Innovatie

Vrijwilligers werven via social media in 10 stappen

0

Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie een nieuwe groep vrijwilligers aantrekken? Wist je dat inmiddels meer dan de helft van de Nederlanders actief is in sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn? Hier zitten zeker ook mensen bij die zich voor jouw organisatie of jouw goede doel zouden willen inzetten. Hoe kun je je doelgroep bereiken op het internet? Lees het 10-Stappenplan voor het (online) vinden, verbinden en mobiliseren van vrijwilligers.

Van eenrichtingsverkeer naar interactie met Friends, Fans en Followers

De klassieke wijze van communiceren, eenrichtingsverkeer van organisatie naar publiek, verliest aan belang. Steeds meer mensen kiezen ervoor zich op hun eigen, authentieke manier te verbinden met vrienden, met goede doelen en met organisaties die hen aanspreken. Vrijwilligers willen de organisaties die ze steunen kunnen opzoeken op het internet. Om zich te informeren, vragen te stellen, hun mening te geven en ervaringen uit te wisselen. De online netwerken bieden hen de mogelijkheid zich op een nieuwe en betrokken manier te verbinden.

Organisaties die zich deze nieuwe manier van communiceren eigen maken, krijgen toegang tot een steeds groeiende achterban van ‘vrienden’, ‘fans’ en ‘volgers’. Deze mensen, die zich uit eigen beweging verbinden, zijn waarschijnlijk ook eerder bereid hun bijdrage te leveren aan de organisatie, in welke vorm dan ook.

Wat zijn Social Media? Welke sociale netwerken zijn er?

Social Media zijn online tools en platforms waar mensen gebruik van maken om contact met elkaar te leggen, online gesprekken te voeren en inhoud te delen (in de vorm van tekst, foto’s, film en geluid). Er zijn inmiddels honderden sociale netwerken waar mensen zich bij kunnen aansluiten, variërend van kleine, lokale, specifieke groepen tot wereldwijde netwerken. Ieder netwerk heeft zijn eigen publiek, toepassingen en methoden. Een manier om sociale netwerken in te delen naar toepassing:

De Top-3 met de meest favoriete netwerken in Nederland (gebruikers per maand):

  1. Facebook: 8,8 mln
  2. LinkedIn: 3,9 mln.
  3. Twitter: 3,8 mln.

Vrijwilligers vinden, verbinden en mobiliseren via Social Media

Organisaties die met vrijwilligers werken kunnen profiteren van ‘de kracht van social media’ bij het :

  • vinden van vrijwilligers: Ga op zoek naar je doelgroep binnen de juiste online netwerken. Dit kunnen bestaande netwerken zijn, of groepen die je zelf hebt opgestart.
  • verbinden met vrijwilligers: Maak je organisatie en je aanbod aan vrijwilligerswerk zichtbaar, zoek contact met je doelgroep en verbind je met de mensen: geef informatie, stel vragen, betrek mensen bij relevante vraagstukken, nodig hen uit voor online gesprekken of offline activiteiten. Volg en word gevolgd!
  • mobiliseren van vrijwilligers: inspireer je doelgroep, de mensen met wie jouw organisatie zich verbonden heeft, tot actie en plaats regelmatig oproepen.

vrijwilligers-social-media

10 Stappen: van Voorwaarden scheppen tot Mobiliseren

Om succesvol te zijn met de inzet van social media bij het vinden, verbinden en mobiliseren van vrijwilligers, is een gedegen aanpak nodig. Allereerst is belangrijk dat je vertrekpunt goed is (de voorwaarden). Vervolgens onderzoek je de online activiteiten van je doelgroep, binnen jouw domein (observeren en luisteren). Dan kun je zelf online gesprekken faciliteren en daarin participeren. Tenslotte, als je vrienden en volgers zich nog niet spontaan hebben aangemeld, kun je hen actief mobiliseren vrijwilliger te worden.

De 10 stappen, voor een planmatige aanpak:

1. Maak een Plan

Wat wil je bereiken met social media? Hoeveel vrijwilligers wil je werven, voor welke functies? Bedenk ook wie zich met social media gaan bezighouden. Het beste is met een ‘social media team’ te werken: een paar mensen die de netwerken samen opbouwen en onderhouden.

2. Zorg voor een gedegen vrijwilligersbeleid

Een helder en aantrekkelijk vrijwilligersbeleid, aansluitend bij de missie en doelstellingen van je organisatie.

3. Zorg voor een helder aanbod van aantrekkelijke vrijwilligersfuncties

Maak een mooi overzicht van de functies die er zijn en de functies waarvoor vrijwilligers nodig zijn. Zorg dat de functies aantrekkelijk zijn voor vrijwilligers en aansluiten bij hun wensen, motivaties en mogelijkheden.

