Inspiratie

3 niet te missen technologische ontwikkelingen volgens LeWeb

0

“We’re not yet done”, zegt Sir Tim Berners-Lee, de uitvinder van het world wide web in 1989. Hij is nog niet klaar met zijn missie voor een open en neutraal web. Het web dat volgens hem over 25 jaar als een behang van pixels overal om ons heen is. Sir Tim is een van de sprekers op LeWeb 2014, de internationale conferentie over digitale innovatie te Parijs.

Wat kunnen we verwachten en welke kansen zijn er voor 2015? Ik zie diverse interessante ontwikkelingen.

1. Meer en meer online devices

De online technologie gaat ons leven in 2015 meer en meer beïnvloeden, ook op terreinen waar we dat nu nog niet kunnen voorstellen. Volgens Forrester Research komt er een explosie van ‘wearables’; mobiele devices die op het lichaam gedragen worden. De mens is moe van het steeds weer de ‘smartphone’ pakken. Ik vraag het me af. Het uitgebleven succes van Google Glass en het geringe aantal gedragen ‘smartwatches’ onder dit ‘early adopters’ publiek van LeWeb, ondersteunen deze visie van Forrester niet.

“Making ordinary things extraordinary”

Interessanter vind ik de visie van David Rose, CEO van Ditto en verbonden aan MIT Media Lab. Hij voegt online technologie toe aan dingen die we toch al gebruiken: “making ordinary things extraordinary”. De paraplu aan de kapstok die waarschuwt dat het regent, de salontafel met Google Maps en gordijnen die zichzelf aanpassen aan lichtere of donkere weersomstandigheden. In deze video zie je inspirerende toepassingen.

Waar ‘wearables’ wel toegevoegde waarde gaan bieden is binnen de gezondheidszorg. Investeerder Fred Wilson van Union Square Ventures raadt aan hierin je geld te stoppen. De mogelijkheden in deze branche sluiten aan op de trends om je eigen data te willen verzamelen (zie punt 3) en de controle te willen verkrijgen over je eigen lichaam. Daarnaast is kostenefficiency belangrijk binnen de gezondheidszorg en neemt het aantal jonge doktoren en verpleegkundigen die zijn opgegroeid met de smartphone snel toe.

Als investeringskansen ziet hij nieuwe start-ups die ‘direct to consumer’ zijn, gericht op óf een grote groep patiënten óf een grote groep doktoren. En concludeert hij: “kijk vooral naar wat mensen echt gebruiken”.

2. Collaborative en delen

De deeleconomie, het delen en inzetten van de ‘crowd’ gaan we in steeds meer branches terugzien in 2015. Jeremiah Owyang van Crowd Companies vergelijkt de ‘collaborative economy’ met een honingraat: dicht tegen elkaar aan gelegen raten die gezamenlijk meer en beter presteren dan alleen. Een half jaar geleden zag hij de deeleconomie terug in de diensten-, voeding-, geld-, goederen-, ruimte- en transportsector. AirBnB, Blablacar, Lyft en Uber (opvallend afwezig op LeWeb) zijn bekende boegbeelden van deze deeleconomie.

jeremyowyang-honeycomb

De honingraat van Jeremy Owyang

Owyang attendeert er op dat vergelijkbare initiatieven snel opkomen in de sectoren gezondheidszorg, logistiek, B2B, energiesector, overheid en onderwijs.

3 praktijkvoorbeelden van de deeleconomie

In Nederland biedt het bedrijf Vandebron de mogelijkheid tot energiedelen door energie rechtstreeks in te kopen bij de boer. Kansen voor succesvolle initiatieven in de deeleconomie lijken ook hier te liggen in de aansluiting op ons dagelijkse leven en bezigheden.

vandebron

Vandebron

De getallen van het aantal gebruikers en gereden ritjes bij Blablacar.com en Lyft.com zijn indrukwekkend. Zij zijn ontstaan omdat we met de smartphone een nieuwe infrastructuur ontwikkelden waarin we elkaar snel en direct bereiken en vervolgens materie en gedachten kunnen delen. Maar ook omdat zovelen een auto bezitten die vaak door één persoon wordt gebruikt en zelfs regelmatig stil staat. Daarbij geven de oprichters ook aan dat de recessie een stimulans is geweest om te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

