Tech

14 aandachtspunten voor het kiezen van het best passende IoT-platform

0

Bedrijven die in de wereld van Internet of Things stappen, moeten onderkennen dat een IoT-oplossing bestaat uit verschillende onderdelen. Het begint met de sensoren en actuatoren die verbonden zijn met internet. Deze apparaten moeten hun data veilig en snel kunnen verzenden via internet. Dit artikel helpt je om het best passende IoT-platform te selecteren voor jouw organisatie. Voorbeelden van IoT-platformen zijn Apple HomeKit, Xively, ThingWorx, Yookr, Carriots en Samsung Artik Cloud.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten voor het kiezen van een IoT-platform kunnen onderverdeeld worden in 6 verschillende onderwerpen, met in totaal 14 aandachtspunten. Ik ga ze stuk voor stuk langs, zodat jij het IoT-platform kunt kiezen die aan jouw eisen voldoet. Wil je weten hoe Internet of Things met elkaar communiceren? Je leest het in mijn vorige artikel.

Functionaliteit

1. Bevat het platform alle functionaliteit die je nu nodig hebt?

Je moet focussen op de functionaliteit die vandaag nodig is. Omdat IoT-platformen nog relatief jong zijn, zal additionele functionaliteit toegevoegd worden gedurende de tijd dat het platform op de markt is. Er is op dit moment geen enkel platform dat volledig gereed is, er blijven continu toevoegingen noodzakelijk om nieuwe technieken en apparaten te ondersteunen.

2. Multi-tenancy

Je kunt denken dat je als enkelvoudig bedrijf het platform gebruikt, maar het kan best zijn dat je bedrijf het platform gebruikt of gaat gebruiken voor diensten aan haar klanten. Houd ook rekening met een toekomstige fusie (of afsplitsing) van het bedrijf.

3. Welke mogelijkheden voor data-analyse worden ondersteund?

Het merendeel van de IoT-projecten wordt gestart om inzicht te verkrijgen in een of ander proces. Na het ontvangen van de sensorgegevens, is data-analyse en machine learning de volgende stap in het verkrijgen van dit inzicht. Het platform moet derhalve mogelijkheden bieden voor data-analyse, of mogelijkheden bieden om zelf data-analyse uit te voeren op de ontvangen- en opgeslagen gegevens.

Security en privacy

4. Multi-user ondersteuning

Bij de meeste bedrijven zijn er meerdere medewerkers die aan het hetzelfde project of met dezelfde sensorgegevens werken. Het platform moet de mogelijkheid bieden om verschillende rollen voor verschillende medewerkers te definiëren. Er zijn admins nodig die apparaten (sensors en actuatoren) kunnen wijzigen, gebruikers die alleen gegevens mogen inzien of ophalen en andere medewerkers die de stand van een actuator mogen wijzigen.

5. Beveiligde communicatieprotocollen

Waar mogelijk moeten communicatiekanalen beveiligd te zijn met sterke encryptie. Al het API-verkeer dient beveiligd te worden met HTTPS inclusief een additionele API-sleutel om naar de applicatie te verbinden. Alle gebruikers moeten zich aanmelden door middel van Oauth2 met gebruikmaking van de bijbehorende encryptiesleutel. Niet alle apparaten zijn ontworpen met een focus op beveiliging, wat kan resulteren in onbeveiligde communicatie tussen het apparaat en het platform. Voor deze apparaten geldt dat de data beveiligd (versleuteld) moet zijn vanaf het moment dat de data het platform heeft bereikt.

6. Eigenaarschap van de data moet vastliggen

Alle data die wordt gegenereerd moet eigendom blijven van het bedrijf dat die data genereert. Het IoT-platform mag onder geen beding de data die wordt verzameld gebruiken voor andere doeleinden dan de eigen doeleinden van het bedrijf dat de data genereert. De enige uitzondering is het gebruik van de data voor het verbeteren van het IoT-platform zelf.