4. Bepaal je doelgroep in termen van activiteiten, interesses en passies

Dit is belangrijk met het oog op ‘verbinden’. Belangrijker dan algemene kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding en vaardigheden. Deze informatie helpt ook bij het opstellen van het functieprofiel, de promotieteksten en bij het bepalen van de juiste netwerken.

5. Zet je vrijwilligersfuncties goed vindbaar op je website

Je website is de thuisbasis voor al je online activiteiten. Via de sociale netwerken leid je de mensen door naar je website voor meer informatie. Zet op de Homepage van je website een duidelijke link voor Vrijwilligers, die doorverwijst naar een aantrekkelijke Vrijwilligerspagina met de functies.

6. Onderzoek in welke netwerken je doelgroep actief is

Vraag eerst je huidige vrijwilligers op welke netwerken ze actief zijn. Doe dat in kleine gesprekjes of met een enquête. Daarna kijk je buiten je eigen vrijwilligersbestand. Algemeen geldt dat jongeren actiever zijn dan ouderen. Senioren (65+) zijn het minst actief, maar ook deze groep begint Facebook te ontdekken. Met eenvoudige (gratis) tools als Addictomaticen Social Media Check vind je snel op welke netwerken over jouw organisatie, onderwerp of thema’s wordt ‘gesproken’ en wat er wordt gezegd. Dit is het terrein van ‘social media monitoring’.

7. Kies de juiste netwerken, waar je je doelgroep het beste kunt bereiken

Het gaat er niet om op alle populaire netwerken een profiel te hebben. Bedenk wat het belangrijkste netwerk is, met veel bezoekers en waar jouw doelgroep actief is. En vergeet vooral de reguliere netwerken niet: vrijwilligerscentrales, vacaturebanken.

8. Bouw voor je organisatie aantrekkelijke profielen in relevante netwerken

Zo zorg dat mensen je organisatie kunnen vinden vanuit hun favoriete netwerken (Facebook, Twitter, LinkedIn).  Zet ook duidelijke links vanuit de netwerken naar de website.  En zet op de Homepage van je website duidelijke links naar je social media profielen. Vooral Facebook biedt goede mogelijkheden om je organisatie goed neer te zetten, met een bedrijfspagina. Houdt bij alle onderdelen rekening met vrijwilligers. Noem je vrijwilligersfuncties op je pagina, zowel in de algemene beschrijving als in de berichten. Maak je pagina zo uitnodigend mogelijk, met niet alleen teksten, maar ook aansprekende foto’s en filmpjes.

9. Neem actief deel aan online conversaties en verleid je doelgroep

Verbind je met je doelgroep door te participeren in de ‘gesprekken’ op het internet. Doe dit vooral in de netwerken en blogs waar jouw doelgroep actief is. Het participeren kan verschillende vormen hebben: je neemt deel aan discussies van anderen en je start ze zelf, je reageert op vragen van anderen en je stelt zelf vragen, je reageert op oproepen en je plaatst zelf oproepen. Zorg dat je zichtbaar bent als aantrekkelijke, deskundige, open en transparante organisatie. Zo word je vanzelf door steeds meer mensen gevolgd die jouw organisatie en jouw (online en offline) activiteiten interessant vinden.

10. Roep vrijwilligers op via social media.

Plaats oproepen als je vrijwilligers wilt aantrekken! Je kunt heel veel doen om je website en social media profielen aantrekkelijk te maken voor potentiële vrijwilligers en hen te inspireren. Maar het gaat (meestal) nog steeds niet vanzelf. Om echt nieuwe vrijwilligers te werven zul je toch regelmatig DE VRAAG moeten blijven stellen! ‘Wil jij meehelpen met …… (activiteit)?’ Via social media kun je snel een groot publiek bereiken. Vraag je online vrienden, fans en volgers jouw oproep te verspreiden binnen hun eigen netwerken. Met aansprekende berichten en oproepen blijven ook de mensen die al vrijwilliger zijn zich betrokken voelen.

Tot zover het 10-stappenplan voor het vinden, verbinden en mobiliseren van vrijwilligers via social media. Dit waren 10 heel grote stappen. Eigenlijk zijn er veel meer stappen te nemen. We kunnen de 10 stappen nog verder opdelen in kleine stapjes. En na stap 10 houdt het natuurlijk nog niet op. Met een paar oproepen ben je er niet. Werken met social media is continu werken aan je online profilering en aan je ‘fanbase’. Dat kost tijd, kundigheid, betrokkenheid en gedrevenheid. Vraag regelmatig feedback aan je collega’s, vrijwilligers en bezoekers van je netwerken: zijn we goed bezig? Bedenk of je er in slaagt je te verbinden met je vrijwilligers. Vind je inderdaad nieuwe vrijwilligers nu? Wat kan er beter?

In het vervolgartikel geef ik nog een aantal praktische tips en praktijkvoorbeelden: