Reportages

Cookies & kamerleden: debat

0

Goed debat gisteren in Nieuwspoort met Kamerleden over het hoe wat en waarom van cookies. En geen moment te vroeg, aangezien de gewijzigde Telecomwet met daarin de toestemming voor cookies 3 november naar de Kamer is gegaan. De discussie laaide op toen Yme Bosma (Hyves) stelde dat Nederland een strenge vorm van toestemming moet nastreven. Dit zou innovatie stimuleren. Veel aanwezigen waren het hier niet mee eens. Als Nederland – het braafste jongetje van de klas – strengere regels implementeert, wijken bedrijven uit naar het buitenland. Maar hoe denken de kamerleden over de toestemming voor cookies?

Charmant

De stelling van Yme Bosma was charmant. ‘Vraag aan een webbezoeker wat hij van wie wil zien’. Dit doe je niet door browserinstellingen, maar door een duidelijke toestemmingsvraag.  Een manier om dit in te richten zou een Open ID platform kunnen zijn, waarvan uit gebruikers hun gegevens kunnen disclosen. Eerlijk en duidelijk. Maar ook goed voor Hyves. Als je via Open ID gegevens ontsluit, versterk je de dominante marktpositie van bestaande (Open ID) partijen als Google, Facebook en Hyves. Dit terwijl innovatie ook ontstaat bij kleinere, nieuwe marktpartijen.

Reality Check

Gerrit Jan Zwenne (Bird & Bird) is geen voorstander van een strenge interpretatie van het toestemmingsvereiste. De overheid heeft volgens Zwenne, bij gebrek aan een Nederlands woord, behoefte aan een reality check. Als Nederland de cookiebepaling strenger gaat interpreteren, verstoort dit onherroepelijk de internationale concurrentieverhoudingen. Daarmee is de cookiewet voor internet, de vliegtaks voor de toeristische sector. Bovendien zegt de Europese Commissie dat browserinstellingen voldoen als invulling van het toestemmingsvereiste. Zwenne vraagt zich af of een wetgever deze suggestie van de commissie zomaar naast zich neer kan leggen.

Geen betutteling

Kamerleden Afke Schaart (VVD) en Kees Verhoeven (D66) zeggen eensgezind dat Nederlandse wetgeving niet verder zou moeten gaan dan andere Europese landen. Maar tegelijkertijd is er een maatschappelijk probleem in termen van bewustwording. Discussieleider Stephan Fellinger illustreerde het op hilarische wijze. Waar kinderen door hun ouders seksueel worden voorgelicht, is bij internet het omgekeerde het geval. Met alle gevolgen van dien. De oplossing zit ‘m volgens Schaart in transparantie. Maak meteen duidelijk dat je cookies plaatst. Als een webbezoeker desondanks doorsurft, is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. D66 en de VVD hebben een hekel aan betutteling.

Effectieve transparantie

Eurocommissaris Neelie Kroes roept in dit dossier op tot ‘effectieve transparantie’. Maar hoe moet je die invullen? Daarvoor kijkt de Kamer naar de sector. Je kunt denken aan een cookie-icoon, of een plug-in met een melding op een prominente plaats op de website. Een do-not-track register of standaardisering van de cookiepolicies behoren ook tot de mogelijkheden. DDMA is samen met anderen bezig hier een concreet voorstel voor op te stellen, waar we sommige van bovenstaande punten in verwerken.  Alle input is welkom, maar graag wel een beetje snel. Want half november wordt het wetsvoorstel in de Kamer behandeld!

Het cookiedebat ‘Nederland cookiemaster of cookiemonster’ werd op 3 november georganiseerd door Netsociety in Nieuwspoort.