Digital marketing

Waarom je juist nu MVO moet inbouwen in je strategie

0

Als marketeer is het jouw verantwoordelijkheid om de voelsprieten van je organisatie in de maatschappij te zijn. En je directie te adviseren over relevante trends. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is zo’n trend. Lees hier waarom dat voor jou belangrijk is, en hoe je dat belang ook op anderen binnen jouw bedrijf kunt overbrengen.

Jouw verantwoordelijkheid als marketeer

Marketingprofessionals hebben een drievoudige verantwoordelijkheid: sales voorzien van voorzetjes in de vorm van leads, het management informeren, en de verantwoordelijkheid van de organisatie tegenover de maatschappij en je klanten hoog houden. Die verantwoordelijkheid ligt in het verlengde van het waarmaken van de belofte die je als organisatie aan je klanten en stakeholders doet.

Het is daarmee ook jouw verantwoordelijkheid als marketeer om intern draagvlak te vinden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en maatschappelijk verantwoorde marketing. Waarom? Omdat het jouw taak is om op de hoogte te zijn van trends in de markt en om daarin vooruit te kijken, om te weten wat de klanten willen, en je organisatie daarin te adviseren. En duurzaam ondernemen is een trend die de komende jaren steeds belangrijker wordt, zo blijkt onder andere uit het MVO Trendrapport 2017 van MVO Nederland.

Ideeën, succesverhalen en voorbeelden

Er is natuurlijk al veel vaker geschreven over waarom je duurzaam zou moeten willen ondernemen. Of zelfs waarom je aan maatschappelijk verantwoorde marketing zou willen doen. Denk aan de epische campagne van Heineken Dance more, Drink Slow, of recenter aan de Ocean Plastic kledinglijnen van G-Star RAW.

Accepteer cookies

Op Frankwatching is een mooi artikel te vinden over hóe je maatschappelijk verantwoorde marketing het beste kunt inzetten, met trends en praktische tips. Ideeën, succesverhalen en voorbeelden genoeg.

De business case voor MVO

Maar hoe zorg jij voor draagvlak voor MVO in jouw organisatie? Hieronder bespreek ik drie redenen waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda moet komen te staan in jouw organisatie. En daarmee hoe jij je business case kunt beginnen op te bouwen, om de mensen en/of de directie in je organisatie te inspireren, te overtuigen en te motiveren om ook jouw organisatie meer verantwoord te laten opereren.

Waarom zou je investeren in MVO?

Nu denk je misschien: “waarom zouden we precies nú moeten investeren in meer maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dat softe/groene gedoe is allemaal wel mooi, maar dat komt allemaal later wel.” Ik geef je aan de hand van eerdere publicaties drie redenen waarom MVO wél bovenaan je lijstje zou moeten staan.

1. Urgentie en kosten

Het MVO Trendrapport van eerder dit jaar bespreekt twee interessante gegevens. Ten eerste het gegeven dat bedrijven in toenemende mate door de maatschappij (dus consumenten) worden beoordeeld met moreel-ethische argumenten. Het rapport noemt als voorbeeld het dieseldrama van Volkswagen. “Het autobedrijf kreeg het zwaar te verduren toen bleek dat de milieuprestaties van de wagens vooral te danken waren aan sjoemelsoftware.” Naast de imagoschade leverde deze uitglijder de autofabrikant ook stevige financiële verliezen op.

Accepteer cookies

Ten tweede het gegeven dat steeds meer sectoren en masse de omslag maken naar meer verantwoord acteren. Als voorbeelden noemen ze de voedings- en energiesector in Nederland: “Zelfs in de olie- en gasindustrie zit beweging: ‘fossiel’ bedrijf Shell kondigde aan een groot windpark in de Noordzee te gaan bouwen.” Het proces van de veranderende wens van consumenten, partijen in een markt die daardoor samen op gaan trekken om zichzelf verantwoordelijk te houden, en ten slotte regulering vanuit de overheid verloopt in voorspelbare stappen. Die stappen leiden volgens MVO Nederland en Lucas Simons, directeur van adviesbureau NewForesight tot één duidelijk eindpunt: Achterblijvers moeten uiteindelijk inhalen, of missen voortaan simpelweg de boot. Een inhaalslag is natuurlijk kostbaar, en weglopende klanten al helemaal.

2. De financiële baten

Meer verantwoord ondernemen levert geld op. En dat kunnen we staven. Canadees onderzoeksbureau Corporate Knights maakt sinds 2005 jaarlijks een lijst met de top 100 meest duurzame ondernemingen ter wereld. Ze vergelijken die organisaties vervolgens met een mooi representatieve steekproef van bedrijven uit allerlei branches wereldwijd, namelijk de MSCI All Country World Index (ACWI). Wat blijkt: de 100 meest duurzame ondernemingen leveren 24% meer nettowinst op dan gemiddelde bedrijven.

Fun fact: Nederlandse bedrijven zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in de lijst, met ING, Philips en DSM alle drie in de top 10. Waarom zou jouw organisatie hier niet een voorbeeld aan kunnen nemen?

3. Zingeving

Niet alleen consumenten beoordelen organisaties steeds meer op moreel-ethische aspecten. Vier op de vijf Nederlanders op de arbeidsmarkt geeft aan dat duurzaamheid en verantwoordelijkheid meewegen bij de beslissing om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Dat betekent dat bedrijven zo een betere kans krijgen om talenten voor zich te winnen.

Daarnaast beseft een groeiend deel van de wereldbevolking dat het werk dat we aan het doen zijn, geen duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de wereld om ons heen. Veel van ons vinden dat we ‘bullshit jobs’ hebben. En, geloof het of niet, uiteindelijk vinden mensen dat toch belangrijk.

In een wereld die continu verandert, wordt zingeving één van de belangrijkste aspecten van leiderschap, en dé manier waarop je de mensen die samen met jou bouwen aan de toekomst van je bedrijf, kunt motiveren. Niet voor niets scoren bedrijven met aantoonbaar meer aandacht voor duurzaamheid en verantwoordelijkheid hoger in termen van medewerkertevredenheid.

De ROI van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat wil jouw directeur nog meer? Voorop lopen én je kansen voor omzet in de toekomst vergroten; blije klanten, meer winst en bijzonder blije en geïnspireerde medewerkers. Zorg er nog wel voor dat je MVO-beleid dichtbij de identiteit en het werkgebied van jouw organisatie blijft. Los van de goede intenties versus goede sier: iets goeds doen voor een ander is slechts geloofwaardig als het dichtbij je core business en core values ligt.

En de ROI dan?

Maar wat als iemand vraagt naar de doorberekening van de ROI van jouw voorstel? Stel ze dan altijd eerst de tegenvraag wat de ROI van hun moeder is. Of, iets vriendelijker; wat de ROI van cijfermatige voorspellingen eigenlijk is of hoe perfect een financieel model kan zijn.

Accepteer cookies

Stel dat ze doorvragen: het antwoord is afhankelijk van de vraag of je een businessmodel koppelt aan je plan om als bedrijf meer verantwoord te acteren. Overigens zijn er altijd mogelijkheden om iets goeds te doen voor een ander en alsnog geld te verdienen, vooral in het digitale tijdperk. Incentro bewijst dat bijvoorbeeld, met hun machtig mooie idee van fair trade software. Als je deze route bewandelt, is de beantwoording van je ROI besloten in het financiële forecast gedeelte van je businessplan.

Heb je niet direct een nieuw product of nieuwe dienst in gedachten? Bouw je ROI-indicatie dan op via dezelfde manier waarop je dat voor contentmarketing en SEO doet. MVO-activiteiten lenen zich natuurlijk buitengewoon goed voor marketingcontent, vooral als de activiteiten aansluiten bij wie je als organisatie bent.

Subsidies

Ten slotte: vergeet niet dat er subsidies bestaan voor MVO-activiteiten, en dat uitgaven of donaties die aantoonbaar een maatschappelijk doel dienen, gedeeltelijk af te schrijven zijn van de belasting. Ook voor jouw bedrijf. Een (kleine) positieve impact maken, kunnen we allemaal.

Veel plezier met overtuigen!