How to, Inspiratie

Het Internet of Things: ben je er klaar voor?

0

Waarschijnlijk heb je er al een keer iets over gelezen op een website of in de krant: het Internet of Things (IoT). Het kan bijna niet anders, gezien de grote media-aandacht en de opvallende producten en diensten van grote bedrijven als Microsoft, Cisco en Intel. Het klinkt interessant, maar wat is het nou eigenlijk en wat heb je eraan?

Eerst maar eens de cijfers

Voordat ik begin, sta ik eerst maar even stil bij wat cijfers over IoT. Volgens een studie van de Economist Intelligence Unit verwacht 96% procent van de managers uit het MKB én van de grote bedrijven dat ze binnen drie jaar IoT gaan implementeren. Maar liefst 91% verwacht bovendien dat het hun bedrijf op een belangrijke manier gaat veranderen. Als noot bij deze studie: het was in opdracht van ARM, een bedrijf dat microprocessoren ontwikkelt en licenseert.

In het McKinsey-rapport (pdf) staat een schatting: in 2025 kan het Internet of Things een economische impact hebben van tussen de 2.7 biljoen en 6.2 biljoen dollar per jaar. Hoewel de bandbreedte vrij groot is, zijn beide uitersten heel veel geld.

Gartner voorspelde dat het aantal IoT-apparaten zal groeien naar 26 miljard stuks in 2020 vergeleken met slechts 7.3 milard tablets, PC’s en smartphones.

Het lijkt erop dat iedereen er mee aan de slag wil en dat de markt gigantisch wordt. Hup, aan de slag met IoT. Toch?

Wat is het?

Ik maak natuurlijk een grapje. Jij weet beter dan op iedere kar te springen die langskomt. Je wil ten eerste weten wat het is en wat het voor jou doen kan.

Laten we daarom beginnen met een definitie. Wat is dat Internet of Things nou precies? Hoewel er vele definities zijn, grofweg net zo veel als bedrijven die ermee bezig zijn, vind ik de (vertaalde) definitie van Gartner een goede:

Een netwerk van fysieke objecten met ingebouwde technologie om te communiceren en te registreren (sensing) en/of om op basis van de meetwaarden de eigen besturing aan te passen en/of te interacteren met de buitenwereld.

Ik heb deze definitie niet letterlijk vertaald vanuit het Engels, maar de essentie eruit gehaald. Het eerste stuk is denk ik wel helder, het tweede stuk beschrijft in gewoon Nederlands het vermogen om op basis van meetwaarden aanpassingen te doen in de eigen besturing of een signaal te geven aan een extern apparaat. Een voorbeeld maakt het duidelijk.

Een sensor in een frisdrankautomaat meet dat de Cola Light op is. Als reactie daarop schakelt de keuze ‘Cola Light’ uit in het apparaat en gaat er een bericht naar de bevoorrading (extern).

coke

Japanse frisdrankautomaat (Flickr CC Kevin Dooley)

Het gaat dus om sensoren en chips die metingen of berekeningen kunnen uitvoeren, in sommige gevallen zelfs met geavanceerde capaciteiten zoals analyse, controle en communicatie.

Andere voorbeelden zijn een stappenteller, maar bijvoorbeeld ook een slimme thermostaat en energiemeters zoals die van Eneco. Allemaal ‘Things’.

Connectiviteit versus additionele kosten

Is dit een totaal nieuw concept? Nee, dat is het zeker niet. De technologie is al jaren beschikbaar en werd zelfs al toegepast, maar alleen in dure apparaten en machines waarbij de toegevoegde waarde van connectiviteit groter was dan de additionele kosten. IBM-mainframes in de jaren ’80 met prijskaartjes van miljoenen euro’s konden al automatisch contact opnemen met het servicecenter van IBM als er iets kapot was.

Er zijn meer voorbeelden van deze technologie, maar die is niet eerder op een schaal toegepast zoals nu voorspeld wordt.

