Innovatie

Trendrapport over de toekomst van het web

0

Op 26 november 2010 postte ik een bericht waarin ik vroeg om proeflezers voor het trendrapport ‘De toekomst van het web is persoonlijk’. Een rapport dat naar mijn bescheiden mening de toekomst van het web beschreef. Die oproep leverde meer dan 30 uitvoerige reacties op: samen 45 A4’tjes (mijn rapport bestond toen uit 10 A4’tjes). Dat was totaal onverwacht, maar ik ben er nog steeds bijzonder blij mee. Inmiddels zijn alle commentaren verwerkt en is het rapport af, dat in grote lijnen de ontwikkeling van het World Wide Web weergeeft.Halverwege dit traject kreeg ik hulp van collega Jaap Bloem. Hij pakte op waar ik na al het verwerkte commentaar gebleven was. Jaap heeft de afgelopen maand bijzonder veel tijd en energie gestoken in het aanpassen, herschrijven en afronden van het rapport. Iedere dag samen bellen, discussiëren en weer schrijven. Afgelopen week was het eindelijk zo ver: het rapport is af!

2014: Web of the World

Waar gaat ons rapport over? De spil van het rapport is onderstaande afbeelding. In grote lijnen geeft ze de ontwikkeling weer van het World Wide Web. De start van het Web of Pages laten we samenvallen met de oprichting van het World Wide Web Consortium in 1994. In de 10 jaar daarna vond er voornamelijk een toevloed van webpagina’s plaats tot aan de start van het sociale Web of People in 2004, het jaar van de eerste Web 2.0-conferentie. Weer 10 jaar later, in 2014, mogen we de start verwachten van het Web of the World. Tegen die tijd zullen er naar verwachting 1 biljoen (trillion) apparaten met internet verbonden zijn.

De nieuwe verlichting

Aan het begin van 2011 telde internet 255 miljoen websites en waren van de 7 miljard mensen op aarde er 2 miljard online. Daarmee is het ecosysteem van webpagina’s, mensen en apparaten nu al een betrouwbare voorspeller geworden van hoe uiteenlopende ontwikkelingen zich zullen voltrekken. De factor 1000, die we momenteel waarnemen tussen de kerngetallen van de 3 webfasen, is samen met de totaal verschillende potentie – zeker in combinatie – van de corresponderende entiteiten (sites/pagina’s, mensen/gedrag en apparaten/sensoren) een indicatie voor de immense toevloed van zogeheten Big Data die zal worden verzameld, opgeslagen, verwerkt, gedeeld en geëxploiteerd. Overal zal dit uiteindelijk leiden tot een historische toename van informatie en kennis, waardoor velen nu al een nieuwe periode van Verlichting voorzien.

Rapport geeft antwoord op vele vragen

In het rapport beschrijven we wat deze enorme hoeveelheid aan data concreet betekent. Wat bedoelen we precies met de Nieuwe Verlichting? Wat kunnen we nu met al deze tweets, Facebook updates en Foursquare checkins? Frappant is dat Brian Solis hier juist een artikel over heeft gepubliceerd: The Interest Graph on Twitter is Alive: Studying Starbucks Top Followers. Voeg hier nog eens al die berichten van smartphones, tablets, sensoren en chips aan toe. Waar staan we dan? Wat betekent dit voor kennisontwikkeling? En, als we al deze informatie tot onze beschikking hebben, kunnen we dan ook alles weten? Het zijn heel veel vragen, waar we naar eer en geweten antwoord op hebben gezocht en gegeven in ‘We the Web: de herovering van het leven op de hectiek’.

Tot slot en waarschijnlijk ten overvloede: dit is een work-in-progress, dus blijf ons alsjeblieft voeden met opmerkingen, ideeën, wetenswaardigheden, dwarsverbanden, noem maar op.

Je kunt het volledige trendrapport hier gratis downloaden. Meer gratis Frankwatching e-books vind je hier.