Customer experience

Hoe ziet de ultieme page title & meta description eruit? [SEO-onderzoek]

0

Stel, je loopt door een winkelstraat met voor jou onbekende winkels. Hoe kies je dan welke je binnengaat? Een aantrekkelijke voorgevel kan ervoor zorgen dat die ene winkel er tussen alle andere uitspringt. De naam op de gevel en uitstraling van de etalage kunnen je ertoe verleiden om niet door te lopen, maar naar binnen te gaan! Zo kun je ook naar de zoekresultatenpagina van Google kijken. Ik deed onderzoek naar paginatitels en meta descriptions. In dit artikel deel ik de bevindingen met je.

Page titles en meta descriptions als voorgevel

De winkelstraat is te vergelijken met de zoekresultatenpagina van Google. In plaats van 10 verschillende winkels, zien we 10 verschillende zoekresultaten. De voorgevel staat gelijk aan de page title en meta description (ofwel: de meta snippets) van het zoekresultaat: het eerste wat de bezoeker ziet.

De kans dat iemand je pagina bezoekt, is groter door in de zogenaamde meta snippets de juiste, aantrekkelijke informatie aan te bieden. Staat op de voorgevel het product benoemd waarnaar jij op zoek bent? Dan is dat de winkel waar je moet zijn. Staat er ‘Kom binnen!’ of ‘SALE’? Dan zul je waarschijnlijk nog eerder geneigd zijn er een kijkje te nemen.

Hoe zien de ideale page titles en meta descriptions eruit? Hoe overtuig je mensen om je webpagina te bezoeken? We hebben hier onderzoek naar gedaan. Wil je meer weten over het onderzoek, lees dan verder! Wil je liever direct meer tips? Scrol dan door naar onderstaande infographic.

Het onderzoek

We hebben binnen Google NL de top 100 zoekresultaten van 1000 verschillende Nederlandse zoektermen geanalyseerd. Ik heb onderzocht welke elementen van een page title en meta description vaker werden gebruikt door de hoger rankende zoekresultaten.

De beoordelingscategorieën

De snippets zijn beoordeeld op basis van een aantal vaste categorieën:

 • Lengte: is de page title/meta description door de lengte afgebroken?
 • Overeenkomstigheid: is de page title/meta description die Google toont, gelijk aan de page title/meta description die in de broncode staat?
 • Zoekterm: staat de belangrijkste zoekterm in de page title/meta decription?
 • Plaatsing zoekterm: staat de belangrijkste zoekterm aan het begin van de page title/meta description?
 • Aanwezigheid Call to Action (CTA): wordt er gebruik gemaakt van een CTA?
 • Aanwezigheid Unique Selling Point (USP): wordt er gebruik gemaakt van een USP?
 • Aanwezigheid opsommingstekens: wordt er gebruik gemaakt van opsommingstekens?

Door bijna 100.000 zoekresultaten met elkaar te vergelijken, konden we bepalen welke elementen uit deze beoordelingscategorieën significant samenhangen met hogere posities in Google.

De resultaten

Een van de belangrijkste rankingsfactoren van Google is het linkprofiel van een website. Om te voorkomen dat het linkprofiel als zwaarwegende factor de resultaten beïnvloedt, is bij alle analyses gecontroleerd voor Domain Rating (DR). DR is bij de meeste SEO-experts wel bekend als een door Ahrefs.com vastgestelde waarde (van nul tot honderd) om aan te geven hoe krachtig het linkprofiel van een domein is. Bij alle hierna genoemde resultaten is met het effect van DR rekening gehouden.

Lengte

Wanneer een page title of meta description te lang is, breekt Google deze af. We vonden een samenhang tussen de rankings in Google en de lengte van de paginatitels en meta descriptions. Bij hoger rankende pagina’s blijken zowel title als description significant vele malen minder te worden afgebroken door Google dan bij lager rankende pagina’s.

Overeenkomstigheid

Google vertoont niet altijd de page title of meta description zoals deze in de broncode van een pagina vermeld is. Dit kan meerdere redenen hebben. Veruit in de meeste gevallen zal Google de tekst niet relevant genoeg vinden en vertoont om die reden een andere, relevantere tekst. Bij hoger rankende pagina’s wordt dezelfde title en/of description significant vaker getoond dan bij lager rankende pagina’s.

Zoekterm

Je weet waarschijnlijk wel dat het gebruik van de juiste zoektermen voor elke pagina van belang is voor Google. Maar wat is het belang van het benoemen van de belangrijkste zoekterm in de page title en meta description?

Hier vonden we een bijzonder effect! We vonden geen significante samenhang tussen de aanwezigheid van de belangrijkste zoekterm in title of description en hogere posities in Google. Heeft het benoemen van de zoekterm hier dan geen zin? Toch wel! Wanneer de zoekterm aan het begin van de title en/of description staat, dan vonden we wel een significant effect.

Aanwezigheid Call to Action (CTA)

Door een CTA te gebruiken, kun je iemand triggeren om tot actie over te gaan. In het geval van een zoekresultaat kan het zo zijn dat een CTA de bezoeker overhaalt om op dat resultaat te klikken. We vonden een significante samenhang tussen gebruik van CTA en hogere posities in Google.

Om het de SEO-wereld in Nederland zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we direct onderzocht welke CTA’s het meest werden gebruikt. De top 5 meest gebruikte CTA’s in de paginatitel zijn:

 1. Kopen
 2. Shop
 3. Nu
 4. Bestellen
 5. Bestel

In de meta descriptions worden de volgende 5 CTA’s het meest gebruikt:

 1. Bekijk
 2. Bestel
 3. Nu
 4. Zoek
 5. Kopen

Aanwezigheid Unique Selling Point (USP)

Ook USP’s kunnen iemand verleiden op het zoekresultaat te klikken. Een USP beschrijft de unieke eigenschappen van een aangeboden dienst of product. Door de juiste USP’s te benoemen kun je jezelf onderscheiden van concurrentie en de bezoeker verleiden om voor jou te kiezen. Het benoemen van een USP hangt bij zowel de title als de description significant samen met een hogere positie in Google.

Ook de top 5 meest gebruikte USP’s hebben we uit de onderzoeksdata gehaald. Bij page titles waren dit:

 1. Gratis
 2. Goedkope
 3. Op maat
 4. Beste
 5. Verzending

Dat ‘Gratis’ en ‘Goedkoop’ onder de als ‘gierig’ bekend staande Nederlanders het meest gebruikt worden, zal niet veel mensen verbazen. Ook in de meta descriptions zien we ‘gratis’ het meest terug komen:

 1. Gratis
 2. Assortiment
 3. Snel
 4. Beste
 5. Verzending

Aanwezigheid opsommingstekens

Tot slot keken we ook naar het gebruik van opsommingstekens in de meta descriptions. Opsommingstekens worden vaak gebruikt om de omschrijving te structureren. Bij hoger rankende zoekresultaten zagen we opsommingstekens significant vaker terugkomen dan bij lagere zoekresultaten. De volgende tekens werden het meest gebruikt:

 1. – (het streepje)
 2. ✓ (het vinkje)
 3. | (het verticale streepje)
 4. ✅ (het alternatieve vinkje)
 5. ♥ (het hartje)

Wat betekenen deze resultaten voor jou?

Met behulp van de resultaten en conclusies uit het onderzoek heb ik elf tips opgesteld om de beste page titles en meta descriptions te kunnen creëren. De tips zijn verwerkt in onderstaande infographic.

Houd er hierbij rekening mee dat bij de meeste beoordelingscategorieën een significante samenhang werd gevonden met hogere rankings. Maar wat zegt dit nu precies? Zullen je pagina’s stijgen in de zoekresultaten zodra je de genoemde elementen ook toepast op jouw paginatitels en meta descriptions? Dit is zeker geen garantie.

De posities hangen af van een groot aantal factoren. Daarnaast is er samenhang gevonden, maar geen causatie. De samenhang zou je ook op de volgende wijze kunnen verklaren: websites die hoog ranken, voeren meer optimalisatiewerkzaamheden uit. Hierdoor zullen de beoordelingscategorieën door deze websites mogelijk ook beter worden. De samenhang kan daarom ook verklaard worden door de uitvoer van optimalisatiewerkzaamheden van hoger rankende websites in het algemeen.

Je kunt de tips zeker als handvatten gebruiken om sterk geoptimaliseerde snippets te creëren. Die mooie voorgevel van de winkel ligt binnen handbereik!

11 tips voor de beste snippets [infographic]

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Doe er je voordeel mee! Heb je vragen of opmerkingen? Laat het weten via de reactiemogelijkheid hieronder.