Content

Doe de voorjaarsschoonmaak voor je content & eindig hoger in Google

0

De lente is in aantocht en het is de hoogste tijd voor de grote schoonmaak. Gooi ramen en deuren open, klop de matten uit, ruim de zolder op en vergeet niet je website een flinke opfrisbeurt te geven. Nieuwe content is natuurlijk goed, maar vergeet niet de oude pagina’s up-to-date te houden. Google hecht namelijk net zoveel waarde aan frisse content als aan verse content. Door oude content eens goed onder handen te nemen, kun je zowel de ranking als de prestaties van oude pagina’s flink verbeteren. In dit artikel leg ik uit hoe Google omgaat met pagina’s die lange tijd niet zijn bijgewerkt en geef ik een handig stappenplan voor de grote online schoonmaak.

‘Fresh content’ versus ‘stale content’

Zodra een artikel of pagina wordt gepubliceerd, geeft Google de betreffende pagina een inception date. Simpel gezegd is dit de datum waarop de zoekmachine de pagina voor het eerst ‘crawlt’ en indexeert. Op de inception date wordt, op grond van diverse factoren zoals PageRank en aantal inkomende links, meteen een nieuwe datum geprikt waarop de bot de betreffende pagina opnieuw gaat crawlen.

Tijdens iedere volgende crawl wordt geanalyseerd in hoeverre de pagina is aangepast ten opzichte van de vorige keer. Zijn er geen zichtbare of relevante veranderingen, dan zal het interval tussen de crawldata steeds groter worden. Google omschrijft het als volgt in een patentaanvraag uit 2013 met betrekking tot het minimaliseren van de zichtbaarheid van ‘stale (gedateerde) content’ in de zoekresultaten:

[..] In other words, the higher a user view rate and/or the document update rate, the smaller the web crawl interval must be to maintain the same relative probability (i.e., the document is crawled more frequently).

Hoe vaak een pagina wordt gecrawld, is dus gebaseerd op het aantal bezoekers van een pagina en hoe vaak deze pagina wordt aangepast. Maar, kleine aanpassingen wegen een stuk minder zwaar dan grote wijzigingen als het gaat om de ‘freshness’ van een pagina, zo valt te lezen in een ander patent van Google:

In order to not update every link’s freshness from a minor edit of a tiny unrelated part of a document, each updated document may be tested for significant changes (e.g., changes to a large portion of the document or changes to many different portions of the document) and a link’s freshness may be updated (or not updated) accordingly.

Panda

En dan is er nog de relatie tussen versheid en de kwaliteit van een pagina. De kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het in 2011 geïntroduceerde Panda-algoritme: hoe hoger de kwaliteit, hoe beter deze zal scoren in de zoekmachine. De criteria op grond waarvan Google kwaliteit van pulp onderscheidt, is uitgebreid te lezen in deze richtlijnen voor het Panda-algoritme. Eén passage in het bijzonder geeft antwoord op de vraag of het SEO-technisch zin heeft oude content te updaten:

[..] het samenvoegen of verbeteren van de inhoud van afzonderlijke, kwalitatief mindere pagina’s tot nuttige pagina’s zou je uiteindelijk kunnen helpen de ranking te verbeteren van de inhoud met hogere kwaliteit.

Het antwoord is dus ondubbelzinnig: ja, je kunt oude content nieuw leven inblazen door deze te updaten (of eigenlijk is upgraden een beter woord). En dat is, zoals Google aangeeft, vooral interessant voor minder goede of zelfs slechte content. Pagina’s die na enkele jaren nog steeds goed scoren, worden blijkbaar door Google als kwalitatief gezien en kun je dus beter onaangetast laten.

Stappenplan grote schoonmaak

Om te bepalen welke content het hardst toe is aan een opfrisbeurt moet je natuurlijk eerst alle pagina’s en bijbehorende rankings in kaart brengen. Via ‘Zoekanalyse’ in Search Console kun je een goede indruk krijgen van de prestaties van de afzonderlijke pagina’s.

De volgende twee typen content komen als eerst in aanmerking voor een grote beurt:

  • Een pagina of artikel dat ten tijde van publicatie al matig of slecht scoorde
  • Content die ten tijde van publicatie veel traffic heeft gekregen, maar na verloop van tijd is weggezakt in de zoekresultaten

Zodra je op grond van bovenstaande criteria een selectie hebt gemaakt van pagina’s die je wil upgraden, kun je aan de hand van onderstaande stappen de content snel en doeltreffend verbeteren.

1. Zoekwoordanalyse

Doe opnieuw een zoekwoordanalyse voor de pagina, er kunnen namelijk zoekwoorden zijn bijgekomen die relevant zijn voor de pagina of het artikel. Gebruik deze informatie om de content op de pagina te beoordelen, aan te vullen en te corrigeren.

2. Check alle links

Sinds enige tijd wordt je content ook afgerekend op de kwaliteit van de uitgaande links. Dode links zijn funest voor de kwaliteit van je pagina. Verwijder deze of corrigeer de verwijzing. Ga ook na of de links nog wel verwijzen naar kwalitatief hoogwaardige pagina’s. Misschien was de pagina waarnaar je verwijst destijds de meest relevante voor dit onderwerp, maar is dat nu niet meer het geval. Vervang tot slot eventuele links naar stale content met fresh links;

3. Update de informatie

Geen enkel onderwerp is volkomen statisch. Er zijn de afgelopen jaren ongetwijfeld ontwikkelingen geweest die relevant zijn voor het onderwerp. Verwerk dit in de nieuwe tekst. Vergeet ook niet de jaartallen te updaten.

4. Benut de groei die je zelf hebt doorgemaakt

Als het goed is, heb je zelf ook niet stilgestaan en ben je gegroeid als tekstschrijver. Gebruik je toegenomen schrijfkwaliteiten om de tekst waar nodig te herschrijven.

5. Vernieuw de vormgeving en het beeld- en videomateriaal

Ook op internet heersen trends qua uitstraling en stijl. Zijn de plaatjes, filmpjes en vormgeving van de pagina nog aantrekkelijk voor een bezoeker van nu?

6. Houd de wijzigingen bij

Vergeet niet alle wijzigingen enigszins vast te leggen, zodat je goed kunt nagaan of het effect heeft op de ranking van de afzonderlijke pagina’s en je website als geheel.

Zo… dat ruimt op!

Afval bestaat niet. One man’s trash is another man’s treasure. Tegenwoordig kan vrijwel alles worden gerecycled, zo ook de muffe content van enkele jaren oud. Sterker nog, een regelmatige opfrisbeurt zorgt voor een lage crawl-interval en kan de ranking en prestaties van je pagina’s enorm ten goede komen. Dus handen uit de mouwen en aan de gang!