Innovatie

Google ‘ziet’ steeds meer: Snippets update

0

Google heeft het afgelopen jaar meer dan 500 algoritmische aanpassingen gedaan om de kwaliteit van de zoekresultaten te verbeteren. Onlangs zijn er een aantal updates doorgevoerd met betrekking tot de snippets. Sinds ongeveer 26 augustus verschijnen er zogenoemde ‘list snippets’ in de organische zoekresultaten. Daarbij wordt een gestructureerde lijst die zichtbaar is op een webpagina door middel van bullet points in de zoekresultaten weergegeven.

List Snippets

Afgelopen week ontdekte ik voor het eerst opsommingen in de organische zoekresultaten van Google toen ik een zoekopdracht uitvoerde voor onze webshop:

List snippets in Google

Een snippet: dit zijn de paar regels tekst die verschijnen onder elk zoekresultaat in de zoekmachine. Hier worden de nieuwe list snippets getoond zoals deze worden weergegeven.

Na enige research bleek het hier te gaan om wat Google ‘list snippets’ noemt. In plaats van de vertrouwde meta description toont Google in de zoekresultaten informatie vanuit pagina’s met lange lijsten door middel van bullet points. Deze snippet update is met name van belang voor e-commerce sites omdat deze doorgaans beschikken over gestructureerde categorie pagina’s. List snippets komen op drie manieren terug in de organische resultaten:

  • Er worden drie relevante rijen of items van een pagina getoond in de vorm van een bullet list
  • Er wordt een indicatie gegeven van het totaal aantal rijen/items op de betreffende webpagina
  • Mocht de lijst bestaan uit meerdere pagina’s dan wordt er in de zoekresultaten al een indicatie gegeven van het aantal pagina’s. Denk hierbij aan: resultaat 1-24 van 987.
Seo List Snippets voor boeken

Het zoeken naar boeken levert een zoekresultaat met list snippets op van de NRC boeken pagina.

Wat leveren List Snippets op?

Door het zien van deze informatie in de organische resultaten krijgt de gebruiker direct inzicht in het aanbod dat op de website beschikbaar is met bijvoorbeeld de daarbij behorende prijs, voorraad en diverse andere producteigenschappen. De gebruiker kan op basis van deze informatie al besluiten om wel of niet op het zoekresultaat te klikken. Als e-commerce site moet je daarom goed nadenken over welke informatie je beschikbaar stelt op een categoriepagina van je website. Een verkeerde weergave van de informatie kan immers leiden tot minder verkeer naar je website.

Net als bij de rich snippets, de verrijkte zoekresultaten die al sinds 2009 zichtbaar zijn in Google, heeft de vertoning van list snippets in de zoekresultaten een aantal voordelen:

  • Het zorgt voor een betere gebruikerservaring voor de Google gebruiker; de gebruiker krijgt relevante informatie en ziet direct in de zoekresultaten welke data hij op jouw site kan aantreffen.
  • Weergave van snippets zorgt voor een hogere CTR; het zoekresultaat bevat meer en bovendien meer relevante informatie.
  • De kwaliteit van de bezoekers aan je website verbetert; de bezoekers zijn meer geïnteresseerd en dat zorgt voor meer gerichte clicks.
  • Met snippets val je beter op tussen de andere zoekresultaten.

List snippets hebben overigens geen invloed op de rankings van je webpagina’s in de zoekmachine. Het is puur de presentatie van meer relevante informatie aan de gebruiker.

List snippets en rich snippets

List snippets werken op een andere manier dan de rich snippets. Door middel van rich snippets kun je Google namelijk zelf voorzien van meer gedetailleerde informatie. Je labelt als het ware de inhoud van je site. Google begrijpt deze gelabelde tekstfragmenten en kan deze content vervolgens presenteren in de organische zoekresultaten. Deze rich snippets zijn er inmiddels in vele variaties. Zo kun je Google voorzien van informatie over evenementen, organisaties, personen, producten, recensies, recepten en sinds kort ook muziek.

Rich snippets zijn gebaseerd op standaarden van microdata op basis van schema.org die door zowel Google, Yahoo als Bing wordt ondersteund. Voor elk type content is een apart schema ontwikkeld. Door een bepaald schema te implementeren in een webpagina kan extra informatie over de betreffende content worden meegestuurd naar de zoekmachine die de webpagina daardoor beter begrijpt. De microdata geeft aan bepaalde onderdelen van je webpagina dus een betekenis. Door de implementatie van microdata in je webpagina vergroot je de kans dat de rich snippets worden getoond in de zoekresultaten. Google geeft echter niet de garantie dat deze ook daadwerkelijk getoond zullen worden.

Hoe krijg ik list snippets in de organische resultaten?

Organische resultaten GoogleDan weer even terug naar de list snippets. Zoals gezegd werken list snippets anders dan rich snippets. List snippets kunnen niet simpelweg door middel van microdata op basis van een schema worden geïmplementeerd in je webpagina. Je kunt Google dus niet de weg wijzen door implementatie van een stukje code. Google baseert de list items namelijk op een tabel of lijst met items die zich op je webpagina bevindt. De zoekmachine bepaalt vervolgens zelf welke drie items in bullet points worden weergegeven in de zoekresultaten. Hier heb je als e-commerce site geen invloed op. Je kunt er wel voor zorgen dat er zoveel mogelijk relevante informatie aanwezig is in de tabel of lijst met items op je webpagina.

De list snippets is een vrij recente update van Google. Hierdoor is er nog niet zoveel over bekend. Uit een blogpost van SeoMoz is overigens al wel gebleken dat Google in staat is om:

  • De meest relevante lijst uit een pagina te pakken indien er meerdere lijsten op die pagina beschikbaar zijn.
  • Zichzelf wegwijs te maken in een complexe sitestructuur. Ook al bestaat de gestructureerde informatie op een webpagina niet uit een lijst dan is Google er toch toe in staat een opsomming van te maken.
  • Ongesorteerde lijsten met elkaar te verbinden en deze tot één lijst samen te brengen.

Voorlopig is het aan te raden om in de zoekresultaten list snippets van andere websites te zoeken en de broncode van deze sites te bekijken. Op deze manier kun je ontdekken hoe Google de gestructureerde informatie weergeeft in de zoekresultaten. Daarnaast kun je proberen wat te testen met de list snippets zodat je uiteindelijk in staat bent je pagina’s beter te optimaliseren. Wat wel als een paal boven water staat, is dat je een webpagina met daarop een tabel of lijst opstelt voor de gebruiker en niet om maar een lijst te hebben die wordt weergegeven in de zoekresultaten. ‘Quality content’ is immers nog steeds ‘king’ voor Google.

Momenteel is Google nog niet echt consistent in het weergeven van de list snippets in de zoekresultaten. Op moment lijkt het zelfs of Google de list snippets enkel test op de wat minder populaire pagina’s van een website. Dit komt waarschijnlijk omdat Google zelf nog aan het testen is. Google zou bijvoorbeeld kunnen testen of de list snippets meer en kwalitatief betere clicks genereren. Mochten de list snippets uiteindelijk een succes blijken te zijn dan zal Google deze update waarschijnlijk verder uit gaan rollen. De zoekgigant heeft namelijk onlangs op haar blog te kennen gegeven dat ze de snippets blijft verbeteren en uitbreiden.