Reportages, Trends

The Importance of Forecasting

0

Wat is de rol van trend- en forecasters in de huidige samenleving? Hebben we in een tijd waarin informatie vrij toegankelijk is, mobiliteit stijgende is en de digitale levensstijl steeds meer overhand krijgt nog wel behoefte aan trendexperts? SecondSight zocht het uit en organiseerde donderdagochtend in het Felix Meritis de ontbijtsessie The Importance of Forecasting met een keynote van muziektherapeut, kunstenaar en visionair Carlos Brown gevolgd door een trendwatchingpanel.

Enigszins vroeg was het, zo net na de uitreiking van de TWOTY Awards van die avond ervoor, toen omstreeks 09:30 een Skypeverbinding werd gezocht met Carlos Brown, die vanaf Brooklyn New York zijn keynote digitaal met ons zou delen. Vanwege de bekende IJslandse vulkaanperikelen, kon ook Carlos zich niet verplaatsen en was hij genoodzaakt om in de vroege ochtend te ontwaken. Om 4.09 lokale tijd begon hij met een verse espresso in de hand enthousiast zijn inspirerende verhaal..

Premonitoring the Future

Brown opende met de stelling dat er een non-local matrix aanwezig is in de kosmos, die zich wentelt in het heden, het verleden en de toekomst, en waarop kan worden ingetuned via de zintuigen. Premonitions of voorgevoelens en déjà-vu’s zijn menselijke visies, die hiervan afkomstig zijn. En dit is volgens Carlos geen hocus pocus. Om zijn verhaal te illustreren noemde hij het voorval van een echtpaar wonend in Amerika, dat net een baby had gekregen. Tijdens een nacht droomde de moeder dat de kroonluchter, die boven de wieg hing bovenop het kindje zou vallen. Ze schrok wakker en haalde vanwege een onrustig gevoel haar dochter naar haar eigen kamer. Na een paar uur schrok ze opnieuw wakker, ditmaal door een harde knal en wat bleek? De kroonluchter was inderdaad naar beneden gevallen en had het wiegje verpletterd.

shamanToeval, geluk, paranormaal bewustzijn, onzin of hoe je het incident ook beoordeeld, het voorspellen van de toekomst is zo oud als de mensheid zelve ‘and sometimes it could be considered a matter of live or death‘, zo veronderstelt Carlos. Onze voorouders gebruikten visionaire technieken om natuurcatastrofes en weersverwachtingen te voorspellen of om inzage te krijgen in toekomstige events.

Via rituelen en ceremonies vaak uitgevoerd in het bijzijn van een groep mensen trachten sjamanen, medicijnmannen, paranormaal begaafden en mediums een bepaalde staat van bewustzijn te bereiken, waarin met behulp van totemdieren, gidsen, geesten en andere wezens en verschijningen informatie kan worden verkregen over het leven en de toekomst. Degene, die hierbij het visioen ontvangt is volgens Carlos het verlengstuk naar de mensheid en maakt kosmische informatie beschikbaar voor een groter publiek. Dat deze mensen lang niet altijd serieus worden genomen is volgens hem een gegeven, dat nodig dient te veranderen.

Visualizing  = Materializing

visVisualisatietechnieken kunnen worden ingezet om de toekomst te materialiseren begeleid door krachtige emoties. Visualiseren beïnvloedt daarnaast de manier waarop de werkelijkheid wordt gepercipieerd, het zogenaamde observer-effect. Het zijn methoden die binnen de menselijk capaciteiten liggen in het gebied van de pre-frontale cortex, maar omdat de huidige tijdsgeest volgens Carlos wordt gekenmerkt door ‘mental noise’ en een gebrek aan focus en aandacht, is een ‘quiet mind’ benodigd voor het ontvangen van kosmische informatie, een zeldzaamheid.

Vanwege deze potentiële capaciteiten zijn mensen zogenaamde co-creators of reality: door creativiteit en gedachtekracht kan de werkelijkheid worden geconstrueerd: het zogenaamde Copenhage-Interpretation-of-Reality-Model. Of zoals Albert Einstein formuleert: ‘Imagination is a preview of life’s coming attractions’. Toch bestaan hierover ook andere ideeën: zo veronderstelt het Many-Universe-Interepretation-Model dat alle mogelijke realiteiten al bestaan en het Solid-Universe-Model gaat ervan uit dat de werkelijkheid een vaststaand gegeven is, waarbij vrije wil niet bestaat en de mens de rol inneemt van een passieve spectator.

