Reportages

Cloud computing wordt volwassen: de laatste trends

0

De informatietechnologie verandert in rap tempo en cloud- en mobile computing, social media en big data worden daar verantwoordelijk voor gehouden. Een hevige storm trekt over IT-land en het waait voorlopig niet over!

Cloud computing: actuele trends uit Silicon Valley

Op de ITXPO in Barcelona prikkelde Gartners Peter Sondergaard (Vice President) zijn publiek maandag met de nieuwste onderzoeksresultaten. Traditionele leveranciers als Cisco, HP en Microsoft worden “een rem voor organisaties die op de nieuwste veranderingen willen in spelen”. Te groot en te log dus. In één beweging schoof hij ook IBM, SAP en Oracle onder de bedrijven die de nodige flexibiliteit ontberen. Flexibiliteit om bijvoorbeeld een oplossing te vinden voor de controverse tussen de gebruikers van de publieke en beheerders van private cloud. Een controverse tussen medewerkers van een organisatie en haar IT-afdelingen.

Zo, Gartner had de toon gezet! Tijd om zelf eens een kijkje te gaan nemen in de bakermat van de informatietechnologie: Silicon Valley. Deze week vindt daar in Santa Clara (VS) de grootste cloud & big dataconferentie (Cloud Computing Expo) ter wereld plaats. Wij zijn er bij om de laatste trends met jullie te delen.

Trends en cijfers in cloud computing

Halverwege de conferentie, hoppend van spreker naar standhouder, konden wij de ontwikkelingen in vijf trends samenpakken. Daarbij lieten wij ons helpen door de onderzoekscijfers van North Bridge Venture Partners. Deze kapitaalverschaffer heeft een paar maanden terug een onderzoek uitgevoerd onder 785 professionals van high technology bedrijven in cloud computing. Het overgrote deel van deze bedrijven is deze week ook aanwezig op de Cloud Computing Expo, hier in Santa Clara. De vijf actuele trends:

  1. cloud wordt geroemd om zijn schaalbaarheid en flexibiliteit;
  2. tegelijkertijd zorgen om veiligheid, regelgeving en vendor lock-in;
  3. efficiency is de belangrijkste drijfveer voor ‘as a service’-oplossingen;
  4. opvallend: vermindering kosten niet grootste aanjager;
  5. opkomst van hybride (combinatie publiek privaat) vormen van cloud computing.

Cloud wordt geroemd om zijn schaalbaarheid en flexibiliteit

Technologieën als cloud- en mobile computing, social media en big data zijn de “game changers” van dit moment. Medewerkers kunnen met deze technologieën continu wisselende rollen en teamsamenstellingen snel en adequaat in vullen, veel beter dan met de huidige conventionele software. Niet gehinderd door gebrek aan transparantie en hiërarchische structuren gaan ze eindelijk doen wat ze moeten doen: klanten analyseren en oplossingen bieden die werkelijk het verschil maken. Cloud computing gaat zelfs werken voor bedrijfskritische applicaties, is de overtuiging. Een ruime meerderheid van de high tech professionals (57%) voert schaalbaarheid en flexibiliteit op als hoofdreden om te switchen naar de cloud.

Zorgen om veiligheid in de cloud, regelgeving en vendor lock-in

Ondanks de hoge vlucht die cloud computing neemt zijn er zeer goede redenen te noemen om ‘de switch’ goed tegen het licht te houden. In een recent artikel over data en communicatie in de cloud hebben wij reeds stil gestaan bij hoe waardevol een risico-inventarisatie hierin kan zijn. Veiligheid in de cloud, het naleven van wet en bedrijfsregelgeving en vendor lock-in zijn voor 55% van de respondenten een reden om (nog) niet te switchen naar de (publieke) cloud.

Efficiency belangrijkste drijfveer voor ‘as a service’-oplossingen

‘As a service’ was allesoverheersend aanwezig op de Cloud Computing Expo. Een grote meerderheid van 82% gaf aan dat zij SaaS-producten gebruiken. Nog een extra 6% gaf aan dit binnen 5 jaar te gaan doen, zodat het totaal aantal gebruikers over 5 jaar op 88% komt. Een dikke 53% (was in 2011 39%) ervaart dat IT in de cloud beter gemanaged kan worden.

Jan Aleman, CEO van Servoy en veelgevraagd spreker in cloud computing verklaarde het succes: “refactoring your existing software takes three times longer then your developers tell you”. Op een vraag uit de zaal “waar te beginnen?” was zijn antwoord “use a mobile strategy first….”, een duidelijke vingerwijzing om haast te maken. De tijd en gebruiker staat niet stil.

Bij deze ‘as a service’-oplossingen is efficiency de belangrijkste drijfveer: 43% kiest voor backup- en archiefsystemen, 25% voor workflowoplossingen en 22% voor samenwerkingstools. Herkenbaar in de 88% is het explosief groeiende aanbod aan Platform as a Service (PaaS) bedrijven, de oplossing waarin wij onze ziel en zaligheid leggen. Momenteel heeft 40% van de SaaS-gebruikers een platform en 72% wil er binnen 5 jaar aan beginnen.

Vermindering kosten géén grote aanjager

In een tijd dat de wereld zijn broekriem aanhaalt is het opvallend dat vermindering van Total Cost of Ownership “slechts” bij 35% als hoofdreden wordt genoemd om in de cloud te gaan. Terecht dat vermindering van kosten wordt genoemd echter elke oplossing is “duur” als de opbrengsten buiten beschouwing worden gelaten. Op zich zelf al een complex verhaal om kosten en opbrengsten in één alinea te krijgen. Beter is aan Total Cost of Ownership (TCO) en Return On Investment (ROI) een aparte blog te wijden en dat zullen wij dan ook doen komende maand.

Opkomst van hybride vormen van cloud computing

Een relatief onbekende ontwikkeling – en ook weer niet zó spannend – is de opkomst van de hybride cloud. Een mooie trend om in deze blog tot een voorlopige afronding te komen. De hybride cloud is een combinatie van een private en publieke cloud. Een combinatie van één in huis georganiseerde cloud voor operationele klantendata bijvoorbeeld en een publieke cloud voor de opslag van overjarige archieven. Een kleine 36% van high tech professionals heeft zo’n hybride cloud operationeel. En een ruime 52% zegt binnen 5 jaar over te gaan naar deze gecombineerde cloud oplossing.

IT afdelingen staan voor de enorme uitdaging om interne klanten ‘waar voor hun geld’ te leveren. Aan alle kanten rammelen gebruikers bij beheerders aan de poort met zogenaamd “gratis” publieke cloudoplossingen. Wij zijn benieuwd of en hoe jullie deze controverse ervaren? En hoe jullie daarmee omgaan? Reacties en andere feedback zijn meer dan welkom 🙂 !