Communicatie tussen apparaten

Door (vooral) draadloze communicatie kan een toepassing informatie van apparaten verzamelen, verwerken en analyseren. Indien nodig initieert zo’n toepassing vervolgens aanpassingen in de besturing in het apparaat zelf of extern.

Productie-industrie

Waar zie je dit soort devices dan? Allereerst is er natuurlijk de industriële toepassing bijvoorbeeld in de productie-industrie. Maar ook hier zijn al jaren sensoren en andere devices in gebruik. Deze zogenaamde Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) devices controleren al jaren machines en fabrieken. Wat de IoT-revolutie heeft gedaan is dit soort systemen simpeler, beter te managen en goedkoper gemaakt.

Slim transport onder perfecte condities

Een andere toepassing is in de logistiek. De eerste golf van apparaten is in gebruik in fleet management, om de locatie van trucks te monitoren en de route zo slim mogelijk te plannen, zodat een vervoerder zo veel mogelijk kan distribueren tegen zo laag mogelijke kosten.

Nu is het ook mogelijk om bij vracht die onder bepaalde condities moet worden vervoerd, zoals een maximale temperatuur, te voorzien van sensoren die die temperatuur in de gaten houden en waarschuwen als deze te hoog of te laag wordt. Te lang vervoeren op de verkeerde temperatuur kan schade aan de lading toebrengen.

trucks in opposite directions on freeway

Gezondheidszorg

Maar ook in de zorg zie je voorbeelden. Denk aan het monitoren van ouderen in een aanleuningwoning of verpleegtehuis, het aanpassen van de thermostaat met je tablet of smartphone of de pilot met 300 zogenaamde smart citizen kits in Amsterdam die verontreiniging, geluid en vochtigheid registreren en hun bevindingen naar een centrale website sturen. Ook zijn daar de RFID-tags en iBeacons waarmee je met je smartphone contact kan maken. En wat te denken van een slimme pillendoos die waarschuwt als je je pillen niet of te laat dreigt in te nemen of wanneer je op het punt staat de verkeerde pillen in te nemen?

Zinvole metingen zijn heel persoonlijk

De essentie is dat connected devices in staat zijn om iets te meten dat zinvol is. Wat precies zinvol is voor jou en wat je er mee kan doen hangt van de situatie en je business af. Een temperatuur van 2 graden Celsius is goed voor bloemen, maar te warm voor bevroren voedsel. Sensoren in en op de lading kunnen die temperatuur meten en – op basis van kennis over de cargo – actie ondernemen; het koelsysteem aansturen om de temperatuur aan te passen, de chauffeur waarschuwen of de centrale.

Alles wordt slim

Een veel gebruikt of misschien zelfs misbruikt woord is smart. Het lijkt erop dat het meer als een synoniem voor connected wordt gebruikt. We hebben smart tv’s, smart cities, smart watches en zo voort. Een apparaat is pas echt smart als er enige intelligentie in zit op basis van regels (als dit, dan dat).

Sensoren kunnen van alles meten. Van het even open- of dichtgaan van een deur, de temperatuur, snelheid en zo voort. Ook hartslag en temperatuur van een mens zijn te meten en, afhankelijk van de intelligentie of regels, kan de thermostaat zichzelf lager zetten of zelfs de verpleging waarschuwen om even een kijkje te nemen.

Data aggregeren

Soms is data alleen geaggregeerd zinvol. Stel je voor dat mevrouw Jansen drie keer per dag een kopje thee zet. Dit kan een apparaat behandelen als een patroon, waarbij een verandering in de frequentie van het thee zetten een signaal voor een abnormaal patroon is. Met additionele data, bijvoorbeeld hartslag of temperatuur hieraan gekoppeld, kunnen we zien dat mevrouw Jansen niet lekker is en dat iemand naar haar toe moet.