The Power of Collective Vision

collWelke gedachte ook wordt geprefereerd, Carlos propageert in zijn keynote de innerlijke menselijke kracht en de invloed van collectieve visie: want wanneer door een kritiek aantal mensen eenzelfde toekomst wordt verbeeld geldt: ‘It will be possible to change the outcome of global events, while the universe matches our collective vision’.

Een feit dat volgens hem wetenschappelijk is bewezen aan de hand van laboratoriumonderzoek, waarbij respondenten gezamenlijk een uitkomst moesten visualiseren. Ook wel bekend als het ‘self-fullfilling prophecy principe’ of het Thomas theorema: ‘If people define situations as real, they become real in their consequences..’ Een mooi, inspirerend verhaal van de charismatische Carlos Brown, die ondanks zijn korte nacht met een geweldige boost energie zijn metafysische verhaal deelde.

The Professionalization of Trendwatching

Voor een optimale balans was het tweede deel van de ontbijtsessie voorzien van een wat meer geaarde lading. Een expertpanel bestaande uit Peter van Gorsel (domeinvoorzitter van de HvA, Media, Creatie en Informatie), Susanne Piët (trend- en emotiespecialist), Truus Dokter (ItFits!) en Nannet van der Kleijn (Amsterdam Fashion Institute) besprak onder leiding van Farid Tabarki (Studio Zeitgeist) het fenomeen trendwatching anno 2010, diens definities en relevantie. Hierbij werd geconcludeerd dat trendwatching steeds meer tot een professie verwordt, een proces van specialisatie en institutionalisering doormaakt en opereert op verschillende vlakken.

manSommige trendwatchers kenmerken zich door hun expertise op het gebied van scenarioplanning – het scheppen van potentiële toekomstige realiteiten – anderen bieden oplossingen voor bestaande vraagstukken en weer anderen geven interpretaties toegespitst op verschillende disciplines. De vraag of er sprake zou zijn van een archetypisch trendwatching persona, een bepaalde forecasting persoonlijkheid aanwezig bij iedereen die zich bezig houdt met het voorspellen van de toekomst, werd beantwoord met de opmerking dat in ieder geval aanwezig moeten zijn: een bepaalde mate van abstractiedenken, sensitief kapitaal, genetisch geluk, organisatietalent – het combineren van de puzzelstukjes van de tijdgeest in combinatie met een vertaling naar de markt – en natuurlijk het hebben van een zeker Fingerspitzengefühl.

Belangrijk hierbij is dat het Ego wordt achtergelaten: de trendwatcher faciliteert mensen kennis ten aanzien van de toekomst zonder interventie van zijn of haar eigen mening. Zoals een tolk een vreemde taal vertaalt naar begrijpelijke woorden, zo vertaalt de trendwatcher de toekomst naar de mensen. Natuurlijk is hierbij altijd een zekere ‘kleuring’ van de werkelijkheid aanwezig, de perceptie van de trendwatcher is geladen door culturele context, sociale factoren en standplaatsgebondenheid, toch wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te objectiveren.

The Need of Forecasting

boomHet raadplegen van trendwatcher is daarom geen luxegoed, voorbehouden aan grote bedrijven, instituten of rijkere tijden. ‘In perioden van crisis is de behoefte aan trendwatchers des te groter, omdat zij de vaardigheden bezitten goed te kunnen analyseren en concluderen‘, aldus het expertpanel. Een crisis ontstaat immers door het negeren van signalen en het ontbreken van innovatie, het vasthouden aan oude structuren. Trendwatchers bieden juist in deze tijden wegen naar alternatieve werkelijkheden, naar periodes van bloei, vooruitgang en nieuwe ideeën. Wellicht dat een verandering van de status quo voor sommigen een pijnlijke aangelegenheid betekent, het is een natuurlijk proces, waarbij een shift in machten onontbeerlijk is. Trendwatchers zijn bij uitstek, diegenen, die ons hierbij kunnen begeleiden.

De ontbijtsessie The Importance of Forecasting zal binnenkort opnieuw worden georganiseerd, hou hiervoor SecondSight in de gaten.