5 kansen voor gemeenten op het mobiele web

0

De afgelopen weken verschenen verschillende onderzoeken over de toegankelijkheid van gemeentelijke websites in Nederland. De Stichting Accessibility en de Webmonitor Gemeenten onderzoeken periodiek de toegankelijkheid van de websites van onze lokale overheden. In beide onderzoeken is echter niet gerept over de toegankelijkheid van gemeenten via het mobiele internet. Jungle Minds onderzocht daarom de mobiele toegankelijkheid van de 30 grootste Nederlandse gemeenten. In dit artikel de uitkomsten en een overzicht van vijf mobiele kansen voor gemeenten.

Wat is mobiele toegankelijkheid?

In dit onderzoek is onderzocht in hoeverre de 30 grootste Nederlandse gemeenten actief zijn op het mobiele web. Hierbij hebben we ons zowel gericht op mobiele websites als mobiele applicaties. Een mobiele website definiëren wij als een variant van de reguliere gemeentelijke website die geschikt is gemaakt voor het bekijken met een mobiele browser. Een mobiele applicatie definiëren wij als een applicatie die op de mobiele telefoon van de gebruiker staat en gemeentelijke informatie en toepassingen biedt. Mijn collega Kamil van Buuren schreef 2 weken geleden al een interessant artikel over mobiele websites en mobiele apps.

Conclusie: 4 van de 30 grootste gemeenten zijn mobiel toegankelijk

Het blijkt dat gemeenten nog beperkt mobiel toegankelijk zijn. Van de 30 grootste steden hebben alleen Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Apeldoorn een mobiel toegankelijke website.

Amsterdam Eindhoven

 • www.amsterdam.nl/pda De mobiele website van de hoofdstad biedt een gebruiksvriendelijk overzicht van de meest relevante informatie, adresgegevens en actualiteiten
 • www.eindhoven.nl/mobiel Ook Eindhoven heeft een mobiele website die de belangrijkste informatie van de reguliere website toont. De homepage heeft in vergelijking met Amsterdam iets minder diepgang

Den Haag Apeldoorn

 • https://mobiel.denhaag.nl Den Haag heeft misschien wel de handigste mobiele website. De homepage toont op een overzichtelijke manier de belangrijkste onderwerpen, maakt een onderscheid naar doelgroep en toont het laatste nieuws.
 • http://mobiel.apeldoorn.nl De webmasters van de gemeente Apeldoorn hebben speciaal voor de – uiteindelijk tragische – Koninginnedag 2009 een mobiele website ontwikkeld. De website bevat alle informatie rondom het Koninginnedag evenement.

tabel gemeentes niet mobiel toegankelijk

Groei en mogelijkheden mobiel internet zijn groot…

De conclusie is dat de grote Nederlandse gemeenten nog weinig gebruik maken van de mogelijkheden van het mobiele web. Een logische vraag is of gemeenten überhaupt wel gebruik moeten maken van mobiel internet en wat de belangrijkste redenen zouden zijn om dit te doen. Een aantal feiten op een rij:

Gebruik mobiel internet gebruik groeit sterk (ook in Nederland)

Onderzoeksbureau Forrester becijferde dat het percentage Nederlanders dat mobiel internet gebruikt de komende jaren zal stijgen van 15% in 2009 tot 47% in 2014. Bovendien zijn smartphones met internettoegang (o.a. iPhone) sterk in opkomst. Het marktaandeel van dit type telefoons was in 2009 al 25% volgens GfK (tegen 8% in 2008).

Een mobiel met internet heeft unieke kenmerken

Een mobiel toestel met internettoegang heeft een aantal voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld de PC. De belangrijkste zijn:

 • ‘Altijd bij de hand’: in tegenstelling tot een PC heeft iedereen zijn mobiel altijd bij de hand. Op reis, in het openbaar vervoer, overal.
 • Locatiegebonden: veel nieuwe smartphones hebben GPS, waardoor je locatiespecifieke diensten kunt aanbieden
 • Camera: nagenoeg elk zichzelf respecterend mobiel toestel heeft een camera, waarmee gebruikers de wereld om zich heen kunnen vastleggen en delen

Vijf kansen voor gemeenten op het mobiele web

Op basis van de mogelijkheden van mobiel internet ziet Jungle Minds de volgende vijf kansen voor gemeenten:

1. Mobiele informatieverstrekking

Hiermee bedoelen wij het mobiel toegankelijk maken van de belangrijkste informatie van ‘reguliere website’, zoals:

 • adresgegevens van gemeentelijke instanties en diensten
 • nieuwsberichten
 • informatie over evenementen
 • informatie over raad- en gemeentebestuur
 • toeristische informatie

Handig voor burgers die onderweg zijn naar een gemeentelijke instantie, voor toeristen en voor iedereen die met zijn mobiel op zoek is naar het laatste nieuws uit de stad en het stadhuis.

