Zijn microblogs niks waard?

0

Social media goeroe Leo Laporte had deze week een nare ervaring. Hij kwam erachter dat Google Buzz al een aantal weken niet goed functioneerde. Al het werk dat hij had klaargezet was niet gepubliceerd en had zich dus ook niet verspreid over de daaronder liggende netwerken. Het ergste was nog dat geen van zijn tienduizenden volgelingen hem had gewaarschuwd. Alsof niemand zich ook maar een beetje interesseert voor zijn microblog postings.

The medium is the message

Laporte over het voorval: “It makes me feel like everything I’ve posted over the past four years on Twitter, Jaiku, Friendfeed, Plurk, Pownce, and, yes, Google Buzz, has been an immense waste of time. I was shouting into a vast echo chamber where no one could hear me because they were too busy shouting themselves.”

‘The medium is the message’ wordt nog maar eens bevestigd. De halfwaardetijd van een posting op een netwerk van een microblog is nagenoeg nul. Hiermee is niet gezegd dat een bericht van 140 karakters per definitie niets waard is, integendeel, maar een tweet heeft een bijzonder vluchtig karakter. Het zijn slechts flarden uit een realtime conversatie.

Met het verstrijken van de tijd verdwijnen de postings in de vergetelheid van het web. De context van de gehele conversatie raakt kwijt en zodoende verliezen ze dus ook hun waarde. Een retweet blaast de tweets nog wat adem in, maar dat is het dan ook, een laatste stuiptrekking, niets meer of minder. Einde bericht.

Online dagboeken

Het is dan ook naïef om te denken dat microblog kanalen als Twitter, Google Buzz et cetera, bijdragen aan iemands sterfelijkheid. Adam Singer van de Future Buzz zegt hierover “It’s absurd to give your social presence to the stream in entirety.” Het zijn geen podia om diepgaande en ingewikkelde gedachten aan toe te vertrouwen. Hiervoor zijn andere media bedoeld, zoals bijvoorbeeld blogs. Daar kan iemand veel beter lange epistels formuleren en delen met zijn volgers. Via de commentaarmogelijkheid ontstaan daar interessante discussies die niet direct voor altijd vergeten zijn. Het zijn online dagboeken waarin je nog eens terug kan bladeren.

Blog voortaan centraal

Korte berichten lenen zich bij uitstek tot het positioneren van je eigen merk. Het zijn toeters die iemands reputatie kunnen versterken. Door het aangaan van conversaties ben je in staat om een grote schare aan followers op te bouwen. Wanneer je meer dan honderden volgers hebt, wordt het echter steeds moeilijker om in contact te treden met iedereen. Met het gevaar dat jouw signaal in ruis verandert. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Leo Laporte in zijn eigen kuil valt en zijn blog voortaan centraal stelt.

Jason Hiner verwoordt het als volgt: “I think we’re in the midst of a pendulum-swinging moment. In the last several years, we’ve seen the pendulum swing away from blogging toward more ‘microblogging’ on Twitter and Facebook. Now we’re seeing the pendulum swing back toward blogging, as the limits of microblogging present themselves. Leo’s experience and revelation is just another sign of that.”