Strategie

Waarom social media niet mogen ontbreken in het innovatieproces

0

Innovatie betekent letterlijk vernieuwing. Voor de meeste organisaties speelt innovatie een cruciale rol als het gaat om het kunnen inspelen op nieuwe vragen en veranderingen in de markt. We zien steeds vaker dat het traditionele innovatieproces wordt aangevuld met ideeën en ontwikkelingen die voortkomen uit het gebruik van social media. In de toekomst zal social media niet langer weg te denken zijn in het innovatieproces.

Succesvolle innovatie: hoe doe je dat?

Innovatie, ‘the creation and profitable use of the new’, gaat over vernieuwing en vooruitgang, om zo relevant te blijven in een steeds veranderende wereld. Innovatie is van alle tijden, van kunnen koken op vuur tot koken op gas of inductie, en van transport te voet en te paard tot met de auto en het vliegtuig.

Succesvol innoveren is niet gemakkelijk. Innovatie vraagt om een mix van strategie, cultuur, processen, de juiste mensen en vaardigheden. En niet te vergeten, een snufje geluk. De kunst is het innovatie-ecosysteem van een bedrijf zo in te richten, dat de kans op succes zo groot mogelijk wordt.

Het innovatieproces is een continu proces, waarin grofweg een aantal te stappen te herkennen zijn:

Innovatie funnel

Bron: thebridge.nl

Breder dan productinnovatie

Innovatie, in onze praktijk, is dus breder dan alleen productinnovatie. Innovatie kan gaan over producten, diensten, processen, verdienmodellen of het type klant en de manier waarop de klant wordt bediend. Het vinden van de juiste samenstelling kan net dat onderscheidend vermogen betekenen waar een bedrijf naar op zoek is.

Ook innovatie verandert

Ook het innovatiespeelveld is onderhevig aan veranderingen, en ontwikkelt zich mee met een veranderende wereld, waar er steeds meer mogelijk wordt. Bovendien is er nog altijd sprake van voortschrijdend inzicht hoe innovatie het beste aan te pakken. Vragen die bij bedrijven vaak spelen zijn onder andere:

  • Hoe kunnen we onze return on innovation, de verhouding tussen investeringen, uiteindelijke opbrengsten en terugverdientijden, zo optimaal mogelijk maken?
  • Hoe kunnen we het innovatieproces flexibeler, creatiever en efficiënter inrichten?
  • Hoe richten we ons bedrijf zo in, dat innovatie de meeste kans krijgt?
  • Hoe krijgen we onze ideeën ook daadwerkelijk zo snel mogelijk naar de markt?
  • Hoe zorgen we er voor dat we ons op ideeën richten die de grootste kans hebben om te leiden tot succesvolle business?

Innovatie in interactie met de buitenwereld

Eén van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, misschien wel dé ontwikkeling die er toe zal leiden dat social media een belangrijke plek inneemt in het innovatielandschap, is open innovatie. Open innovatie, zoals voor het eerst omschreven in het boek van Chesbrough (2003), is een proces waarin bedrijven niet meer volledig geïsoleerd werken aan hun innovatie, maar juist de interactie met de buitenwereld opzoeken. In eerste instantie door samenwerking met andere bedrijven, maar waarom eigenlijk ook niet met het grote publiek?

Innovatie en social media

Grenzen binnen en tussen organisaties vervagen steeds verder

Organisaties moeten zichzelf meer gaan zien als één van de spelers in grote complexe netwerken (communities), waar zij lang niet altijd de centrale speler in zijn. Ook zien we dat grenzen binnen én tussen organisaties steeds verder vervagen. Social media spelen hierin een belangrijke rol.

Social media innovatieproces

 Het ultieme doel: de innovatiecapaciteit vergroten

Doorgaans kan de inzet van social media ertoe leiden dat de organisatie beter tegemoet komt aan de klantwensen, door deze in een vroeg stadium te betrekken bij het innovatieproces. Social media kunnen ingezet worden met als ultieme doel om de eigen innovatiecapaciteit te vergroten door slim gebruik te maken van alle externe resources. Een organisatie kan daarmee in staat zijn om:

  • Innovaties sneller op de markt te brengen
  • Het aantal innovatiekansen uit te breiden
  • Een groter deel van een grotere markt te bereiken
  • Een betere aansluiting te vinden op de klantvraag door het aanbieden van een completer concept.

Discover, develop en deliver

In elke stap van het innovatieproces kunnen social media een rol spelen:

Social media in de innovatiefunnel

Hoe hou je dingen ‘in de hand’?

De grootste uitdaging waar organisaties voor staan, op het gebied van innovatie en social media, is het leiding nemen en houden in hun eigen ‘innovatie communities’. Het vrije en losse karakter van communities maakt het lastig, zo niet onmogelijk om dingen ‘in de hand’ te houden.

Tussen loslaten en reguleren zit verleiden

Organisaties die hun innovatieproces sterk willen ‘controleren’ moeten we misschien zelfs afraden om aan de slag te gaan met social media. Want wat we inmiddels wel hebben geleerd is dat online communities zich moeilijk laten controleren en sturen. De enige oplossing hiervoor is om op zoek te gaan naar de juiste balans tussen loslaten en reguleren. Tussen loslaten en reguleren zit misschien wel verleiden. We moeten als organisatie leren om de community te verleiden om met datgene aan de slag te gaan wat voor zowel hen als ons waarde oplevert.