How to, Inspiratie, Verdieping

De marketeer van de toekomst is een ‘techy’

0

Marketing is een creatief vak en ook al zal creativiteit altijd belangrijk blijven, de marketeer van de toekomst is (ook) een ‘techy’. Een marketeer zonder kennis van digitale ontwikkelingen zal altijd achterlopen en kan niet succesvol zijn. Een marketeer zonder technische skills heeft dan ook geen toekomst.

Digitale marketingstrategie vereist

Waarom dat zo is, laat zich raden. Marketing speelt zich steeds meer online af. Je kunt zeggen dat marketing niet meer mogelijk is zonder een goede digitale strategie, maar misschien is het nog wel sterker: elke marketingstrategie zou digitaal moeten zijn. Zelfs een vrij traditioneel merk als Burberry heeft bekend gemaakt 60% van zijn marketingbudget in te zetten voor digitale initiatieven.

Doordat klanten steeds meer online contact maken met je organisatie, staat klantbeleving bij marketeers (terecht) heel hoog op het prioriteitenlijstje. Deze online klantervaring wordt voor een groot deel bepaald door – je raadt het al – de technologie die je gebruikt. Denk aan het inzetten van sociale en interactieve marketing die de merkbeleving bepalen, de afhandeling van online customer service of zelfs het product zelf dat voor een groot gedeelte een digitale service wordt (van TV naar interactieve TV & banken met online diensten en apps, zijn voorbeelden).

Technologie bepaalt klantervaring

De inzet van technologie bepaalt dus voor een belangrijk deel de klantervaring. Tegelijkertijd maakt deze technologie het steeds meer mogelijk om bij te houden hoe een klant zich online gedraagt. Zo kun je real-time bijhouden waar en hoe interactie met je merk plaatsvindt en deze informatie gebruiken om de interactie te optimaliseren. Zo kun je nog beter aansluiten bij de verwachting van de klant en de vooropgezette doelen.

Natuurlijk hoef je als marketeer geen IT-opleiding te volgen om deze ontwikkelingen bij te houden. Hieronder volgen vijf tips om up-to-date te blijven:

1. Verzamel mensen in je organisatie die de technologie snappen en kunnen inzetten.

Deze mensen kunnen door de organisatie zelf worden aangenomen of extern worden ingehuurd bij één van de digitale marketingbureaus. Voor beide zijn voor- en nadelen te bedenken. Wat belangrijker is, is dat deze mensen niet verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de gekozen systemen maar voor het dagelijks gebruik hiervan, onderhoud van processen en optimalisatie van de resultaten. Deze marketing IT-ers zijn de early adopters die met enthousiasme nieuwe systemen verkennen, inzetten en een goed analytisch inzicht hebben.

2. Help mee met het vertalen van marketingstrategie naar IT-doelstellingen

Marketing en IT spreken duidelijk een andere taal. Voor IT is het belangrijkste om de kosten te drukken, risico’s te mijden en processen te optimaliseren. Marketeers denken vaak totaal anders. Zij houden van risico’s nemen, denken in groei, willen ervaringen verbeteren en zijn minder bezig met processen. Toch moeten marketing en IT samenkomen voor het succes van de organisatie. Het is belangrijk dat marketing hier een leidende rol in neemt en zorgt voor een juiste vertaling van de bedrijfsdoelstellingen naar een IT-plan.

3. Verzamel niet alleen gegevens in rapporten, maar richt ook de processen zo in dat je daadwerkelijk iets met je data doet

Gegevens verzamelen is eenvoudig. Veel organisaties verzamelen daarom enorm veel data die niet bewerkbaar is en dus praktisch nooit wordt gebruikt. Bedenk hoe je de verzamelde gegevens uit bijvoorbeeld social media-monitoring wilt gebruiken en hoe deze kunnen worden ingezet voor optimalisatie. Begin met kleine stappen en experimenteer veel. Je kunt bijvoorbeeld met een kleine conversieverbetering beginnen. Dit kan vaak al een enorm verschil in de behaalde resultaten betekenen.

4. Maak het gebruik van technologie een vanzelfsprekend onderdeel van het leven, de cultuur en de processen binnen de organisatie

Zorg ervoor dat de organisatie ‘bij blijft’ met de ontwikkelingen en implementeer een cultuur waar veel en creatief geëxperimenteerd kan worden. Digital marketing betekent vaak real-time inzicht en de mogelijkheid om real-time bij te sturen. Test nieuwe methodieken en technologieën op kleine groepen en meet resultaten.

5. Denk aan het beheer van de omgeving: je CIO wordt je beste vriend

Bespreek met de IT-afdeling hoe de bekende IT-waarden geborgd zijn: beveiliging, beschikbaarheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid. Het niet goed beheersen van je omgeving kan leiden tot lekken, hacken, plat gaan en dit betekent een enorme reputatieschade

Onlangs mocht ik Scott Brinker, van de weblog Chief Marketing Technologist interviewen over dit onderwerp. Hij vertelt over de opkomst van de marketing technologist: iemand die zijn voorliefde voor en expertise in IT inzet op de marketingafdeling.

[vimeo]https://www.vimeo.com/35398164[/vimeo]

Een typisch voorbeeld van iemand die zijn voorliefde voor en expertise in IT inzet op de marketingafdeling!