How to

De 10 geboden van social media

0

Hoe boek je direct voortgang met social media en hoe hou je het management op afstand dat steeds vaker vraagt: “wat doen wij met social media?”. Deze 10 praktische tips zijn direct inzetbaar en leveren ook direct resultaat op. Dus wat mij betreft, is er geen reden om deze ‘geboden’ niet na te volgen.

Nadat je deze quickwins hebt behaald, is het zaak om eens verder te denken dan deze praktische acties. Laat onderstaande je inspireren om een gefundeerde social media aanpak te formuleren.

1. Update je eigen LinkedIn profiel

En zorg er vooral voor dat zoveel mogelijk collega’s en medewerkers dat doen. Zorg voor een kleine tutorial op intranet of verspreid deze via de (interne) mail. Vraag iedereen daarbij vriendelijk om te helpen, want tact is hierbij belangrijk. Het is immers hun persoonlijke profiel en niet die van de organisatie…

mail signature 2. Zorg voor een mail-signature

Een die niet alleen de juiste contactgegevens bevat maar altijd ook een korte melding bevat van iets dat je graag wilt (mee)delen. Een klein beetje PR dus. Doe dit aan alle geadresseerden tegelijk, zodat het geen extra tijd of moeite kost. En zorg ervoor dat geadresseerden het niet als vervelende verkooptruc zien. Mail is een belangrijk instrument voor het opbouwen van een goede relatie. Juist die relatie zorgt ook voor een goede verspreiding.

3. Gebruik statistieken en leer ervan

Doe dit bij alles, niet alleen statistieken op de eigen site maar ook de statistieken van social media sites als Slideshare, LinkedIn et cetera. Kijk en leer wat effect heeft. Doe dit zowel ad hoc als stelselmatig. Gebruik eventueel social media dashboards (als Unilyzer en Scout Labs). Alleen door continue voeling te hebben wordt social media echt efficiënt.

will it blend4. Werk programmatisch en gedisciplineerd

Zorg ervoor dat wat je aan social media doet authentiek is. In andere woorden: doe iedere dag (of week) iets herkenbaars en hou dit vol! En zorg dat het kwaliteit heeft want dat kleeft dan aan de organisatie. Niet volhouden en gebrek aan kwaliteit kan net zo goed averechts werken.

5. Ontdek de juiste interne thought leaders

Deze personen weten niet alleen veel maar kunnen hun kennis ook overbrengen. Stimuleer hen om te gaan bloggen, twitteren, slidesharen of anderszins hun kennis vanuit de organisatie en henzelf te communiceren. Strategisch dienen de thought leaders aan te sluiten bij de inhoudelijke thema’s die een organisatie wil claimen. Vandaar het zoeken naar de “juiste”…

6. Vind de 20 (externe) opinion leaders

thought leaders

Kies degene die het meest relevant zijn voor de organisatie en volg ze op hun blog, hun twitter of anderszins. Op de meeste onderwerpen – hoe breed ook – wordt de discussie bepaald door een selecte groep van opinion leaders. Door hen te kennen en hen te volgen, ben je het snelst op de hoogte en kun je snel interveniëren. En je kun ze ook betrekken.

7. Identificeer alle online platformen

Kies degene die het meest relevant zijn voor de organisatie qua inhoud en opinievorming. Ken de mensen achter deze platformen en pas een persbericht op zodanige wijze aan dat dit ook naar deze platformen gaat. Maar zorg wel voor goede en inhoudelijke berichten want ze prikken ze zo door. En juist daarom bepalen ze de opinie.

8. Zorg voor een kwalitatief hoogwaardige beeldbank

Een die goed toegankelijke en gratis is. Stel niet teveel beelden beschikbaar en wissel af en toe. De beelden die zo worden aangeboden, hebben veel kans om ook door anderen (pers en bloggers) opgepikt te worden. En dan heb je weer grip op de door anderen gebruikte beelden.

9. Stel een handige startpagina in

Bijvoorbeeld iGoogle – met alle RSS feeds van de geïdentificeerde online platformen en opinion leaders. Op deze manier ben je zonder tijdverlies goed op de hoogte. Wees wel ieder dag online en stel dezelfde startpagina ook mobiel in.

10. Zet share-buttons op de eigen (corporate) website

sharebuttons

Deel de eigen artikelen en laat alle bezoekers en medewerkers ook meedelen. Door deze knoppen, maak je het voor sitebezoekers mogelijk om artikelen die zij interessant vinden met hun relaties te delen. Nu alleen nog interessante artikelen aanbieden.

Ga proactief en positief met deze 10 tips om. Laat jezelf niet in een reactieve rol duwen waardoor er slechts crisismanagement overblijft. Door volgens bovenstaande te werken en je te richten op je authenticiteit en inhoud, kun je een goede en bestendige reputatie opbouwen. Social media geregisseerd vanuit je identiteit.