Onderzoek, Strategie

Social media-modellen: strategie als basis voor volwassenheid

0

De theorieën, onderzoeken en modellen die social media begrijpelijk proberen te maken, zorgen vaak juist voor het tegenovergestelde. Waarvoor zijn de modellen en frameworks geschikt? En hoe pas je ze toe in organisaties? In deze serie blogartikelen licht ik elke keer twee modellen toe, waarbij de combinatie hiervan soms onverwachte inzichten oplevert. Ik trap af met de Social Business Strategy Maturity Matrix en het Social Strategy Model.

Social Business Strategy Maturity Matrix

Modellen die de volwassenheid van organisaties op social media-vlak definiëren, bevatten fasen en stadia waarin een organisatie zich beweegt. Van absolute beginners tot social businesses. Binnen deze modellen wordt aangegeven welke activiteiten moeten worden ondernomen, of welke instelling benodigd is voor groei.

Hoe volwassener de fase, hoe verder de overkoepelende strategie is ontwikkeld. Zo ook in de Social Business Strategy Maturity Matrix van onderzoeksbureau Altimeter, een model op basis van onderzoek door het team van Altimeter. In dit model draagt fase 5 zelfs de benaming Strategic.

Social Media Modellen - Social Business Strategy Maturity Matrix - Altimeter Group

De Social Business Strategy Maturity Matrix deelt de volwassenheid van organisaties op social media gebied in zes stadia in.

Social Strategy Model

Gezien de benaming van die één-na-hoogste fase zou je denken dat een social media-strategie pas nodig is vanaf een hoger volwassenheidsstadium. Maar dat is zeker niet het geval. We kijken hiervoor naar een strategisch model waarin een implementatieplan van negen stappen voorafgegaan wordt aan de basis van een succesvolle strategie: het Social Strategy Model, ontwikkeld in 2009 en gereviseerd in 2011.

‘Fase o’: de interne organisatie klaarstomen voor social media

Een belangrijk component van het Social Strategy Model is namelijk de zogenoemde ‘fase 0’, waarbij de interne organisatie klaargestoomd wordt voor het fenomeen social media en de inzet van dit medium door de organisatie. In welke volwassenheidsfase een organisatie zich ook bevindt, de interne organisatie informeren is van niet te onderschatten belang. In een lager stadium betreft dit overwegend kennisdeling en het communiceren van de aangemaakte social media-accounts, in een hoger stadium worden collega’s geïnformeerd over de plannen en het beleid.

Nog volwassener organisaties betrekken medewerkers bij de uitvoering van het proces. Deze medewerkers bevinden zich door de gehele organisatie, niet alleen op de plekken waar social media zich heeft ‘gehuisvest’.

Social Media Modellen - Social Strategy Model

Het strategische Social Strategy Model bevat een stappenplan om social media te ‘implementeren’.

Doelstellingen formuleren

Kijkend naar de stappen die in het Social Strategy Model worden aangehaald, kun je opmerken dat de invulling niet per se is weggelegd voor grote of op social media-gebied gevorderde organisaties. Doelstellingen en doelgroepen kunnen prima geformuleerd worden door organisaties die zich in een lager volwassenheidsstadium bevinden. Bedrijven in het laagste volwassenheidsstadium van de Social Business Strategy Maturity Matrix richten zich onder andere op het passief gebruiken van social media, vaak als voorbereiding op een actief beleid. In deze fase zijn monitoren, pilots en interne audits de belangrijkste speerpunten.

Leggen we het strategisch kader van het Social Strategy Model hier overheen, dan kunnen hier doelstellingen voor worden geformuleerd, bijvoorbeeld maandelijks inzicht krijgen in hoeveel er over de organisatie gesproken wordt ten opzichte van de twee grootste concurrenten. Ook worden er social media-kanalen gedefinieerd waar kennis over wordt verzameld. Je kunt alvast kijken naar de levensvatbaarheid van een toekomstig social media-beleid voor de organisatie.

Duidelijke social media-strategie verhelderd voor interne organisatie

Organisaties die voldoen aan de kenmerken van een hogere volwassenheidsfase hoeven niet per se een social media-strategie gehanteerd te hebben om te komen waar zij nu staan. Ze kunnen er naar toe gegroeid zijn zonder strategisch plan. Ook voor deze organisaties zijn modellen zoals het Social Strategy Model goed bruikbaar. Een duidelijk omschreven social media-strategie kan verhelderend werken voor de interne organisatie. Daarnaast is het een mooie aanzet om nieuwe medewerkers zich te laten verdiepen in de organisatie en het huidige social media-beleid.

Foto intro met dank aan Fotolia