dit onderzoek. De stap was dat ik social media niet als ondersteuning van de communicatie ben gaan zien maar als ondersteuning van – en versneller van – de innovatie. Sterker nog communicatie = innovatie met behulp van social media! Het innovatieproces werd een onderligger voor een nieuwe indeling in clusters. Deze nieuwe indeling gaf me een zestal clusters waarin social media tools gebruikt kunnen worden. Een verbetering van mijn social media profiel was het resultaat, een profiel die ik de “social media flower” ben gaan noemen.

social media flower

Social media flower

4. Social Media Spiral

Om de social media flower te vertalen naar iedere andere professional maar ook naar een professioneel bedrijf of project ben ik alle gegevens gaan verzamelen van de social media tools in mijn gewenste mix. Het resultaat was een goudmijn aan online materiaal dat ik alleen hoefde updaten en aan te vullen voor de Nederlandse markt. Resultaat was een nieuwe serious game (na activemediagame.nl) waarmee ieder zijn eigen professionele social media spiral kon ontwikkelen.

social media poster

Social media poster

Download deze Social Media Poster (pdf, 1,8 MB).

Conclusie is dat ik WEL een model heb dat me snel in staat stelt inzicht in online DNA te krijgen en deze ook professioneel te verbeteren. Conclusie is echter ook dat ik geen antwoord heb gegeven op de vraag: “Maar hoe komt het dan dat Facebook en meer algemeen social media zo’n enorme vlucht hebben genomen?”. Dat wordt mijn volgende blog-artikel denk ik. Hebben jullie misschien suggesties voor me? 🙂