De autoritdeler Lyft geeft aan dat niet elke stad voor hen even makkelijk te exploiteren is. San Francisco – als dichtbewoonde stad met te weinig parkeerplaatsen en ‘very social people’ die graag parttime werken – was een makkelijke en nu een succesvolle markt. Parijs is daarentegen met een overload aan taxi’s veel moeilijker, ook om genoeg chauffeurs te krijgen. Houston heeft te brede wegen, te veel parkeerplaatsen, te veel miles en te lage benzineprijzen, en is daardoor minder interessant voor Lyft.

3. Controle over de eigen data naar de gebruiker verleggen

De hoeveelheid data die we met z’n allen produceren moet door ons zelf als gebruiker beheerd kunnen worden in 2015. Verschillende sprekers benadrukken het belang hiervan. Lyft heeft een bak vol ritgegevens van haar klanten, maar benadrukt het belang van betrouwbaarheid, veiligheid en privacy om succesvol te kunnen zijn als platform.

Ook een nieuwssite als The Guardian ziet als visie voor 2015: ‘more control by the users’. Hun lezers moeten zelf de baas zijn over hun profiel.

Nieuwe architectuur waarbinnen iedereen zijn eigen data beheert

Sir Tim Berners-Lee voorspelt zelfs een geheel nieuwe architectuur waarbinnen ieder zijn eigen data beheert. Bij elke app die we gebruiken, moeten we zelf aangeven wat er met de gegenereerde data gaat gebeuren. “Privacy blijft bestaan”, beargumenteert hij. “Onze samenleving functioneert omdat we als individu en in groepen samenwerken en informatie delen met elkaar. Met die informatie gaan we nog steeds respectvol om binnen onze families, vrienden en binnen bedrijven. Die basis moeten we behouden”.

Op een heel ander terrein blijkt dat kinderen videogames meer waarderen als ze de avatar kunnen ‘customizen’ naar hun eigen beeld. Die gedachte is wellicht een voorwaarde voor nieuwe applicaties.

Online onderwijs en data

Een branche waar data een kans zijn, is in online education. Daphne Koller van Coursera.com voorspelt dat “teaching turns into a data science”. Zij toont voorbeelden van docenten die aangeven dat het volgen van het prestaties en het gedrag van de student veel beter onderwijs mogelijk maakt. De ‘blackbox’ die de klas traditioneel is, verandert in een groep individuen die stap voor stap onderwezen gaat worden.

Een mooi voorbeeld van het benutten van kansen in het onderwijs laat ook Andela.co zien. In de US (en niet alleen daar) is de vraag groot naar software developers. In Nigeria wonen heel veel mensen en is de werkloosheid onder jongeren hoog. Andela leidt Nigeriaanse jongeren op, betalen ze bovendien meteen salaris en na een half jaar zijn ze inzetbaar voor organisaties.

Jeugd moet kennis maken met programmeren

Ook Berners-Lee richt zijn betoog op het onderwijs. Om beter te begrijpen wat mogelijk is met computers roept hij op de jeugd zo jong mogelijk te laten kennis maken met coderen en programmeren. “Vooral vrouwen zijn zonder dat ze het vaak zelf weten, heel capabel in programmeren”, vertelt Berners-Lee.

Tim Berners Lee op LeWeb

Tim Berners-Lee op LeWeb

Niet alleen Sir Tim merkt op dat we nog maar aan het begin staan van de technologische ontwikkelingen. Het is een veel gehoorde uitspraak, ook op LeWeb. Hij maakt wel een punt met de opmerking dat ook al groeit het aantal apps en devices, onze hersenen nog steeds hetzelfde zijn. Kunstmatige intelligentie is een veelbelovende ontwikkeling, maar ons brein zal nooit als een computer te coderen zijn.

Foto intro met dank aan Fotolia.