Probleemsignalerende app: BigAppleReporter

Probleemsignalerende app: BigAppleReporter

2. Probleemsignalerend

Een mobiele telefoon met GPS en camera stelt burgers in staat om op basis van hun locatie te helpen bij het signaleren en oplossen van buurtproblemen, zoals vernieling, haperende stadsverlichting, overvolle vuilnisbakken.

In New York is hier een slimme iPhone app voor ontwikkeld; de BigAppleReporter. New Yorkers die problemen op straat tegenkomen maken met hun mobiel een foto en sturen deze via een zeer intuïtieve applicatie naar een centrale database van de gemeentelijke diensten.

3. Selfservice

Een belangrijke reden om de gemeentelijke websites te bezoeken is het doen van aanvragen en inschrijvingen en het doorgeven van wijzigingen. Denk aan onder andere geboorte, rijbewijs, verhuizing, doorgeven van de WOZ-waarde. De huidige mobiele sites van Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn informerend van aard, functionele toepassingen ontbreken nog.

Hoe handig zou het zijn als je na het slagen voor je rij-examen direct vanuit het CBR een rijbewijsaanvraag kunt doen? Om daarna in het gemeentehuis alleen nog maar je rijbewijs op te halen. Of, je staat in het gemeentehuis te wachten voor een grote rij. Waarom niet alvast met je mobiel een formulier invullen dat je – als je eenmaal aan de beurt ben – alleen nog hoeft door te lopen met een medewerker?

4. Toeristisch

En, niet alleen de inwoner van een stad heeft baat bij een mobiele website, ook de toerist kan hier zijn voordeel mee doen. Denk aan historische stadsroutes, informatie over openbaar vervoer. Een zoektocht binnen de App store laat zien dat er met name voor de grote steden toeristische apps bestaan die zijn ontwikkeld door commerciële partijen. De kleinere steden in ons land plukken echter nog niet de vruchten van deze commerciële initiatieven.

5. Educatief

Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon met internet toegang en GPS. Waarom zou je hier als gemeente niet op inspelen door educatieve mobiele applicaties te ontwikkelen. Denk aan historische GPS stadstochten met een spelelement, mobiele toepassingen bij stadsmusea en parken. De gemeente Den Haag lijkt bezig te zijn met de ontwikkeling van een mobiele applicatie die tot doel heeft de rijke, archeologische stadshistorie te ontsluiten . Dit zou ook voor leerlingen uit die stad een leuke extra kunnen zijn tijdens de lessen geschiedenis en maatschappijleer.

Kortom, de mobiele toegankelijkheid van gemeenten kan – en moet – misschien wel beter.

Het is als gemeente in ieder geval raadzaam om het medium mobiel serieus te nemen. Begin te onderzoeken in hoeverre burgers en toeristen op dit moment al gebruik maken van mobiel internet. Bekijk in de webstatistieken hoe vaak de reguliere website met een mobiel toestel wordt bekeken. En, bepaal vooral op welke relevante manier mobiel internet kan bijdragen aan de verschillende gemeentelijke functies en doelstellingen… Opdat er volgend jaar meer gemeenten zijn met relevante mobiele toepassingen.

Bronnen:

Onderzoeksmethode

Op een viertal manieren hebben we onderzocht in hoeverre gemeenten mobiel toegankelijk zijn. Hierbij hebben we gekeken naar het bestaan van zowel een mobiele website als een mobiele applicatie. We hebben:

 • met een mobiele browser (Safari) alle gemeentelijke url’s geopend om te kijken of deze geoptimaliseerd zijn voor mobiele browsers
 • bekeken of de reguliere websites melding maken van het bestaan van een mobiele website en/of applicatie
 • in Google gezocht op: [Naam Gemeente] + mobiele website
 • in de App store gezocht naar het bestaan van gemeentelijke iPhone applicaties