7. Geen verkoop van data zonder expliciete toestemming

Het IoT-platform mag zonder expliciete toestemming van het bedrijf dat de data gegenereerd heeft nooit de data (of statistische informatie die daaruit gedestilleerd is) verkopen. In sommige gevallen kan het voor het bedrijf voordeel hebben om de data te verkopen, maar dit moet door het bedrijf zelf geïnitieerd worden, niet door het IoT-platform.

Integratiemogelijkheden

8. Eenvoudige integratie met bestaande applicaties

Het moet eenvoudig zijn om het IoT-platform te integreren met de bestaande bedrijfsapplicaties. De industrie-standaard om dit te bewerkstelligen is door gebruik te maken van een interface met restful API’s. Het is beter om het IoT-platform te integreren met behulp van restful API’s, dan om te zoeken naar een IoT-module voor de bestaande bedrijfsapplicaties of te zoeken naar een IoT-platform met additionele modules die de huidige bedrijfsapplicatie(s) kan vervangen.

Een softwareleverancier is niet in staat om een breed aanbod te hebben van de beste modules voor een applicatie. Daarom is het beter om de beste applicaties met elkaar te integreren met behulp van restful API’s.

Implementatie

9.  Eenvoudige en eenduidige implementatie

De implementatie moet eenvoudig en eenduidig zijn. Je wil niet te veel tijd kwijt zijn met de implementatie. Deze tijd kun je beter steken in het analyseren van de gemeten gegevens en het bedenken van bijbehorende succesvolle recepten.

10. Begeleide implementatie

De implementatie moet begeleid worden door het IoT-platform. Aanvankelijk door middel van videohandleidingen, website-instructies, webinars en indien nodig gevolgd door directe ondersteuning.

Open

11. Ondersteuning voor een verscheidenheid aan apparaten

Ondersteunt het IoT-platform een verscheidenheid aan sensor- en actuator-types? Dit moet beperkt zijn tot één of enkele merken, maar bij voorkeur moet een grote hoeveelheid aan verschillende merken en soorten apparaten ondersteund zijn. Bij voorkeur heeft het IoT-platform een lijst met ondersteunde apparaten en een duidelijk en snel proces om op verzoek nieuwe apparaat-typen toe te voegen.

12. Welke communicatieprotocollen worden ondersteund?

Niet alleen communicatie via bekabeling of 3G/4G-simkaarten moet ondersteund worden, maar dit geldt ook voor IP, WiFi en een aantal van de nieuwe IoT-protocollen zoals LoRaWAN, Sigfox en NB-IoT. Er zijn (en komen nog) de laatste tijd veel nieuwe protocollen voor apparaat naar apparaat-communicatie op de markt. Het IoT-platform moet dit onderkennen en nieuwe protocollen ondersteunen.

Bij voorkeur heeft het IoT-platform een lijst met ondersteunde apparaten en een duidelijk en snel proces om op verzoek nieuwe apparaat-typen toe te voegen.

Performance en schaalbaarheid

13. Opschalen en uitschalen

Elk goed IoT-platform dat toekomstgericht is, moet in staat zijn om flexibel op te schalen (meer performance binnen de box) en uit te schalen (inzet van meerdere boxen) indien nodig. De beste manier om deze mogelijkheid te verkrijgen, is als het IoT-platform is gebaseerd op microservices. Een microservices-architectuur maakt opschalen en uitschalen mogelijk zonder veel inspanningen of wijzigingen.

14. Monitoring van performance

Elk IoT-platform hoort een uitgebreide monitoring ingericht te hebben, zodat de gebruikers een goede performance gegarandeerd krijgen. Niet enkel de performance van de backend moet gemeten worden, maar van het complete pad naar de eindgebruiker.

Zoek de eigen toepassing en de juiste criteria

De beschikbare IoT-platformen verschillen flink van elkaar, het is zaak om voor de eigen toepassing de juiste criteria te selecteren en te waarderen. Zeker voor privacy is het zaak om de selectie grondig uit te voeren.

Afbeeldingen met dank aan 123RF.