Ondersteuning en extra zekerheid

Zo’n scenario klinkt voor sommigen als een verschikking en als inhumaan. Computers die op mensen letten. Toch is dat maar een kant om ernaar te kijken. Technologie ondersteunt ons in de zorg en kan de reden zijn dat mevrouw Jansen nog steeds zelfstandig kan wonen, iets wat vaak de eigen wens is. Technologie kan daarbij een ondersteuning bieden die ook een stuk extra zekerheid biedt.

Dit geldt ook voor bij chronische ziekten, denk aan een aandoening als epilepsie. Een valsensors kan  detecteren wanneer iemand is gevallen en familie of verpleging alarmeren.

Privacy en beveiliging

Met al die nieuwe devices die wireless het internet op gaan, komt de vraag op: hoe veilig is dit en hoe zit het met privacy? Deze vragen verdienen een bevredigend antwoord. Zonder een afdoende antwoord op ieder van deze twee vragen, zal het Internet of Things in ieder geval op korte termijn minder snel groeien.

Hacking account of social networking.

Bovendien, met een realistische kijk op de wereld, blijft zoiets als hacking ook een bedreiging, misschien juist wel bij het IoT. Bij het ontwerp van IoT-systemen is het belangrijk om aandacht te gegeven aan bruikbaarheid, veiligheid en privacy. In de implementatie en operationele fase zijn noodplannen nodig voor het geval er een inbraak- of hack-poging gedaan is of plaatsvindt.

Van product naar dienst

De mogelijkheid om sensoren in te bouwen met geavanceerde communicatiefuncties in consumentenelektronica maakt nieuwe businessmodellen mogelijk. Neem bijvoorbeeld een wasmachine waarbij je, in plaats van een aankoopbedrag voor de wasmachine, betaalt per was. Hetzelfde geldt voor duurzame consumentengoederen zoals auto’s.

Het Internet of Things maakt deze en andere nieuwe manieren van aanschaf mogelijk. Philips verkoopt niet alleen lampen maar ook ‘licht’: je kunt betalen voor de hoeveelheid licht die je wil en Philips doet de rest zoals installatie en onderhoud.

Integratie in het ict-landschap

Al deze nieuwe apparaten hebben een plek nodig in het ict-landschap van organisaties. In sommige gevallen is het een kwestie van integratie in bestaande systemen. In andere gevallen zullen organisaties nieuwe systemen laten ontwikkelen en integreren.

Het Internet of Things gaat met name over integratie en informatie-uitwisselingen. Om dit in een bestaande situatie te doen dat levert ook nog wel wat uitdagingen op zoals schaalbaarheid en flexibiliteit.

Hoe ga je in potentie duizenden apparaten koppelen en informatie en berichten verwerken? Dat vergt wel iets van je ict-infrastructuur. IoT is meer dan alleen het installeren van sensoren: je hebt ook een ‘opgeruimde’ backoffice nodig, wil je er echt waarde uit halen.

Wat is jouw business?

Jouw internet of things-toepassing hangt af van het type business dat je hebt. Als jij producten maakt of voedsel fabriceert zullen toepassingen met name aan de industriële kant liggen.

In de zorg (zowel care als cure) zijn telemedicine en telemonitoring mogelijk zinvolle applicaties. Als verzekeraar kan een toepassing zich in de autoverzekeringen bevinden. Het IoT maakt mogelijk dat je niet alleen registreert waar en hoeveel iemand rijdt, maar ook het eigenlijke rijgedrag, waardoor je een  toegespitste premie kan berekenen.pwc

Volgens PwC zijn dit de 10 sectoren die het meest uit IoT kunnen halen. Als jouw bedrijf niet binnen een van deze tien sectoren valt, hoeft dat niet te betekenen dat er geen toepassingen mogelijk zijn die waarde toevoegen. Het betekent dat je gewoon met een frisse blik kan kijken of en waar het IoT waarde toevoegt.

Dit artikel is het eerste in een serie waarin ik inspiratie over en voorbeelden van The Internet of Things deel. Ken jij voorbeelden van bedrijven die al stappen zetten met The Internet of Things? Laat ze horen in een reactie hieronder. Foto intro met dank aan Fotolia.